Overslaan en naar de inhoud gaan

Ga langs bij de huisarts – daar zitten je cliënten

Ga langs bij de huisarts – daar zitten je cliënten

20 november 2019

Mensen met schulden praten daar makkelijker over met hun huisarts dan met de schuldhulpverlening. Daarom zoekt het lectoraat Schulden en Incasso van de Hogeschool Utrecht voorbeelden van huisartsen en praktijkondersteuners die hier extra alert op zijn en ook samenwerken met hulpverleners.

‘Een groeiend aantal studies laat zien dat aanhoudende financiële problemen negatief doorwerken op de gezondheid of de gezondheidsbeleving. Om dat effect te voorkomen zouden mensen met schulden tijdig hulp moeten vragen voor hun financiële problemen. Er lijkt een grote groep te zijn die wel contact heeft met de huisarts of praktijkondersteuner, maar niet op eigen kracht in staat is om de weg naar de schuldhulpverlening te vinden’, aldus de site Schulden en Incasso van de Hogeschool Utrecht.

Interventiepakket geldzorgen

Daarom wordt in het project ‘De huisarts, vindplaats van financiële problemen’ een ‘interventiepakket geldzorgen’ ontwikkeld. Dit pakket heeft als doel om huisartsen en praktijkondersteuners, met zeer beperkte inspanning, vaker financiële problemen te laten signaleren en patiënten eerder en adequater door te verwijzen.

Het interventiepakket draagt bij aan het vergroten van de kennis en het bewustzijn bij huisartsen en praktijkondersteuners over de impact van de financiële problematiek op gezondheidsproblemen, de beleving en de doorwerking. Daarnaast draagt het bij aan het verbeteren van de kwaliteit van de doorverwijzingen.

Voorbeelden gezocht

Projectleider Vivian den Hartogh zoekt voorbeelden van succesvolle samenwerking tussen huisartsenpraktijken en professionals uit het sociaal domein. ‘Voorbeelden waarin aandacht is voor kwetsbare patiënten met schulden zijn extra welkom’, zegt Den Hartogh.

Ben je op de hoogte van dit soort samenwerkingen? Meld ze dan aan bij Vivian den Hartogh. Deelnemers worden bevraagd over de samenwerking. Ook vindt er een bezoek plaats. Meer informatie over het project vind je op schuldenenincasso.nl.