Overslaan en naar de inhoud gaan

Medewerking gevraagd voor historisch onderzoek naar schulden jongvolwassenen

Medewerking gevraagd voor historisch onderzoek naar schulden jongvolwassenen

15 juli 2019 Schuldregeling

Wat is er in tien jaar veranderd in de schuldenproblematiek van jongeren tussen de 18 en 27 jaar? Op die vraag wil onderzoekster mr. Amber Bolk een antwoord vinden. Daarvoor zoekt ze de medewerking van schuldhulpverleners.

Amber Bolk is onderzoeker bij het Lectoraat Schulden en Incasso en docent Sociaal Juridische Dienstverlening aan het Instituut voor Recht van de Hogeschool Utrecht. Bolk wil dossieronderzoek doen om na te gaan hoe het schuldenpakket, de inkomenspositie, de woonsituatie, de leeftijd en de dagbesteding van jongvolwassenen eruit zag in 2009, 2014 en 2018.

Zo wil ze vaststellen wat de invloed van wetgeving op het terrein van arbeid, onderwijs, wonen en zorg is op het ontstaan van financiële problemen bij jongvolwassenen onder de 27 jaar.

Onderzoek toegestaan door AVG

"Om een goed beeld te kunnen schetsen heb ik per onderzoeksjaar 15 dossiers nodig. Totaal gaat het dus om 45 dossiers. Het is de bedoeling een dergelijk onderzoek bij meerdere organisaties uit te voeren. Ik werk volledig zelfstandig en neem een eigen laptop mee.

Van de betrokken organisatie vraagt deelname een introductie om dossiers in te zien en een plek om deze zeven dagen te bestuderen. De verwerking van gegevens zal conform de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) geschieden. De AVG staat toe bovenstaande persoonsgegevens te verwerken met het oog op wetenschappelijk doeleinden (ex art. 9 en 89 AVG jo art. 24 en 44 UAVG).

In publicaties wordt in algemene zin vermeld bij welke organisaties het onderzoek is uitgevoerd. Er worden geen zaken specifiek over een meewerkende organisatie gepubliceerd", vertelt Bolk in een toelichting op haar onderzoek.

Wie de onderzoekster toelaat om dossieronderzoek te doen, krijgt vóór publicatie gelegenheid eventuele feitelijke onjuistheden te corrigeren. Het dossieronderzoek vindt plaats tussen november 2019 en februari 2020.

Gratis advies

Amber Bolk heeft ook een aanbod voor instellingen die haar toelaten. "Desgewenst kan ik na afloop een uitwerking geven over de dossiers uit de eigen organisatie. Dat kan bijvoorbeeld gebruikt worden bij de doorontwikkeling van schuldhulpverlening aan jongvolwassenen."

Heb je interesse om Amber Bolk onderzoek te laten doen, neem dan contact haar op: mr. A.B.M. (Amber) Bolk l Onderzoeker Lectoraat Schulden en Incasso, Docent Sociaal Juridische Dienstverlening l Hogeschool Utrecht l Instituut voor Recht l E-mail: amber.bolk@hu.nl

Sleutelwoorden

Schuldregeling