Overslaan en naar de inhoud gaan

‘Schulden raken iedereen’

‘Schulden raken iedereen’

25 november 2019 BeschermingsbewindSchuldregeling

Vijf nieuwe leden noteerde de NVVK in de afgelopen maand. We zijn blij met deze uitbreiding. Het versterkt onze positie en helpt ons om onze leden nog beter bij te staan. Zodat mensen met schulden de beste hulp krijgen die er is.

Wie zijn de nieuwe leden? Maak kennis met ze.

Kompas Zuidlaren

Marcel Kooi is directeur van Kompas Zuidlaren, een organisatie die zich al 36 jaar inzet voor mensen met financiële zorgen, op dit moment met 47 medewerkers. “Kompas Zuidlaren biedt vooral bewindvoering en daarnaast ook budgetbeheer”, vertelt hij.

“De ontwikkelingen in de branche van financiële zorgverlening zijn voor ons aanleiding lid te worden van de NVVK. Die ontwikkeling vraagt nadrukkelijk om een sterk verankerde visie op  financiële zorgverlening. Maatschappelijk zitten we in een veranderingsproces. ‘Productgericht denken’ verandert in ‘denken in oplossing van problemen’. Daarvoor is samenwerking en integratie bij alle partijen noodzakelijk. Anders denken dus.”

De NVVK is “sterk verankerd in het publieke domein” en het lidmaatschap helpt Kompas Zuidlaren dan ook om zich verder te profileren als zorgverlener in het maatschappelijk middenveld, zegt Kooi. “Voor ons betekent het onder andere dat we meer gaan denken in samenwerken met de klant in plaats van zaken overnemen van de klant.”

Kompas Zuidlaren beschikt over zeer ruime ervaring op het gebied van beschermingsbewind en aanverwante financiële zorgverlening. “Die kennis en ervaring stellen we graag ter beschikking aan de andere leden”, vertelt Kooi. “Wij werken graag op een constructieve en coöperatieve wijze samen om het gemeenschappelijke doel van de NVVK te realiseren.”

Kompas Zuidlaren

Stichting CAV

Al sinds 1968 werkt stichting CAV -inmiddels met 100 medewerkers- aan de financiële zelfredzaamheid van haar klanten. “Wij zijn een maatschappelijke ondernemer die zorginstanties ontzorgt én zelfredzaamheid stimuleert voor mensen die zelf hun financiën niet kunnen of willen doen.”

“Wij ontzorgen en stimuleren op een pro actieve, positieve en persoonlijke manier”, vertelt directeur-bestuurder Erwin Bel.

Mensen helpen om de grip op hun financiële situatie te vergroten, dat ziet CAV als een belangrijke taak. Daarnaast wil de organisatie de armoedeval zoveel als mogelijk helpen voorkomen en schuldenproblematiek helpen oplossen.

CAV werd lid van de NVVK vanwege “nut en noodzaak van samenwerking in het sociaal domein tussen gemeenten enerzijds en financiële zorgverleners anderzijds”. Daarin vormt de NVVK een nuttig platform, aldus CAV. Bij het sluiten van convenanten kan er samen met de NVVK meer focus ontstaan op samenwerking met maatschappelijk georiënteerde zorgverleners, verwacht CAV.

Zelf ziet directeur ErwinBel ook een actieve rol weggelegd voor CAV binnen de NVVK. “Wij willen actief deelnemen aan het debat over ons werk, en we leveren graag onze bijdrage aan samenwerking, innovatie en politieke lobby.”

Stichting CAV

Kempen gemeenten

“De NVVK staat voor een landelijk minimum in de kwaliteit van dienstverlening in de schuldhulp”, zegt beleidsmedewerker Maatschappelijke ondersteuning Yentl van Heest van de Samenwerkende Kempengemeenten. “Het is dé vereniging waar schuldhulpverlenende instanties bij aangesloten moeten zijn”, vindt hij.

Om die reden werd zijn werkgever lid van de vereniging. Met vijf collega’s is deze afdeling van de samenwerkende Kempengemeenten actief in schuldhulpverlening, bewindvoering en budgetbeheer.

“Schuldhulpverlening is het bouwen van een brug terwijl je erop staat”, typeert Van Heest zijn werk. “Dit is de meest ingewikkelde en tegelijkertijd de meest invloedrijke interventie in het sociaal domein. Schulden raken iedereen”. Schuldhulp is daarmee onderdeel van een  ‘op maat gemaakt integraal jasje’, zegt Van Heest.

Hij verwacht door het NVVK-lidmaatschap “inhoudelijk versterkt te worden”. Zelf wil hij ook bijdragen, zegt Van Heest desgevraagd. “Ik wil graag ondersteunen bij het organiseren van bijeenkomsten, zowel praktisch als inhoudelijk”.

Samenwerkende Kempengemeenten

Humanitas financiële hulpverlening

Cliënten optimaal laten functioneren binnen hun arbeids- of leefsituatie. Door ‘materiële of immateriële belemmeringen te verminderen of op te heffen’, dat is de doelstelling van Humanitas Inkomensbeheer.

De instelling doet haar werk met drie budgetbeheerders, 17 bewindvoerders (waarvan drie mentor en één curator), drie leidinggevenden en vijf collega’s voor administratieve ondersteuning.

“Het is onze ambitie om de samenwerking te zoeken met gemeenten en daarmee onze diensten te verankeren in de keten. Zowel in preventie als in schulddienstverlening en nazorg”, vertelt adjunct-directeur Marjolein Smith. “De NVVK ziet dat belang van samenwerking ook, daarom sluiten wij aan als lid.”

Het lidmaatschap van de NVVK zal Humanitas beleidsmatig en bestuurlijk nieuwe input geven, verwacht ze. Omgekeerd wil Humanitas actief participeren in NVVK-werkgroepen en bijdragen aan de beleidsvorming in de vereniging.

Humanitas

dnoDoen

De medewerkers van dnoDoen helpen kwetsbare mensen die door diverse problemen niet meer thuis wonen, dakloos zijn of dat dreigen te worden. “Wij bieden begeleiding, opvang en woonondersteuning. Als dat nodig is, bieden wij een veilige plek in een van onze woonvoorzieningen”, aldus dnoDoen.

Bij dnoDoen zijn vijf medewerkers betrokken bij budgetbeheer en budgetcoaching. De organisatie werd lid omdat voor het voortzetten van deze activiteiten wettelijke erkenning nodig was. Die stap ging gepaard met een kwaliteitsslag om succesvol door de toelating te komen. 

“We proberen bij onze cliënten schulden te voorkomen, en als ze er zijn, ze duurzaam terug te brengen”, vertelt directeur-bestuurder Hil Rabenberg. Schulden komen steeds vaker voor bij de doelgroep van dnoDoen, met name onder jongeren. “Er moet aandacht komen voor de impact die dat heeft voor betrokkenen en de maatschappij”, aldus Rabenberg.

“We verwachten dat het lidmaatschap van de NVVK ons helpt bij het ontwikkelen en op peil houden van onze expertise. De NVVK kan ons steunen in het behouden van kwaliteit, biedt ons landelijke vertegenwoordiging en kan op die plek aandacht vragen voor onze doelgroep bij het bestrijden van schulden.”

dnoDoen wil zelf ook bijdragen aan de vereniging, door kennis en ervaring te delen over haar bijzondere doelgroep van mensen die gebruik maken van maatschappelijke opvang. Daar is vaak complexe problematiek aan verbonden.

dnoDoen

Sleutelwoorden

BeschermingsbewindSchuldregeling