Overslaan en naar de inhoud gaan

Uitstroom uit CAK nu ook mogelijk voor wie onder bewind staat

Uitstroom uit CAK nu ook mogelijk voor wie onder bewind staat

3 juli 2019 SchuldeisersSchuldregeling

Wie de premie voor de zorgverzekering niet betaalt, komt na zes maanden automatisch terecht bij het CAK, de overheidsdienst die premies int van wanbetalers. Zit je eenmaal bij het CAK en heb je nog steeds schulden, dan kom je er niet makkelijk uit.

Tot nu toe was er alleen een uitweg voor mensen die in een minnelijke of wettelijke regeling voor hun schulden zitten. Voor wie onder bewind staat was die mogelijkheid er nog niet. Teruggaan naar de gewone zorgverzekeraar was voor de groep die onder bewind staat tot nu toe alleen mogelijk als zij in aanmerking kwamen voor een wettelijke of minnelijke schuldregeling. Daarmee verschilde hun situatie van klanten in andere vormen van hulpverlening. Minister Bruins heeft aan die ongelijkheid een einde gemaakt.

Een minnelijke of wettelijke schuldregeling waarbij een oplossing gezocht wordt voor alle schulden heeft de voorkeur. Maar als uitstromen op die manier niet lukt, is er nu dus een aanvullende mogelijkheid voor wie onder bewind staat. Het maakt daarbij niet uit of de betrokkene een professionele of een niet-professionele (familielid of kennis) bewindvoerder heeft.

De NVVK is door het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid betrokken bij de totstandkoming van deze regeling. We zijn blij met het resultaat.

Wat zijn de voordelen?

  • Ook wie onder bewind staat en voor wie geen minnelijke of wettelijke schuldsanering overeengekomen kan worden, kan nu uitstromen bij het CAK
  • De premie bij de zorgverzekeraar is lager dan bij het CAK.
  • Omdat de cliënt minder geld kwijt is aan de zorgverzekering, kan de cliënt zijn schuld bij de zorgverzekeraar aflossen.
  • Na 36 maanden scheldt de zorgverzekeraar het restant kwijt.
  • Ook het CAK scheldt eventuele nog te betalen premie kwijt na 36 maanden.

Hoe werkt het?

De maatregel is van toepassing als voldaan wordt aan de volgende voorwaarden:

  • De verzekeringnemer is onder bewind gesteld en wordt begeleid door een door de kantonrechter benoemde bewindvoerder
  • Het verplicht eigen risico is meeverzekerd, of wordt door de verzekeringnemer (gespreid) betaald, en er is geen sprake van een vrijwillig eigen risico
  • De zorgverzekeraar verleent kwijtschelding voor het restant aan schulden nadat een periode van maximaal 36 maanden is afgelost
  • De schuld bij de verzekeraar wordt afgelost, de aflossing wordt ook ingehouden op de uitkering
  • De verzekeringnemer belooft om vanaf het moment dat het bewind eindigt, de premie te blijven betalen en de schuld te blijven aflossen

De Toelichting bij de Regeling vermeldt dat 254.000 Nederlanders onder bewind gesteld zijn. Bij ongeveer 63.000 van hen spelen problematische schulden. Volgens de koepels van professionele bewindvoerders is naar schatting driekwart van de totale groep die onder bewind staat bij professionele bewindvoerders ondergebracht. Daarvan kent Nederland er ongeveer 2.000. Een groeiend aantal van hen is lid van de NVVK.

Meer weten?

Sleutelwoorden

SchuldeisersSchuldregeling