Overslaan en naar de inhoud gaan

Toeslagenaffaire: Eerste Kamer stemt voor Pauzeknop

Toeslagenaffaire: Eerste Kamer stemt voor Pauzeknop

3 maart 2021 SchuldeisersWetgevingToeslagen

De Eerste Kamer heeft het voorstel voor een pauzeknop voor mensen met schulden die gedupeerd zijn door de Toeslagenaffaire, aangenomen. De pauzeknop voorkomt dat er beslag wordt gelegd op de forfaitaire tegemoetkoming van 30.000 euro voor gedupeerden.

Inmiddels publiceerde het ministerie van Financiën een persbericht over de pauzeknop. Het bericht beschrijft de werking van het instrument. De consequenties voor ons werk zijn groot. We krijgen er ook veel vragen over op het NVVK-bureau. Daarom publiceert het ministerie zo spoedig mogelijk een document met veelgestelde vragen naar aanleiding van de regeling.

Rust en ruimte creëren

De pauzeknop is wat de NVVK betreft een stap in de goede richting. Hopelijk bereikt het middel van de pauzeknop het beoogde doel: rust en ruimte creëren. Die ruimte biedt de Belastingdienst de mogelijkheid om afspraken te maken met de schuldeisers van de betrokken gedupeerden. Daarover zijn nu gesprekken gaande. Die afspraken zijn ook van invloed op de lopende regelingen. Dat zijn onder andere lopende minnelijke trajecten, betalingsregelingen of wettelijke schuldregelingen. 

Schort uitbetaling aan schuldeisers op

De NVVK roept leden op om vanwege deze regeling geen tussentijdse betalingen meer over te maken voor ouders die zich hebben gemeld als gedupeerden. Afbetalen op overheidsschulden is onnodig want die worden kwijtgescholden. De private schuldeisers zullen, nadat de gedupeerde bericht heeft gekregen over de kwijtschelding, een hogere uitdeling krijgen. Mogelijk zullen er door hun eigen brancheorganisaties (betaal)afspraken met de Belastingdienst worden gemaakt. 

Klanten weer beschikking over volledig inkomen

Gedupeerde ouders die zich hebben gemeld bij de Belastingdienst kunnen ervoor kiezen om vanaf nu hun maandelijkse afdracht boven het vrij te laten bedrag al te stoppen in afwachting van het vervolg. De aflossing kan formeel gepauzeerd worden tot duidelijk is hoe de Belastingdienst de private schuldeisers compenseert. Daarna kan de regeling worden afgerond.

Problemen in de uitvoering? Vertel het ons 

De wet is in een hoog tempo tot stand gekomen. We roepen schuldhulpverleners op om onduidelijkheden waar zij in de praktijk op stuiten, aan ons te melden. Wij zullen ze doorsturen naar de Belastingdienst.

We blijven meedenken

De pauzeknop is een belangrijke stap, maar we zijn er helaas nog lang niet. De NVVK overlegt veelvuldig met de Belastingdienst om mee te denken over een goede oplossing voor alle getroffen ouders. Als branchevereniging van intermediairs tussen schuldeisers en schuldenaren begrijpen wij als geen ander welke belangen er spelen en waar op gelet moet worden. Als er nieuwe ontwikkelingen zijn melden we die zodra dat kan.

Sleutelwoorden

SchuldeisersWetgevingToeslagen