Overslaan en naar de inhoud gaan

Nieuwe directeur en communicatieadviseur voor de NVVK

Nieuwe directeur en communicatieadviseur voor de NVVK

5 juli 2019

De afgelopen maand zijn Geert van Dijk en Auke Schouwstra door het Bestuur benoemd als directeur en communicatieadviseur. Je zult ze regelmatig tegenkomen bij bijeenkomsten of in het land. Hieronder leer je ze vast een beetje kennen.

Geert, wat ga je precies doen bij de NVVK en wat merken leden daarvan?

´Als verse directeur van het Verenigingsbureau ben ik verantwoordelijk voor de realisatie van de ambitie van het NVVK-Bestuur: versnelling van de verbetering van de schuldhulp. Te veel mensen met problematische schulden komen te laat in beeld. Te veel mensen met schulden komen niet in beeld. Dat vraagt om een nieuwe brede basisnorm waarop de dienstverlening is gebaseerd. Met een klantgericht en dus resultaatgericht kwaliteitskader. Waarmee lerende organisaties werken aan kwaliteitsverbetering. Met een daarbij passend competentieprofiel van werkenden in de sector. Dit zijn de prioriteiten voor de komende periode. Die pakken we op met en voor onze leden. En waar dat bijdraagt aan resultaat trekken we op met onze ketenpartners.´

Wat is je opgevallen in je eerste weken bij de NVVK?

´Bij de NVVK valt meteen de betrokkenheid met de klanten van onze leden op. We beseffen ‘voor wie we dit doen’. Het werk is op de uitvoering gericht, er is intensief ledencontact. Tegelijkertijd is er in het veld van de schuldhulp veel in beweging, waardoor er voortdurend oog moet zijn voor bredere maatschappelijke en politieke ontwikkelingen. Schuldenproblematiek staat hoog op de agenda, het onderwerp is in en hip. Aan ons om dat momentum te benutten voor wat beter kan. Daar hebben onze leden en hun klanten recht op.

Wat ook opvalt is de eensgezindheid in wat er nodig is: de bouwstenen basisnorm, kwaliteitskader en competentieprofiel. Daar ligt echt een veranderagenda. Niet kijken vanuit regels, richtlijnen en protocollen, maar vanuit de geleverde kwaliteit aan klanten, de bewezen meerwaarde. Wat werkt goed, waar kan het beter? We moeten inzetten op een lerende sector.´

Wat heb je met schuldhulpverlening?

´Ik ben mijn hele werkzame leven geïnteresseerd in mensen die het op eigen houtje moeilijk of soms niet redden. Het is mijn rotsvaste overtuiging dat de samenleving er veel baat bij heeft als we zorgdragen voor elkaar, en dan vooral de meer kwetsbaren in onze samenleving. Dat is geen ‘goedertierenheid’ maar welbegrepen eigenbelang. Zorg voor elkaar en de organisatie van een maatschappij waarin we samen risico’s beperken en ervoor zorgen dat iedereen volwaardig mee kan doen is ook goed voor iedereen. Het maakt het leven leuker, zinvoller, veiliger en welvarender.

Deze simpele gedachte heb ik altijd bij me gedragen in het onderwijs, bij de vakbond, bij gemeenten waar ik heb gewerkt, bij Divosa, bij het adviesbureau waar ik heb mogen bijdragen aan sociaal ondernemerschap en nu weer bij de NVVK.

Schulden ontregelen mensen, ze maken mensen kwetsbaar en stressvol. Slecht slapen is het topje van de ijsberg, de bezorgdheid kan echt ontwrichtend worden. Die schade voorkomen, beperken en uiteindelijk natuurlijk oplossen maakt verschil. Voor wie het betreft, maar ook voor ons als samenleving.´

Auke, hoe ziet jouw takenpakket bij de NVVK eruit?

´Ik informeer leden en belangstellende volgers van de NVVK over onze activiteiten en over nieuws op het gebied van schuldhulpverlening. Dat doe ik via de website, nieuwsbrieven, LinkedIn en Twitter. Volg ons als je op de hoogte wilt blijven!

Daarnaast probeer ik media te interesseren voor ontwikkelingen bij onze leden of in het veld van schuldhulpverlening Dus werk je als lid aan een vernieuwend project? Laat het me weten, dan geef ik er aandacht aan via onze kanalen.

Het derde onderdeel van mijn pakket betreft aandacht vragen voor de belangen van schuldhulpverlenende organisaties. Dat betekent: ontmoetingen met Kamerleden, medewerkers van ministeries en andere organisaties om schuldhulpverlening soepeler te laten verlopen en nog effectiever te laten zijn.´

Welke ervaring breng je mee?

´Ik heb veel gewerkt voor landelijke media, dat is in deze functie heel nuttig. Interviewen, artikelen schrijven en korte video’s maken doe ik graag. Mijn nieuwsgierigheid is snel gewekt. Ik ben gewend met de blik van een buitenstaander naar bepaalde patronen en ontwikkelingen te kijken. Waarom doen we de dingen zoals we ze doen? Regelmatig die vraag stellen helpt om duidelijk te communiceren.´

Wat heb je met schuldhulpverlening?

´Ik schrijf al een poosje met regelmaat voor een hulporganisatie voor dak- en thuislozen. In die functie kom ik veel mensen tegen die aan de rand van de samenleving verblijven. Er blijkt soms niet zo heel veel voor nodig te zijn om daar terecht te komen. Ik heb groot respect voor hulpverleners en vrijwilligers die zich inzetten voor deze groep.

Daarom hoefde ik niet lang na te denken toen ik de vacature bij de NVVK zag. In deze sector kun je echt iets voor mensen betekenen; dat verhaal vertel ik graag.

Soms stel ik misschien prikkelende vragen maar daar wordt het eindresultaat meestal beter van. Alles met het oog op nog betere schuldhulp. Pak ze beet en hou ze vast, schreef de Rotterdamse ombudsman onlangs in een rapport over schuldhulpverlening. Daar moet het naartoe!´