Overslaan en naar de inhoud gaan

Mee met koningin Maxima over de Schuldhulproute

Mee met koningin Maxima over de Schuldhulproute

30 oktober 2019 SchuldeisersPreventie

Geert van Dijk, directeur van de NVVK, gaat regelmatig mee met bijzondere mensen in de wereld van de schuldhulpverlening. Vandaag: meekijken met koningin Máxima. Naar de start van de Nederlandse Schuldhulproute op 30 oktober in de vroegere Verkadefabriek in Den Bosch. Ik  mocht er bij zijn namens de NVVK, op uitnodiging van de Nederlandse Vereniging van Banken, Schuldenlab.nl en de gemeente Den Bosch.

De Schuldhulproute is een initiatief van banken, grote schuldeisers, een aantal gemeenten en Schuldenlab.nl. Publiek-privaat dus.

Gefeliciteerd! Dat heb ik deze ochtend in Den Bosch vaak gezegd, terwijl ik handen schudde van mensen die ik ontmoette. Het waren weer enorm veel voor mij nieuwe gezichten. Gelukkig ook een paar inmiddels bekende.

De nieuwe gezichten komen vooral uit de wereld van banken en grote landelijke bedrijven. En uit de wereld van ervaringsdeskundigen. Ook hier weer een paar moedige mensen die met hun verhaal voor het voetlicht durven te komen. Ook waren er vertegenwoordigers van de Bossche schuldhulpverlening, waar een enorme slag wordt gemaakt in betere dienstverlening aan inwoners met geldproblemen.

Gefeliciteerd! Met de aandacht die schuldenproblematiek vandaag krijgt. Er zijn een dozijn cameraploegen en fotografen aanwezig, er is volop pers, er zijn inleiders die het verhaal indringend voor het voetlicht brengen. “We praten te laat over geldzorgen, wachten te lang terwijl de problemen zich opstapelen en we zien dat te laat. Het is een reusachtig vraagstuk, dat alleen kleiner wordt als we er eerder bij zijn.”

Vanuit klantperspectief

Hoe verleid je mensen om ze eerder in beeld te kunnen krijgen? Het eenvoudige antwoord: signaleren en activeren. Met hulp van gedragswetenschappers is een route bedacht die drempels moet verlagen, versnippering in hulpaanbod moet tegengaan en gebaseerd is op brede, landelijke samenwerking. ‘It takes a country to solve a debt.’

De ‘hulpsnelweg’ kent een route met vier afslagen. Het begint met actieve signalering bij banken, die kunnen zien of iemand vaker rood staat, achterstanden oploopt of het creditcard-krediet maximeert. Wordt dan zichtbaar, dan sporen de deelnemende banken hun klanten aan om in actie te komen.

Ze bieden dan vier mogelijkheden:

  1. Zelfhulpoplossingen: Voor mensen met voldoende skills en discipline om zelf het probleem aan te pakken is er verwijzing naar Nibud en budget-apps.
  2. De digitale vrijwilliger: Een buddy van Fikks, die geografisch onafhankelijk kan worden ingezet voor hulp en support op afstand. Zo kan je anoniem zelf aan de slag, of advies krijgen voor goede professionele hulp: de gemeente.
  3. Offline vrijwilligers en professionele hulp: Verwijzing naar (vrijwilligers-) organisatie in de gemeente. Humanitas bijvoorbeeld, of Schuldhulpmaatje. Het hangt ervan af hoe de gemeente de (preventieve) schuldhulpverlening heeft ingericht.
  4. Schuldhulpverlening: voor zware problematiek, waar professionals mee aan de slag moeten samen met de klant. Ook dit is weer afhankelijk van hoe de gemeente dit inricht.

Mijn biecht

Ik moet wat bekennen. Ook al is de NVVK partner in Schuldenlab.nl, dat de Schuldhulproute mede creëerde, ik was toch een beetje bang dat dit initiatief ‘een van de vele’ zou worden. En het is best druk met initiatieven.

Maar na vandaag ben ik om. Ik zie dat er een enorme belangstelling voor de Schuldhulproute is vanuit het bedrijfsleven en de wereld van incasso. Ik zie dat er nu al meer dan 220.000 mensen een afslag hebben gekozen. En dat door de Schuldhulproute meer mensen met zware problemen bij de professionals terecht komen.

En meteen dan maar een tweede biecht: eigenlijk ben ik jaloers dat we dit niet eerder vanuit de publieke sector hebben bedacht. Maar de positieve kant is: niets let ons om hier alsnog samen een succes van te maken.

Afslag 3 en 4 van de Schuldhulproute leiden naar de core-business van gemeenten en gemeentelijke dienstverleners, en dus ook van de NVVK en haar achterban. Wat nu is neergezet heeft een enorme positieve publiciteit en is gebaseerd op zo’n groot netwerk dat ik maar één advies heb: gemeenten, doe mee. Denk mee. Praat mee. Vooral over een goede aansluiting van preventie en signalering naar toeleiding tot professionele hulp. 

De Schuldhulproute-snelweg is niet exclusief. Er zijn ook nog ventwegen, sluiproutes en binnenwegen. Maar als we de vaart er in willen houden, kiezen we voor de snelweg. Daarom moeten we nú bouwen aan wat er aan het einde van afslag 3 en 4 klaar moet staan. Samen.

Schuldenproblematiek is veel te groot voor één partij of speler. Het vraagt een landelijk netwerk om een schuld aan te pakken. Onze opdracht is: zorgen dat het netwerk functioneert en dat het verkeer op de Schuldhulproute de goede afslag vindt. Daarbij moeten we allemaal in onze eigen rol onze verantwoordelijkheid nemen, en partners aanspreken op wat we van elkaar mogen verwachten.

NB: de koningin droeg een eenvoudig maar zeer smaakvol zwart soort van broekpak, zonder hoed, haar kapsel opgebonden in een staart. Ze straalde.

Sleutelwoorden

SchuldeisersPreventie