Overslaan en naar de inhoud gaan

‘Versterk vroegsignalering om afsluitingen te voorkomen’

‘Versterk vroegsignalering om afsluitingen te voorkomen’

10 april 2020

Tijdens een overleg in januari diende Kamerlid Kuzu (DENK) een motie in om bij wanbetalers internet niet zomaar af te sluiten. De NVVK heeft daarover convenanten gesloten, antwoordt staatssecretaris Van Ark nu. Daarnaast adviseert ze om in te zetten op vroegsignalering. ‘Dat kan indirect helpen om afsluiting van internet te voorkomen.’

Van Ark gaat ook in gesprek met minister Wiebes Economische Zaken en Klimaat om na te gaan hoe de afspraken met telecomaanbieders en gemeenten op dit gebied functioneren.

Wettelijke reactietermijn schuldeisers

Drie andere Kamerleden vroegen haar een wettelijke termijn in te stellen waarbinnen schuldeisers moeten reageren op een voorstel voor een minnelijke regeling. Daarop antwoordt Van Ark: “Op dit moment wordt er in opdracht van het ministerie van SZW onderzoek uitgevoerd naar welke groepen schuldeisers niet mee werken en waarom, en in welke vorm zij het proces belemmeren.”

Eigendomsrecht in het geding

Daarbij zal ze ook het perspectief van schuldeisers in beeld brengen, omdat de vraag van de Kamer raakt aan het eigendomsrecht. Op dit moment beslist de rechter over dit onderwerp, via de weg van het dwangakkoord. “Het kabinet hecht daar – ook gezien het door de maatschappij in de rechter gestelde vertrouwen – zwaar aan”, aldus Van Ark.

Deze beleidslijn is wat haar betreft ook van toepassing op een andere vraag van Kamerleden. Daarin verzoeken ze of het mogelijk is af te spreken dat als er met schuldeisers afspraken zijn gemaakt over 75% van de totale schuld, de overige schuldeisers automatisch ook akkoord gaan.

Onderzoek meewerkverbod wegens fraude

Een tweede onderzoek van SZW moet antwoord geven op de vraag hoe vaak de uitvoering van artikel 60c van de Participatiewet leidt tot onwenselijke situaties voor mensen met problematische schulden. Gemeenten mogen op grond van dit artikel niet meewerken aan een schuldregeling als er een gemeentelijke vordering tussen zit vanwege fraude. 

Aflospauze

In haar beantwoording gaat Van Ark ook in op het verzoek van de Kamer een aflospauze te introduceren. Ze verwijst naar onze ledenenquête hierover, en belooft er voor de zomer inhoudelijk op te reageren.

Het officiële Kamerstuk met de antwoorden