Overslaan en naar de inhoud gaan

‘Schuldhulpverlening en bewindvoering ook cruciale beroepen’

‘Schuldhulpverlening en bewindvoering ook cruciale beroepen’

16 maart 2020

Het kabinet stelt kinderopvang tijdens de corona-bestrijding alleen beschikbaar voor cruciale beroepen en vitale processen. Ouders in andere sectoren moeten thuis hun kinderen opvangen. Schuldhulpverleners, bewindvoerders en budgetbeheerders  doen er goed aan uit te leggen dat ook hun werk cruciaal is.

Toen de rijksoverheid besloot dat de kinderopvang zou sluiten, publiceerde zij een lijst van cruciale beroepen en vitale processen. Ouders die daarin werkzaam zijn, kunnen nog steeds een beroep doen op kinderopvang.

Hulp bij persoonlijke financiën krijgt in beperkte mate aandacht op de lijst. Bij de cruciale beroepen staat onder andere “noodzakelijke overheidsprocessen, bijvoorbeeld betalen uitkeringen en toeslagen”. Bij vitale processen komen persoonlijke financiën alleen in afgeleide zin aan bod, bij ‘massaal betalingsverkeer’.

Navraag bij ministerie

Het NVVK-bureau heeft navraag gedaan bij het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Directeur Geert van Dijk: “Onze overtuiging is dat het werk van schuldhulpverleners, budgetbeheerders en bewindvoerders ook van cruciaal belang is. Vragen van cliënten kunnen geen dagen blijven liggen. Vaak gaat het om leefgeld of om het voorkomen van ingrijpende zaken als boeteverhogingen of afsluitingen.”

Pragmatische oplossing

“Bij het ministerie kregen we als antwoord dat het aan te raden is om aan betrokken kinderopvanginstellingen duidelijk te maken wat het belang is van het werk dat wij doen. Het ministerie staat hier pragmatisch in. Want het formuleren van een exacte lijst van beroepen die toegang moeten houden tot kinderopvang duurt waarschijnlijk langer dan de periode waarover het nu gaat.”

'Lijst wordt niet uitgebreid'

De NOS meldt dit over de kwestie: “De lijst met cruciale beroepen om te bepalen wie opvang krijgt voor zijn kinderen, wordt niet uitgebreid. Ook wordt de lijst niet nader gepreciseerd, zegt een woordvoerder van het ministerie van Sociale Zaken. "Mensen moeten zelf een inschatting maken of ze onder de lijst vallen of niet." Als voorbeeld noemt hij schoonmakers. "Een schoonmaker in een ziekenhuis kan zelf wel bedenken dat hij cruciaal werk doet, en een schoonmaker in een casino kan zelf de inschatting maken dat hij er niet onder valt."

Het advies is dus: leg aan je kinderopvanginstelling of school uit wat het urgente karakter van je werk is. Ervaar je problemen waardoor je toch je werk niet kunt doen: meld ze aan je werkgever. Werkgevers verzoeken we contact met de NVVK op te nemen als zij op problemen stuiten.