Overslaan en naar de inhoud gaan

Help, de netbeheerder wil niet opnieuw aansluiten

Help, de netbeheerder wil niet opnieuw aansluiten

29 augustus 2019 WetgevingStabilisatie

Wie afgesloten is van elektriciteit en gas en zich aanmeldt bij schuldhulpverlening, heeft er 's winters recht op om opnieuw aangesloten te worden. Toch weigert de netbeheerder dat soms. In de afgelopen twee jaar kwamen er via de NVVK-community en andere kanalen vijf meldingen over binnen. Zo’n weigering is vervelend, want die maakt het opzetten van een schuldregeling haast onmogelijk. Zonder fornuis kan je geen warme maaltijd bereiden. Dat draagt niet bij aan een stabiele situatie, net zo min als kou in huis en gebrek aan warm water.

Mijn vraag is: zijn de vijf meldingen die wij kregen het topje van de ijsberg of betreft het een fenomeen dat zelden voorkomt? De NVVK is benieuwd naar jouw ervaring. Laat het ons weten als je hier mee te maken had.

Heb je op dit moment zo’n situatie in je portefeuille? Hieronder leg ik uit ‘hoe het ook alweer zit’ en ik geef je vier opties wat hiermee te doen.  

Een netbeheerder is op basis van de Regeling afsluitbeleid voor kleinverbruikers van elektriciteit en gas verplicht om een cliënt in de winterperiode (van 1 oktober tot 1 april) weer aan te sluiten als een klant zich bij schuldhulpverlening aanmeldt. De vordering van de energieleverancier wordt meegenomen in het schuldhulpverleningstraject. Voorwaarde is dat de afsluiting plaatsvond wegens wanbetaling. De NVVK pleit bij het ministerie van Economische Zaken en de netbeheerders om de situatie te verbeteren en ook in de zomer tot heraansluiting over te gaan. 

Wat kun je doen als de netbeheerder weigert om weer aan te sluiten?

Optie 1: geschillencommissie energie

Je cliënt kan een melding doen bij de Geschillencommissie Energie. Voor €52,50 kan je cliënt een klacht indienen over leden van Energie Nederland en Netbeheer Nederland. De klacht moet gaan over de levering, afsluiting of aansluiting van elektriciteit, gas en warmte. Als de klacht compleet is krijgt de netbeheerder een maand om te reageren. Vervolgens wordt een zittingsdatum vastgesteld, waarop je cliënt zijn/haar klacht toe kan lichten. De geschillencommissie doet een bindende uitspraak. Voor meer informatie en het indienen van een klacht ga je naar de site van de Geschillencommissie.

Optie 2: geschilbeslechting

Vraag je cliënt om een machtiging voor een geschilbeslechting bij de Autoriteit Consument en Markt (ACM). De ACM doet binnen vier maanden een uitspraak over de kwestie: zij geeft aan of de netbeheerder wel of niet volgens de wet handelt. Blijft een netbeheerder de heraansluiting weigeren, dan zal de cliënt helaas alsnog naar de rechter moeten. Het formulier voor het aanvragen van een geschilbeslechting vind je hier.

Optie 3: melding bij ACM

Heb je geen machtiging van de cliënt, dan kan je bij de ACM wel een melding doen. De ACM is toezichthouder op de energiemarkt en wil graag weten wat er speelt in de markt. De ACM beslist zelf of ze een signaal wel of niet oppakt en wanneer ze tot handhaving overgaat. Terugkoppeling over afgegeven signalen is niet mogelijk. De NVVK heeft inmiddels over drie weigerende netbeheerders (Enexis, Stedin en NUON) een melding gedaan bij de ACM. Melden kan hier.

Optie 4: civiele procedure

Last but not least: je kunt namens je cliënt de rechter om een oordeel vragen over de weigering van de netbeheerder. Als er na het gebruikelijk contact, overleg met de netbeheerder en of het indienen van een klacht geen beweging komt in een dossier is de enige optie: naar de rechter gaan. Het gebeurt niet vaak, maar twee  zaken die bij ons bekend zijn vielen echter wel uit in het voordeel van de klant. In 2017 werd Nuon op die manier gedwongen de energielevering te hervatten. In 2018 lukte dat ook bij Eneco.

De kosten van een rechtsgang zijn vrij hoog, maar hoogstwaarschijnlijk komt je cliënt in aanmerking voor gefinancierde rechtsbijstand (een toevoeging). Aansluiting verkrijgen op gas of elektra is van cruciaal belang om een client stabiel te krijgen. Daarom roepen we je als NVVK op om cliënten te begeleiden naar het juridisch loket of in contact te brengen met een advocaat.

Linda van Vliet, beleidsadviseur

Sleutelwoorden

WetgevingStabilisatie