Overslaan en naar de inhoud gaan

Verzekeraars sluiten convenant met NVVK

Verzekeraars sluiten convenant met NVVK

18 december 2020

Om het opnieuw verzekeren van mensen die schuldhulp kregen te vergemakkelijken en hun schulden sneller op te lossen, hebben de  NVVK en het Verbond van Verzekeraars een convenant gesloten. Met verzekeraar De Vereende is bovendien overeengekomen dat hulpvragers eenvoudiger verzekerd kunnen worden als dit elders moeilijk blijkt.

Dit zijn de 5 belangrijkste verworvenheden van het convenant met het verbond van Verzekeraars:

  1. De verzekeraars zullen klanten met betalingsproblemen actief verwijzen naar schuldhulp.
  2. Wie schuldhulp accepteert, krijgt meteen schuldrust. Met de verzekeraars hebben we afgesproken dat vorderingen in dat geval niet verder worden verhoogd met boetes, en dat incasso-activiteiten worden opgeschort.
  3. Verzekeraars gaan bij voorbaat akkoord met een schuldregelingsvoorstel van een NVVK-schuldhulpverlener, tenzij er bijzondere omstandigheden zijn.
  4. De communicatie verloopt bij voorkeur via het Schuldenknooppunt
  5. Na een succesvolle schuldsanering met een bericht van ‘finale kwijting’ vormt de eerdere wanbetaling en royering voor verzekeraars geen drempel meer om opnieuw te verzekeren.

Vereende biedt vangnetverzekering

De overeenkomst met De Vereende houdt in dat deze verzekeraar een voordelige vangnetverzekering aanbiedt voor mensen in de schuldhulpverlening die de belangrijkste risico’s afdekt. Wie het niet lukt om een inboedel- of WA-verzekering af te sluiten bij reguliere verzekeraars, kan voortaan voor een aangepast tarief terecht bij De Vereende. Achttien assurantieadviseurs door het hele land kunnen hierbij bemiddelen. Zij zien af van een deel van hun provisie. Na afloop van de schuldsanering doen zij de betrokkene een nieuw aanbod voor een gewone verzekering.

Meer lezen