Overslaan en naar de inhoud gaan

Prangende praktijkvragen in de coronacrisis

Prangende praktijkvragen in de coronacrisis

8 april 2020

Hieronder publiceren we vragen van schuldhulpverleners, bewindvoerders en budgetbeheerders die voortkomen uit de nieuwe situatie waar we in beland zijn. Doe er je voordeel mee! Heb je ook een vraag? Stuur een mail naar de NVVK.

Leefgeld garanderen - hoe doe je dat?

VRAAG: We verwachten dat door de coronacrisis voor sommige mensen die in budgetbeheer en/of een schuldregeling zitten het inkomen weg gaat vallen. Bijvoorbeeld mensen die in hun proeftijd zitten of een nul-urencontract hebben. De NOW (noodmaatregel overbrugging werkgelegenheid) moet dit voorkomen, maar het kan zijn dat werkgevers mensen toch laten gaan.

We willen voorkomen dat deze mensen geen leefgeld meer krijgen en dat de schuldregeling door deze crisis in gevaar komt. Daarom zijn we aan het uitzoeken of we de komende drie maanden in ieder geval het leefgeld kunnen garanderen. In eerste instantie op basis van een voorschot. We zijn nog aan het uitzoeken via welke weg, via leenbijstand of een soort noodpot of indien technisch mogelijk een roodstand op de rekening.

Grote kans dat we met deze maatregel in het gedrang komen met de NVVK-Gedragscode voor budgetbeheer. We zijn erg benieuwd hoe de NVVK hier tegenaan kijkt en of jullie al informatie hebben vanuit andere gemeenten?

ANTWOORD: Zie de Gedragscode als richtsnoer voor normale tijden. Laat je nu niet beperken door onze ‘regels’ in deze tijden waarin jullie het beste willen doen voor de klant. Vanuit de vereniging willen we iedereen in de uitvoering op het hart drukken dat onze bestaande afspraken zijn gemaakt in een ander tijdperk, met rustiger vaarwater. Lees ook dit artikel

De klant die nu aanklopt heeft niets aan Gedragscodes, geldende wetgeving en modules, die wil hulp! We zien ZZP-loketten en allerlei andere initiatieven om ondanks de maatregelen tóch klanten te helpen en te vinden. Dat is juist positief.

Gemeenten die leefgeld willen garanderen voor mensen die ondanks de maatregelen toch zonder inkomen komen te zitten verdienen alle lof! Dus: nu meters maken. Straks als de situatie weer normaal is kijken we achterom om vast te stellen of we voldoende hebben gedaan. Als we dan constateren dat er groepen buiten de boot zijn gevallen omdat we vasthielden aan voorschriften zou dat echt zonde zijn.

Omgang met een Lockdown 

VRAAG: Wat moeten we doen bij een volledige lock-down? 

ANTWOORD: De kans daarop neemt af. Maar bereid je er zoveel mogelijk op voor door je processen vanuit huis toegankelijk te maken, en door op je website klanten en nieuwe hulpvragers duidelijk te maken hoe je dienstverlening eruit ziet. NVVK-lid BBIB doet bijvoorbeeld dit. 

Vitaal beroep

VRAAG: Kunnen de NVVK-leden opgenomen worden op de lijst van vitale beroepen? Wij moeten onze betalingen kunnen blijven doen, daarvoor moeten we bijvoorbeeld naar kantoor om facturen op te halen. 

ANTWOORD: Daarover publiceerden we eerder dit artikel. De situatie is sindsdien onveranderd. 

Hulp aan zzp’ers 

VRAAG: Kan de NVVK een noodtraining ‘hoe instrueer ik hulpvragers over het hulppakket van de overheid’ bieden? 

ANTWOORD: VNG en Divosa werken hieraan. We verwijzen door zodra we hier meer over weten. Op vrijdag 27 maart publiceert het kabinet de details van de regeling. Hier vind je actuele informatie. Ook hier is veel info te vinden.

VRAAG: Veel gemeenten vragen bij hun noodloket voor de Tijdelijke Overbruggingsregeling Zelfstandige Ondernemers (Tozo) om een Digid-identificatie. Hoe help ik een zzp’er die nog geen Digid heeft? 

