Overslaan en naar de inhoud gaan

Hulp en Steun voldoet weer aan alle eisen van het NVVK-lidmaatschap

Hulp en Steun voldoet weer aan alle eisen van het NVVK-lidmaatschap

5 juli 2019

De Urker st­­­­ichting Hulp en Steun, een stichting voor schuldhulp, budgetbeheer en preventie, voldoet weer aan alle eisen die de NVVK aan haar leden stelt. Per direct is de schorsing van Hulp en Steun daarom opgeheven.

NVVK-leden moeten bij hun toelating als lid voldoen aan een aantal voorwaarden. Elke drie jaar toetsen wij met een audit of onze leden nog aan deze voorwaarden voldoen. De voorwaarden voor het lidmaatschap zijn te vinden in het Toetsingskader Lidmaatschap.

Lidmaatschap doorslaggevend

Voor veel partijen in de schuldenbranche, zoals schuldeisers, het Centraal Justitieel Incassobureau en de Belastingdienst is het lidmaatschap van de NVVK een belangrijke voorwaarde om als schuldhulpverlener een minnelijke schuldregeling aan te kunnen bieden aan mensen met schulden. Het lidmaatschap van de NVVK is daarmee doorslaggevend om professioneel te functioneren in deze sector.

Wanneer een lid niet of niet geheel voldoet aan de voorwaarden in het Toetsingskader, neemt de NVVK passende maatregelen. Een schorsing geeft een lid de gelegenheid te werken aan verbetering om weer te voldoen aan de voorwaarden.

Hulp en Steun is daarin geslaagd en is nu weer volledig lid van de NVVK.