Overslaan en naar de inhoud gaan

Eerste deurwaarder sluit convenant met NVVK

Eerste deurwaarder sluit convenant met NVVK

10 november 2020

Deurwaarder Syncasso, met 5 kantoren in heel Nederland, heeft een convenant gesloten met de NVVK om bij voorbaat akkoord te gaan met voorstellen van NVVK-leden om schulden te regelen. Syncasso heeft er vertrouwen in dat ze van haar opdrachtgevers de ruimte krijgt om dit te doen.

Met het convenant wordt de communicatie rond het schuldhulpverleningstraject tot het minimaal noodzakelijke teruggebracht. Behalve een versnelling van de doorlooptijd zorgt het convenant voor minder uitval, een verhoging van het aantal geslaagde schuldregelingen en het verlagen van de administratieve druk, waardoor meer capaciteit komt voor begeleiding en coaching.

Modelconvenant

Basis voor de afspraken met Syncasso is ons modelconvenant. Hierin vraagt de NVVK aan schuldeisers om bij voorbaat akkoord te gaan. De ambitie is om via convenanten afspraken te maken met de belangrijkste schuldeisers in Nederland. Wanneer 80 % vooraf akkoord gaat met de minnelijke schuldregelingen die NVVK-schuldhulpverleners doen, kan het voorstel om de schulden te regelen binnen 32 dagen gerealiseerd worden. Een enorme versnelling en verbetering van het huidige proces.

Voorop lopen

Hoe meer gerechtsdeurwaarders zich bij dit convenant voegen, hoe beter. “Syncasso wil hierin voorop lopen en met collegakantoren een kopgroep vormen om dit convenant te ondersteunen”, aldus het bedrijf.  

Syncasso zet zich ervoor in om gemachtigd te worden door al haar opdrachtgevers om in te stemmen met minnelijke schuldregelingen. “De professionaliteit van de NVVK-leden borgt dat het voorstel recht doet aan de posities van alle betrokken partijen”, zegt Syncasso.

Schuldenknooppunt

Het convenant voorziet ook in de aansluiting van Syncasso op het Schuldenknooppunt van de NVVK. Dat verzorgt online de informatie-uitwisseling. Het Schuldenknooppunt brengt een koppeling tot stand met het Syncasso Schuldenplatform, waardoor de communicatie en informatie nog sneller beschikbaar is voor alle samenwerkende partijen. 

“We zijn blij met dit convenant, omdat het een zichtbare, constructieve samenwerking tot stand brengt tussen de professionele schuldhulp en onze deurwaardersorganisatie”, zegt  CEO Michael Brouwer van Syncasso. “Een belangrijke ontwikkeling, waarvan we hopen dat die door onze collega’s wordt overgenomen om samen de schuldenproblematiek onder controle te krijgen. 

Innovatieve partner

Ook de NVVK is blij met de stap van deze gerechtsdeurwaarder. “Syncasso is een belangrijke ketenpartner. We kennen hen al jaren als een innovatieve partner. We hopen dat de komende tijd meer deurwaarders volgen”, zegt NVVK-voorzitter Marco Florijn.

Bekijk hier een filmpje over het convenant:

In de Kennisbank vind je alle informatie over het convenant met Syncasso.