Overslaan en naar de inhoud gaan

Schuldeisers en toeslaggedupeerden: hoe verder?

Schuldeisers en toeslaggedupeerden: hoe verder?

24 februari 2021 SchuldeisersSchuldregeling

Nu de politiek werkt aan een afkoelingsjaar ontstaat er rust om aan een structurele oplossing te werken voor schulden bij toeslaggedupeerden. We krijgen als NVVK veel vragen over lopende dossiers. Hieronder enkele tips om klanten de benodigde rust te gunnen en discussies met schuldeisers te parkeren.

Deze tips geven we voor lopende dossiers van mensen die betrokken zijn bij de toeslagenaffaire. Er is nu even rust voor de betrokkenen, maar er is ook nog onduidelijkheid over de afwikkeling van de schulden. De rijksoverheid heeft aangegeven dat zij schulden zal kwijtschelden. 

Door het ministerie en de Belastingdienst  wordt op dit moment gesproken over de definitieve afwikkeling van private en andere schulden. Omdat daar nog geen duidelijkheid is bereiken ons veel vragen over lopende dossiers. Wat kun je doen tot er een definitieve oplossing is?

Wat is de beste bestemming voor de uitkering van 30.000 euro?

  • Op dit moment is het veiliger om het bedrag te laten storten op een rekening van de gemeente of de Kredietbank. 
  • Zodra het voorstel voor een moratorium door de Eerste Kamer is aangenomen en als wet is gepubliceerd, kan het ook naar de mensen zelf. De Eerste Kamer heeft het moratorium wel al besproken, maar er nog niet over gestemd.

Hercontroles lopen door, schort betalingen liever op

  • Voer hercontroles ‘gewoon’ uit. De schuldregeling loopt immers gewoon door. Alle partijen over en weer moeten zich dus houden aan de afgesproken verplichtingen.
  • We adviseren om schuldeisers te berichten dat er geen tussentijdse betalingen worden gedaan. Omdat de overheidsschulden zullen vervallen is het verstandig om betalingen aan alle schuldeisers voor nu op te schorten; de onderlinge verhoudingen zullen veranderen. Keer pas uit aan schuldeisers als er duidelijkheid is vanuit het Ministerie.

Afwikkelingen: rust voor inwoner, niet uitbetalen

  • Heeft een klant 36 maanden afgelost en is de regeling tot een einde gekomen? Rond het dossier af en bericht de klant dat zijn afdracht kan stoppen.
  • Betaal vooralsnog niet uit aan schuldeisers. Want de overheidsschulden vervallen straks, en daarmee gaat het aflospercentage voor private schuldeisers omhoog.

Overige schulden? Maak een overzicht

  • Zijn er familiaire schulden of andere schulden buiten de lopende regeling gehouden omdat deze onvoldoende onderbouwd konden worden of omdat ze -wettelijk- niet saneerbaar waren? Breng ze alsnog in kaart. Het is goed om het dossier nogmaals na te lopen en bij de klant na te gaan of straks echt in vrijheid beschikt kan worden over de uit te keren 30.000 euro. 
  • Dat overzicht kan te zijner tijd worden besproken met de Belastingdienst.

Vragen? 

We houden NVVK-leden op de hoogte van de recente ontwikkelingen. Mocht je praktische vragen hebben over dossiers betrokken bij de toeslagenaffaire stel deze dan via de pagina Toeslagen Herstel van de Belastingdienst of bel met het serviceteam: 0800 – 2358 358.

Mocht je onderwerpen willen aankaarten die voor de NVVK van belang kunnen zijn, gebruik dan de NVVK-community of mail naar info@nvvk.nl

Sleutelwoorden

SchuldeisersSchuldregeling