Overslaan en naar de inhoud gaan

Zelfstandigen en schulden, hoe gaat jouw gemeente ermee om?

Zelfstandigen en schulden, hoe gaat jouw gemeente ermee om?

21 april 2020 Ondernemers

Het komt als geroepen, het aanbod van Schouders Eronder om in leernetwerken na te denken over vraagstukken uit de praktijk. De eerste aflevering over arbeidstoeleiding en schulden is vol. De tweede gaat over 'zelfstandigen en schulden'. Doe mee!

Een groeiend aantal mensen werkt als zelfstandige of heeft een eigen onderneming. Een deel daarvan heeft of krijgt financiële problemen. Tijdens de coronacrisis zijn er steunmaatregelen voor deze groep bedacht, maar die houden ook weer een keer op.

Passende hulp

Als er schulden ontstaan, krijgt deze groep om uiteenlopende redenen niet automatisch toegang tot schuldhulpverlening. Wat weten we van deze groep? Zijn zij voldoende in beeld? Wat maakt hun hulpvraag zo bijzonder? Hoe kunnen we hen beter ondersteunen? Welke passende hulp is er? En met wie moeten we dan samenwerken? 

Schouders Eronder zoekt professionals die een vraagstuk hebben dat te maken heeft met 'zelfstandigen en schulden'. In een leernetwerk (pdf, 426 kB) wordt het vraagstuk van alle kanten bekeken. Experts en andere gemeenten  geven hun mening. Zo worden gemeenten ondersteund bij het ontwikkelen van effectieve methoden om vraagstukken waar zij tegen aanlopen op te pakken. Uitwisseling van ervaringen en kennis staan centraal.

Zo ziet dat er uit: 

Heb je een vraagstuk en wil je meedoen? Geef je op.

Sleutelwoorden

Ondernemers