Overslaan en naar de inhoud gaan

Lockdown blijft hulpvragers afschrikken, hou loketten open

Lockdown blijft hulpvragers afschrikken, hou loketten open

24 februari 2021

Onze schuldhulpvraag-monitor laat over november en december opnieuw een lichte daling zien ten opzichte van dezelfde periode in 2019. De lockdown-maatregelen lijken mensen er nog steeds van te weerhouden hulp te zoeken.

Daarom roepen we opnieuw gemeenten op om fysieke loketten zoveel mogelijk open te houden. Dat maakt hulp bij financiële zorgen laagdrempeliger. Juist voor de meest kwetsbare inwoners van ons land is dit van groot belang.

Onderzoek van de Hogeschool van Amsterdam toonde eerder aan dat een persoonlijk gesprek voor veel hulpvragers essentieel is. De overheid noemt dan ook ‘maatschappelijke ondersteuning’ en ‘noodzakelijke overheidsprocessen’ expliciet als beroepsgroepen die cruciaal zijn. Dat zou voor elke gemeente reden moeten zijn de loketten voor financiële hulp open te houden, met inachtneming van de coronaregels.

Wel kapper, geen schuldhulp

Lector Armoede Interventies Roeland van Geuns, die vanuit de Hogeschool van Amsterdam het onderzoek naar schuldhulpverlening in coronatijd begeleidde, verbaast zich erover dat gemeenten nog steeds loketten gesloten houden. "Ik weet dat er gemeenten zijn die al sinds december niet meer open zijn geweest voor schuldhulpvragen. De meest kwetsbaren worden dus aan hun eigen lot overgelaten, denk ik dan. Terwijl ik ook hoor dat huisbezoeken in het kader van de handhaving wel gewoon doorgaan. Ik vind het hoog tijd dat gemeenten de loketten voor deze groepen weer gewoon openen. Het kan toch niet zo zijn dat mensen straks wel naar de kapper kunnen maar niet naar de schuldhulpverlening?"

Kleine opleving

Al sinds maart 2020 laat de monitor, die we samen met Divosa uitvoeren, een lichte daling zien van het aantal hulpvragers vergeleken met dezelfde periode een jaar eerder. Rondom de zomer was er een kleine opleving, die samenviel met de verlichting van de maatregelen in die periode. Uit de monitor over november en december blijkt opnieuw een lichte daling ten opzichte van een jaar eerder.

Coronagerelateerde hulpvragen

Daaruit leiden we af dat de lockdownmaatregelen een sterk ontmoedigend effect hebben op onze traditionele hulpvragers die we ook al voor corona hielpen bij geldzorgen. Daarnaast vormt zich een grote groep Nederlanders die vanwege corona grote financiële zorgen heeft. Het gaat dan vooral om flexwerkers, waaronder jongeren, en zzp'ers. Coronagerelateerde hulpvragen komen overigens nog maar mondjesmaat binnen bij de deelnemers aan de monitor.

Het Rode Kruis meldt inmiddels dat nieuwe groepen een beroep doen op voedselhulp. Dat bevestigt onze verwachting dat schuldhulpverleners op enig moment met een stijgende coronagerelateerde hulpvraag te maken zullen krijgen.