Overslaan en naar de inhoud gaan

Maandelijks beslag gaat niet samen met maandelijks inhouden vakantiegeld

Rechter en minister dwingen gemeenten tot andere aanpak beslag

Maandelijks beslag gaat niet samen met maandelijks inhouden vakantiegeld

17 oktober 2023 VtlbBeslag

Wie een bijstandsuitkering geniet en ook schulden heeft, moet 5 % van zijn uitkering afdragen aan de schuldeisers. Als de gemeente ook nog 5 % reserveert voor vakantiegeld, zakt de betrokkene onder het bestaansminimum van 95 % van zijn uitkering. Daar heeft minister Schouten van Armoedebeleid nu een uitspraak over gedaan.

Het onderwerp werd bij de minister onder de aandacht gebracht door D66-Kamerlid Huliya Kat. Ze citeerde een rechterlijke uitspraak die een gemeente verbood zowel 5 % te reserveren voor vakantiegeld als 5 % af te dragen aan schuldeisers. Minister Schouten erkent in haar antwoord dat eerdere vragen over het onderwerp te makkelijk terzijde zijn geschoven door haar ministerie. Gemeenten hebben volgens de rechter minder handelingsvrijheid dan het ministerie dacht.

Ook impact op schuldhulpverleners 

De zaak kwam dus bij de rechter, maar de NVVK en enkele leden hadden dit punt ook al herkend als problematisch. Daarom hebben we er contact over gezocht met verschillende partijen. Na overleg met onder andere Bureau Wsnp en de werkgroep Vtlb is de conclusie: ook NVVK-leden moeten wellicht in actie komen om ervoor te zorgen dat zij de beslagvrije voet op maandbasis niet aantasten.

Heldere handreiking VNG

De VNG publiceerde een heldere handreiking bij dit onderwerp. Je vindt hem hier. Gebruik deze handreiking bij hulpvragers met een minimuminkomen. Ook in het geval van aflossing op of verrekening van aflossingen op bijvoorbeeld een saneringskrediet verdient de beschreven handelwijze de voorkeur. Alleen dan is zo goed mogelijk gewaarborgd dat hulpvragers maandelijks niet onder hun beslagvrije voet terecht komen.

Vaker maandelijkse betaling vakantiegeld

In veel gevallen zal dit vermoedelijk leiden tot een maandelijkse betaling van het vakantiegeld in plaats van een jaarlijkse, en een maandelijkse inhouding/verrekening. Vaak wordt dit niet gedaan omdat maandelijkse actie kosten met zich meebrengt voor de betrokkene. Maar dat argument telt niet zolang er aan verrekening en aflossing geen extra kosten zijn verbonden. Is er sprake van een jaarlijkse uitbetaling van het vakantiegeld, dan kan alleen jaarlijks een inhouding worden gedaan of verrekend.

Vragen? Stel ze op de NVVK Community

Sleutelwoorden

VtlbBeslag