Overslaan en naar de inhoud gaan

Rechtbank pakt betaalachterstand zorgverzekeraar aan

Rechtbank pakt betaalachterstand zorgverzekeraar aan

1 mei 2019

Sinds enkele maanden experimenteert rechtbank Midden Nederland met speciale zittingen voor mensen die een betaalachterstand hebben bij hun zorgverzekeraar. Daarbij is niet alleen de schuldenaar aanwezig. Ook andere partijen, zoals de deurwaarder, incassopartijen en de schuldhulpverlening van de gemeente nemen aan deze zittingen plaats.

Mensen die hun verzekeringspremie niet meer betalen, hebben vaak te kampen met meer schulden of persoonlijke problematiek. Een juridisch oordeel van de rechter verergert vaak hun problemen, in plaats van dat ze iets oplost. Zo kan de gang naar de rechtbank hoge kosten met zich meebrengen en geldproblemen groter maken. Daardoor komen mensen steeds opnieuw in dure juridische procedures terecht. Rechters maken zich hier zorgen over. Rechtbank Midden Nederland organiseert daarom nu bij wijze van experiment speciale zittingen.

Succesvol

De aanpak is nog niet uitgebreid geanalyseerd, maar lijkt te werken. Bij een vordering moeten zorgverzekeraars met een goede onderbouwing komen om niet te worden afgewezen. Rechters letten daarbij streng op onnodige kosten. Partijen weten meteen waar ze aan toe zijn, omdat er op de zitting direct mondeling vonnis gewezen kan worden. Daarnaast kan er ook gelijk een betalingsregeling getroffen worden. Dat is weer voordelig voor de schuldeiser. Schuldenaars weten sneller de weg te vinden naar schuldhulpverlening, die ook bij de zitting aanwezig is.

Meer dan een juridische blik

Rechters proberen met deze proef van rechtbank Midden Nederland niet alleen een juridische blik te werpen op de betaalachterstand. Door mensen meteen op de zitting duidelijkheid te geven en op weg te helpen dragen zij ook bij aan de aanpak van onderliggende problemen van schuldenproblematiek.

Bron: Skipr