Overslaan en naar de inhoud gaan

Geef lucht als mensen met schulden dat nodig hebben

Geef lucht als mensen met schulden dat nodig hebben

19 maart 2020

Maakt je klant vanwege de corona-bestrijding nieuwe schulden? Omdat het inkomen plotseling daalt of omdat er alleen nog maar A-merken overblijven vanwege supermarkt-hamsteraars? Ontzie ze dan even, adviseert de NVVK.

We leven in een tijd waarin de ene bijzondere maatregel de andere opvolgt. Daar moeten we als schuldhulpverleners, bewindvoerders en budgetbeheerders op inspelen. Als de overheid out-of-the-box denkt, dan doen wij dat ook.

In de komende dagen en weken ga je cliënten tegenkomen van wie je merkt: die zitten vanwege alle ontwikkelingen 'met hun vingers tussen de deur'. Ons advies is: handel dan met gezond verstand. Zoek de maximale ruimte op die je als hulpverlener hebt.

Bijzondere tijden, bijzondere beslissingen

Stuit je op een inkomensdaling of onverwachte kosten? Denk mee, handel en leg achteraf -misschien wel pas over twee maanden- uit wat je gedaan hebt. Dat je handelde in het belang van iedereen. Dat er dwingende omstandigheden waren die actie vereisten. En dat je een beroep doet op ieders vermogen om in bijzondere tijden bijzondere beslissingen te kunnen nemen.

Natuurlijk, we hebben convenantafspraken met schuldeisers waarin staat dat nieuwe schulden een grond zijn voor beëindiging van een schuldregeling. Voor buitenstaanders: die beëindiging is geen goed nieuws, want het betekent niet dat de schulden afgelost zijn. Het betekent dat de onderhandeling met de schuldeiser opnieuw geopend moet worden om een nieuwe aflosregeling overeen te komen. In normale tijden een goede stok achter de deur om te zorgen dat hulpvrager en schuldeiser met hulp van een schuldhulpverlener een schuldenregeling tot een goed einde brengen.

Onvoorziene omstandigheden

We moeten in deze tijd echter zoeken naar ‘het nieuwe normaal’. Een schuldregeling beëindigen omdat boodschappen doen even meer geld kost, is niet wenselijk. Vanzelfsprekend is communicatie over wat er gebeurt, wel belangrijk. Breng schuldeisers op de hoogte van het maatwerk dat je deze periode levert.

Als je klanten nieuwe schulden maken (al of niet bewust), bericht je klanten daar dan over, maar geef ook aan dat het tijdelijk geen gevolgen heeft. En maak na afloop van de periode van sociale onthouding de balans op, samen met schuldeiser en schuldenaar. Moet de regeling worden verlengd, is uitbreiding nodig of is er een andere oplossing mogelijk?

‘Onvoorziene omstandigheden’ bieden sowieso de mogelijkheid om bij een lopende regeling te kijken of er aanpassing nodig is. Dat geldt dus ook als de corona-epidemie de oorzaak is.

Tip: overweeg omzetting naar saneringskrediet

Met een traditionele schuldbemiddeling heb je drie jaar lang te maken met een waaier aan schuldeisers. Dan is het lastig om doortastend te handelen. Van sommige leden horen we dat ze daarom nu die regelingen omzetten naar saneringskredieten.

Er is dan nog maar één schuldeiser, die vanuit zijn maatschappelijke achtergrond makkelijker meebeweegt dan een veelheid van commerciële schuldeisers. Zoek contact met de Kredietbank in jouw werkgebied en bespreek de mogelijkheden.

Nul-uren contracten en uitzendkrachten

In onze doelgroep zitten veel mensen met nul-urencontracten en uitzendkrachten. Voor hen lijkt het nieuwe Noodfonds Overbrugging Werkgelegenheid (NOW) uitkomst te bieden. Aan de regeling wordt nog gewerkt.

In de rubriek ‘Veelgestelde vragen’ over dit Noodfonds meldt de overheid: “De nieuwe tegemoetkomingsregeling is ook van toepassing op de loonkosten voor werknemers waarvoor de werkgever geen loondoorbetalingsplicht heeft. Denk aan werknemers met een oproepcontract. Uitzendbedrijven kunnen ook voor uitzendkrachten die bij hen in dienst zijn een tegemoetkoming in de loonkosten aanvragen. Zo kunnen bedrijven deze heftige periode overbruggen zonder dergelijk personeel te hoeven laten gaan.”

Uitvoeringsproblemen? Meld ze

Werk je in schuldhulpverlening, bewindvoering of budgetbeheer en loop je tegen uitvoeringsproblemen aan? Meld ze bij je gemeente en bij de NVVK, dan kijken we wat we voor je kunnen betekenen. NVVK-leden kunnen bovendien vragen stellen in de Community.