Overslaan en naar de inhoud gaan

Kamerleden: verbeter huidig deurwaarderstelsel

Kamerleden: verbeter huidig deurwaarderstelsel

21 november 2020 Lobby

Staatssecretaris Van ’t Wout moet onderzoek doen naar het huidige ‘stelsel van maatschappelijk verantwoorde incasso en deurwaardersactiviteiten’ en vervolgens verbeteringen in kaart brengen. Die wens verwoordden Kamerleden in een motie tijdens de begrotingsbehandeling van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

De Tweede Kamer debatteerde op 17 en 19 november over de begroting. Dat leverde verschillende moties op om het voorgenomen beleid bij te sturen.

De motie over de deurwaarders (naar aanleiding van de aangekondigde tariefsverhoging per 1 januari) werd ingediend door D66, SP, PvdA, 50PLUS, Denk, GroenLinks en CDA. Zij roepen Van ’t Wout op om bij zijn onderzoek ook de KBvG, de NVVK, het Nibud en het Lectoraat Armoede en schulden te betrekken. De motie is aangenomen.

De NVVK pleitte eerder samen met de Landelijke Organisatie Sociale Raadslieden ook al voor aanpassing van het huidige deurwaardersstelsel.

Uitbreiding noodstopprocedure

De PvdA dient samen met de ChristenUnie een motie in om de noodstopprocedure die het CJIB nu hanteert, uit te breiden naar andere publieke en semipublieke instellingen. Dat geeft mensen met schulden sneller rust. Van ’t Wout reageerde op de motie met de mededeling dat hij daar al naar kijkt, ook bijvoorbeeld in het verband van het Schuldenpact. De Belastingdienst is daar ook bij betrokken. De motie is desondanks aangenomen.

Als NVVK werken we met steun van het ministerie aan uitbreiding van de noodstopprocedure en het sneller creëren van schuldrust.

Structurele verlaging rentetarieven

CDA en CU vragen in een motie om de tijdelijke verlaging van de maximale kredietrente structureel te maken. Van ’t Wout verwees de Kamerleden Peters en Bruins hiervoor door naar minister Hoekstra van Financiën. Hij meldde dat het streven is om voor 1 maart een structurele beslissing te nemen. De motie is aangehouden.

De NVVK is voor verlaging, maar we zijn van mening dat die niet plaats kan vinden zonder compensatie van de Kredietbanken die sociale kredieten verstrekken. Een rentebesluit treft hen ook. Het kan uiteindelijk negatieve gevolgen hebben voor hun dienstverlening, terwijl zij juist werken voor mensen die in financieel opzicht kwetsbaar zijn.

Schuldlimiet voor jongeren

DENK-Kamerlid Kuzu dient met steun van 50PLUS, PvdA, SP, GroenLinks, SGP en CDA een motie in om te onderzoeken welke manieren er zijn om het opbouwen van schulden voor jongeren onder de 21 jaar te bemoeilijken. Hij denkt aan een limiet voor het opbouwen van schulden bij webwinkels. De motie is aangenomen.

Wat de NVVK betreft is dit een belangrijke motie. Veel hulpverleners van onze leden constateren dat de fase na hun 18e, waarin jongeren voor de wet volwassen worden, een periode is waarin schulden zich snel op kunnen stapelen. Aan het begin van hun zelfstandigheid staan nogal wat jongeren daardoor meteen op achterstand.

De stemming over de moties vindt waarschijnlijk plaats in week 47.

Sleutelwoorden

Lobby