Overslaan en naar de inhoud gaan

Voorpublicatie: het Landelijke Convenant Vroegsignalering Schulden

Voorpublicatie: het Landelijke Convenant Vroegsignalering Schulden

12 oktober 2020

In de afgelopen tijd heeft een werkgroep hard gewerkt aan de totstandkoming van een ‘Landelijk Convenant Vroegsignalering’. De eerste versie is nu klaar. Naar verwachting volgt begin november de officiële ondertekening.

In de werkgroep zitten vertegenwoordigers van de VNG, Energie Nederland, Zorgverzekeraars Nederland, Vewin, Aedes en de NVVK. Energieleveranciers, drinkwaterbedrijven, zorgverzekeraars, verhuurders en gemeenten hebben gezamenlijk gewerkt aan de tekst van het landelijke convenant om vroegsignalering van schulden eenvoudig en uniform te implementeren.

De NVVK, VNG en Energie Nederland hebben al het voornemen om te tekenen, een aantal andere overlegpartners zal daar de komende periode een formeel besluit over nemen.

Nog niet actief? Informeer je!

Om te zorgen dat met name gemeenten die nu nog niet of nauwelijks actief zijn met vroegsignalering zich in het onderwerp kunnen verdiepen, brengen we nu het Landelijk Convenant Vroegsignalering met bijbehorende overeenkomst naar buiten.

Veelgestelde vragen

Hieronder vind je antwoorden op de vragen die we het meest horen rond vroegsignalering. Wil je er alles over weten? Kom naar de NVVK Studiedag op 10 en 16 november. Op 16 november kun je voor algemene informatie ook terecht op de Landelijke Dag Vroegsignalering.

We geven je dan uitleg over de werking van het convenant. Hou ook de website van de NVVK en de community Vroegsignalering de komende periode in de gaten voor meer vragen en antwoorden.

1) Moet ik als gemeente ook het convenant tekenen of alleen de overeenkomst?

De koepelorganisaties gaan het convenant tekenen. De overeenkomst is bedoeld voor de leden die de overeenkomst onderling gebruiken en ondertekenen.

2) Hoe regel ik handtekeningen onder mijn overeenkomst van alle energieleveranciers, drinkwaterbedrijven, zorgverzekeraars en verhuurders?

De NVVK wil de ondertekening faciliteren. We onderzoeken hoe we dit digitaal aan kunnen bieden. Daarover volgt later meer informatie via nvvk.nl/vroegsignalering en via de community.

3) Vervallen automatisch al onze bestaande convenanten?

Nee, het Landelijk Convenant Vroegsignalering is vooral bedoeld voor het maken van nieuwe afspraken. Heb je al convenanten met vaste lasten-partners? Overleg dan met hen welke convenanten wenselijk zijn om in stand te houden.

4) Moet ik bij elk signaal over een betaalachterstand op huisbezoek?

Nee, het wordt niet verplicht om bij alle signalen een huisbezoek af te leggen. Wel wordt het, conform de nieuwe Wgs die per 1 januari in gaat, verplicht om op alle signalen actie te ondernemen. Een telefoontje, brief of ander communicatiemiddel inzetten mag ook.

5) Zetten vaste lasten-partners de incasso automatisch stil als ze mij een signaal hebben afgegeven?

Nee, vaste lasten-partners zetten hun incassomaatregelen alleen stil als er hulp geaccepteerd is.