Overslaan en naar de inhoud gaan

Apeldoorn: meer mensen met geldzorgen bereiken met een vouwkaart

Apeldoorn: meer mensen met geldzorgen bereiken met een vouwkaart

17 december 2020

Volgend jaar moeten alle gemeenten met vroegsignalering aan de slag. Maar hoe neem je in deze coronatijd het beste contact op bij signalen van schulden? De gemeente Apeldoorn gaat in 2021 onder meer experimenteren met een briefkaart.

Christine Mallon, senior communicatieadviseur sociaal domein is blij met de kansen die vroegsignalering biedt om mensen gericht te benaderen. “Veel inwoners met schulden vragen te laat om hulp. Gemiddeld pas na 5 jaar en dan zijn de schulden al flink opgelopen.” De gemeente wil liever geen brieven sturen omdat uit landelijk onderzoek blijkt dat mensen met schulden brieven vaak niet openen. Dat is ook in Apeldoorn te zien. Daarom is er besloten om vouwkaarten te sturen.

Privacy gewaarborgd

Over de inhoud en vormgeving van de vouwkaart is volgens Mallon goed nagedacht. “De kaart is dichtgevouwen en geseald om de privacy te waarborgen. Aan de buitenkant zie je niet dat het gaat om betalingsachterstanden. Mallon benadrukt dat daardoor postbode, huisgenoten of anderen niet kunnen zien dat iemand misschien in financiële problemen verkeert. Bovendien verstuurt de gemeente de kaart via de eigen postkamer, er zijn geen externen bij betrokken.

Laagdrempelig en aansprekend

Wel is kaart op naam en staat er een uitnodiging op om de kaart open te maken. De inhoud is laagdrempelig (op taalniveau B1) en aansprekend door quotes van mensen die ook met schulden te maken hebben gehad. Er staat een aanbod voor advies en hulp, zowel online als offline. De gemeente nodigt de geadresseerde uit om bij een financieel spreekuur langs te komen.

Soms een kaart, soms een huisbezoek

“De vouwkaart is er vooral voor de lichtere gevallen; inwoners die niet bekend zijn in onze systemen waarbij we een enkelvoudige melding hebben gekregen”, zegt Mallon. “Bij een inwoner met meervoudige meldingen leggen we een huisbezoek af. Mocht iemand er niet zijn, dan doen we alsnog een vouwkaart door de brievenbus. Maar dan met een persoonlijke notitie en een aanbod voor een gesprek.”

Campagne voor mensen met geldzorgen

Apeldoorn begint in het eerste kwartaal van 2021 de kaart te versturen. Mallon vertelt dat die actie niet op zichzelf staat. “We zetten ook extra in op communicatie met mensen met geldzorgen. Daar wordt het hele jaar een campagne aan gewijd. Voor alle mensen met geldzorgen, en extra focus op jongeren, ondernemers en mensen met een lager inkomen.”

Meer mensen naar de spreekuren

Mallon verwacht door de vouwkaart zeker meer mensen te bereiken, maar het is lastig om in te schatten hoeveel. “We willen bezoekers van spreekuren ook niet lastigvallen door ze ernaar te vragen. Daarom zal via de systemen gemonitord worden of er meer mensen naar de spreekuren komen. “Na een adviesgesprek is er een terugkoppeling waaraan we ook kunnen zien of mensen, die eerder een vouwkaart hebben gekregen, zich hebben gemeld. Misschien pas na de kaart een tijd bewaard te hebben.”