Overslaan en naar de inhoud gaan

Ombudsman start onderzoek naar toegang schuldhulp voor zzp’ers

Ombudsman start onderzoek naar toegang schuldhulp voor zzp’ers

2 maart 2021 LobbyOndernemers

Signalen dat ondernemers worden geweigerd bij de gemeentelijke schuldhulp zijn voor de Nationale ombudsman aanleiding een ‘grootschalig onderzoek’ naar knelpunten te starten.

“Door deze crisis zullen veel zzp'ers ondanks het steunpakket financieel kopje onder gaan. Maar een deel van de gemeenten lijkt de dienstverlening aan ondernemers nog nauwelijks op orde te hebben”, zegt ombudsman Reinier van Zutphen. “Ik ontvang signalen dat ondernemers worden geweigerd of schuldhulp voor deze groep zelfs nog niet bestaat. Dit vraagt om bijzondere aandacht. Gemeenten moeten voldoende deskundigheid en capaciteit in huis halen, zodat zij goed voorbereid zijn op de verwachte grote toestroom van zzp'ers."

Ruimhartig toelaten

De onderzoeksvraag die de Ombudsman zich stelt is: ‘In hoeverre worden zzp'ers ruimhartig toegelaten tot de gemeentelijke schuldhulpverlening en nemen gemeenten hierbij de uitgangspunten in acht uit de eerdere rapporten Een open deur? en het vervolgonderzoek?'. Met ingang van 1 maart kunnen zzp’ers hun ervaringen met de gemeentelijke schuldhulpverlening delen via een meldpunt van de Ombudsman.

Het onderzoek borduurt voort op eerdere rapporten over de toegankelijkheid van schuldhulpverlening. Daarin constateerde de ombudsman dat gemeenten bepaalde groepen burgers, waaronder zzp'ers, categoraal uitsluiten van schuldhulp. Terwijl de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening (Wgs) dit niet toelaat. Inmiddels is de wet per 1 januari 2021 gewijzigd en wordt hierin expliciet aangegeven dat zelfstandige ondernemers recht hebben op schuldhulpverlening. 

De Ombudsman hoopt zijn onderzoek begin 2022 af te ronden, schrijft hij in een brief aan alle gemeenten.

Meer informatie:

Sleutelwoorden

LobbyOndernemers