Overslaan en naar de inhoud gaan

NVVK: hou loketten schuldhulpverlening open

NVVK: hou loketten schuldhulpverlening open

17 december 2020 PreventieSchuldregeling

De NVVK roept haar leden met klem op om loketten van schuldhulpverlening in deze lockdown open te houden. Vooral voor laaggeletterden en de zzp’ers voldoet digitale of telefonische toegang niet. “We mogen nu de stress voor mensen met schulden niet verder laten oplopen omdat de schuldhulpverlening niet bereikbaar is.”

“We hebben zelf ervaren dat we in maart en april bepaalde groepen niet konden bereiken toen de loketten dicht waren”, zegt NVVK-bestuurslid Dick van Maanen. Hij is directeur van schuldhulpverlener Stadsring51 in Amersfoort. “Onderzoek naar schuldhulpverlening in coronatijd laat ook zien dat je mensen mist door dichte loketten. Er zijn mensen die digitaal niet vaardig zijn en het lastig vinden om aan de telefoon hun hele problematiek te bespreken. Die moet je onder vier ogen te woord kunnen staan.”

Van Maanen merkte dat die groep pas weer in beeld kwam toen in mei de deuren weer openden en zijn dienst weer laagdrempelige inloopspreekuren hield. “We gaan ervan uit dat het om minimaal 20% van onze klantgroep gaat. Juist de zwakste groep missen we als we de loketten dichtdoen.”

Blijf bereikbaar voor gesprekken onder vier ogen

“Ik heb het geluk dat ik als private stichting die in opdracht van de gemeente werkt zelf kan besluiten dat we open blijven”, vertelt Van Maanen. “In veel gemeentehuizen, ook in Amersfoort, zijn de loketten van afdelingen werk, inkomen en zorg en de wijkteams open. Het zou heel slecht zijn als de groep die behoefte heeft aan een fysiek gesprek nu niet geholpen zou worden. Schulden brengen heel veel stress met zich mee, in een lockdown wordt dat zeker niet minder. We mogen nu de stress voor mensen met schulden niet verder laten oplopen omdat de schuldhulpverlening niet bereikbaar is.”

Weer meer eenmanszaken in de problemen

“Waar ik me het meeste zorgen over maak zijn de zzp'ers. We merkten dat er dinsdag in de gemeente alweer 50 Tozo-3-aanvragen binnenkwamen vanwege de recente lockdown. Dat zijn vaak kleine ondernemers. Eenmanszaken die nu weer de deuren hebben moeten sluiten en het helemaal niet meer zien zitten. Als je die ook niet meer te woord kunt staan in een fysiek gesprek, dat zou ik een misser vinden.”

Schuldhulpexpertise ook voor zzp’ers hard nodig

“De dreiging dat je zaak op de fles gaat, is niet op te lossen met een subsidiebedrag. Het vraagt ook om goede begeleiding. Iemand die met je meedenkt hoe je je privéfinanciën op orde houdt, hoe je budgetteert en of je bedrijf wel levensvatbaar is. De expertise van schuldhulpverlening is voor deze doelgroep hard nodig. We weten uit ervaring dat elkaar in de ogen kijken de drempel lager maakt om te vertellen hoe het echt met je gaat. We roepen als NVVK alle collega's op de fysieke loketten open te houden. Het is ook belangrijk dat je je netwerk daarvan op de hoogte stelt. De helft van de klanten komt tenslotte via doorverwijzing binnen.”

Onze ondersteuning is essentieel

Het beroep van schuldhulpverlener wordt niet expliciet benoemd op de lijst met essentiële beroepen die de rijksoverheid heeft opgesteld. Maar Van Maanen vindt het werk van schuldhulpverleners er wel in terug. “In de lijst van essentiële beroepen staat de categorie ‘ondersteuning’. Daar valt schuldhulpverlening echt onder. Ik ben verbaasd als ik hoor dat sommige schuldhulpmedewerkers geen toegang krijgen tot kinderopvang. Zelf heb ik een verklaring voor mijn medewerkers opgesteld waarin staat dat hun werk essentieel is. Twee collega’s hebben daar al gebruik van gemaakt. Hun kinderen kunnen daardoor toch naar de kinderopvang.”

Hier vind je een modelbrief (alleen voor NVVK-leden) die je als werkgever kan verstrekken aan je medewerker. Wie meer informatie nodig heeft, kan contact opnemen met Stadsring51, 033 4600 600.

Sleutelwoorden

PreventieSchuldregeling