ANTWOORD: De beroepsvereniging van accountants NBA schrijft hierover: “Het kan drie werkdagen kan duren voordat een DigiD wordt ontvangen. Voor het aanvragen van een DigiD bestaat een aparte website. Bij de aanvraag heeft een cliënt een burgerservicenummer (BSN) nodig. Binnen drie werkdagen ontvangt de cliënt een brief thuis met een activeringscode. De cliënt voegt een telefoonnummer en e-mailadres toe tijdens de aanvraag. Daarmee kan bijvoorbeeld ook een wachtwoord worden hersteld, of de DigiD-app geactiveerd. De gebruikersnaam en het wachtwoord moeten goed worden bewaard. Die heeft de cliënt namelijk nodig om de DigiD te activeren.” 

Termijnen tijdens coronacrisis 

VRAAG: De werksituatie vraagt aanpassing waarbij sommige procedures anders lopen dan normaal. Gaat de NVVK daar soepel mee om? 

ANTWOORD: Ja, lees daarvoor ook dit artikel 

VRAAG: Is het handig om nu een schuldregeling op te starten of kunnen we daar beter mee wachten? 

ANTWOORD: Ja, blijf dat doen. Laat de hulpvrager zijn uitgaven aanpassen aan het VTLB, en meld zijn schuldeisers: ‘we gaan ervan uit dat u akkoord bent met ons voorstel, zo niet dan komen we er nde periode van sociale onthouding op terug. Eventueel kun je (in de 36 maanden dat de regeling loopt) alsnog een dwangakkoord toepassen bij een schuldeiser die niet akkoord gaat. 

Periode na sociale onthouding 

VRAAG: We vrezen een hausse aan uitzettingen, afsluitingen en beslagleggingen na de periode van sociale onthouding. Kan de NVVK daar afspraken over maken? 

ANTWOORD: We hebben een open lijn met het ministerie en met schuldeisers en we bespreken dit ook met ze. Houd ons op de hoogte van ontwikkelingen die je ziet. We hebben eind maart een enquête onder de leden gehouden, die herhalen we binnenkort om signalen te kunnen verzamelen. Je mag die ook delen via info@nvvk.nl 

VRAAG: We verwachten een golf van aanmeldingen op het moment dat een en ander weer op gang gaat komen. Wat gebeurt er als wij al deze aanmeldingen/hulpvragen niet binnen de wettelijke en NVVK-termijnen kunnen afhandelen? 

ANTWOORD: We hanteren tot nader order de lijn die in dit artikel beschreven wordt.

VRAAG: Hebben gemeenten extra geld beschikbaar als er na de sociale onthouding een grote stroom hulpvragen komt? 

ANTWOORD: Het is een punt van aandacht waar we het gesprek voor gaan voeren met de VNG en het ministerie. 

Thuiswerken 

VRAAG: Hoe kan ik mijn medewerkers helpen om thuiswerken vol te houden? 

ANTWOORD: Een van onze leden stuurde deze briefCreditExpo deelt deze tips:  

  1. Sta op een normale en vaste tijd op
  2. Begin met een vast ochtendritueel, dat zet ook je brein in de juiste modus voor de rest van de dag
  3. Plan je dag in blokken, wissel blokken met meetings af met blokken werken
  4. Leg je mobiel weg wanneer je geconcentreerd werkt. Die leidt af, en zeker in een fase waarin je veel vragen hebt en waarin onzekerheid heerst
  5. Plan niet meer dan drie meetings per dag (hier zit ik zelf nog niet op, maar vanaf volgende week wel…)
  6. Neem voldoende pauze tussen de blokken, zorg dat je even helemaal uit je werk kunt stappen
  7. Zorg voor voldoende beweging, plan ook die beweging bewust in je dag
  8. Zorg voor vaste momenten om af te stemmen met collega’s 

Indicatiestelling bij tijdelijk thuiswonen 

VRAAG: Veel locaties binnen de gehandicaptenzorg sluiten de deur voor bezoek en cliënten mogen de locatie niet verlaten. Een aantal cliënten kan dat niet aan, zij vertrekken nu vrijwillig naar familie of vrienden. Heeft dit consequenties voor hun indicatie? 

ANTWOORD: Het Centrum Indicatiestelling Zorg meldt ons dat dit geen gevolgen heeft voor de indicatie.