Overslaan en naar de inhoud gaan

Rechter dwingt weigerachtige hypotheekverstrekker tot akkoord

Rechter dwingt weigerachtige hypotheekverstrekker tot akkoord

25 september 2019 SchuldeisersWetgeving

Eén schuldeiser, en toch een dwangakkoord. Het overkwam schuldhulpverlener Els Buijs van de PLANgroep onlangs. Hypotheekverstrekker Lloyds weigerde een aanbod voor een minnelijke schuldregeling, die een aflossing van ruim 40% inhield. De rechter dwong Lloyds echter akkoord te gaan.

Lloyds had een restvordering op de ex-partner van iemand met wie zij al een schuldregeling was overeengekomen (en ook finale kwijting had verleend). De restvordering betrof een hypotheekschuld. De ex-partner kon maandelijks flink aflossen en deed een aanbod om in drie jaar tijd ruim 40% af te betalen. Dat was voor de hypotheekverstrekker niet voldoende. Althans, Lloyds reageerde niet op het aanbod van de schuldhulpverlener.

Geen hopeloze situatie

‘Pluriformiteit van schuldeisers’, dus het aanwezig zijn van meerdere schuldeisers, is bij een faillissementsaanvraag een vereiste. Bij toelating tot de Wettelijke schuldsanering voor natuurlijke personen en bij dwangakkoorden in de Minnelijke schuldsanering natuurlijke personen komt het af en toe voor dat de rechter positief oordeelt wanneer er 1 schuldeiser is. Nu is er dus ook weer een uitspraak waarbij iemand in de Msnp met slechts één schuldeiser een dwangakkoord bereikte. Als er maar 1 schuldeiser is, betekent dat dus niet dat er automatisch een uitzichtloze situatie ontstaat!

Saillant detail is ook nog dat Lloyds in deze zaak instemde met een schuldregeling van de ex-partner en die ook finale kwijting had verleend. De overgebleven schuldenaar diende wél zijn volledige schuld te voldoen, volgens Lloyds. Want daar was wat te halen, dacht de bank. 

Hoger beroep mogelijk

De rechter stelde in zijn oordeel over deze zaak nogmaals dat pluriformiteit van schuldeisers geen vereiste is Ook haalde de rechter nog expliciet aan dat zij het Lloyds toerekent dat de hypotheekverstrekker op geen enkel moment bereid was te onderhandelen.

Lloyds kan nog wel tegen de uitspraak in hoger beroep.

Sleutelwoorden

SchuldeisersWetgeving