Overslaan en naar de inhoud gaan

Wsnp-zaken worden vanaf eind 2019 stap voor stap digitaal toegankelijk

Wsnp-zaken worden vanaf eind 2019 stap voor stap digitaal toegankelijk

10 april 2019 Wsnp

Wsnp-zaken worden vanaf eind 2019 stap voor stap digitaal toegankelijk. De rechtbanken Rotterdam, Midden-Nederland en Zeeland-West-Brabant starten een pilot met een klein aantal Wsnp-bewindvoerders. Na faillissementen en bewind is Wsnp is de derde zaaksoort bij Toezicht die digitaal toegankelijk wordt.

Tijdens de pilot ‘digitalisering Wsnp-zaken’ kan een klein aantal Wsnp-bewindvoerders digitaal communiceren beproeven met de rechtbanken Rotterdam, Midden-Nederland en Zeeland-West-Brabant. De rechtbanken gaan daarvoor enkele bewindvoerders benaderen. De pilot loopt van eind 2019 tot medio 2020. Als deze succesvol is, worden Wsnp-zaken vanaf medio 2020 bij alle rechtbanken geleidelijk gedigitaliseerd.

Beveiligd web portaal

De Rechtspraak start met digitale communicatie in Wsnp-zaken via Mijn Rechtspraak Toezicht. Curatoren die digitaal faillissementen behandelen, werken ook via dit web portaal. Bewindvoerders loggen met een veilig middel (eHerkenning) in op de beveiligde webapplicatie. Daar kunnen zij onder andere hun zaken inzien, verzoeken en berichten digitaal versturen en verslagen indienen. Ook ontvangen zij reacties van de insolventieteams van de rechtbanken via dit web portaal. Bijvoorbeeld een toewijzing van een verzoek of een reactie op een bericht.

Systeemkoppeling volgt later

Op termijn wil de Rechtspraak een systeemkoppeling (S2S-koppeling) ontwikkelen. Wsnp-bewindvoerders kunnen hiermee via hun kantoorsoftware rechtstreeks communiceren met het systeem van de Rechtspraak. De softwareleverancier moet dan het softwarepakket aanpassen, zodat het pakket gekoppeld kan worden met het systeem van de Rechtspraak. De ontwikkeling hiervan, zo heeft de ervaring bij Beschermingsbewinden laten zien, vraagt voor alle betrokken enige tijd.

Uit de ervaringen met de systeemkoppeling bij Beschermingsbewinden blijkt dat het voor softwareleveranciers veel inspanning vergt om continu mee te ontwikkelen tijdens de pilotperiode. Er wordt immers steeds doorontwikkeld op basis van de ervaringen van de rechtbanken en de betrokken bewindvoerders. Dat betekent dat de software steeds moet worden aangepast. De voorkeur van de softwareleveranciers gaat daarom uit naar een stabiel en grotendeels volwassen systeem. De ontwikkelinspanningen zijn dan voor hen overzichtelijker, meer beheersbaar en daarmee sneller en goedkoper om te realiseren.

Op verzoek van de beroepsvereniging Wsnp onderzoekt de Rechtspraak eind 2019 de automatiseringsgraad bij de Wsnp-bewindvoerders. De Rechtspraak betrekt daarbij de bij haar bekende softwareleveranciers Op basis daarvan worden verdere afspraken gemaakt over de ontwikkeling van de systeemkoppeling.

Steeds meer digitaal Toezicht

Wsnp is de derde zaaksoort bij Toezicht die digitaal toegankelijk wordt. Bij Wsnp-zaken gaat het om mensen met problematische schulden. Als zij via een schuldhulpverleningstraject niet van hun schulden kunnen afkomen, kunnen zij een toelating tot de Wsnp aanvragen. Een bewindvoerder controleert dan of zij doen wat ze moeten doen om schulden af te betalen. De rechtbank houdt toezicht op de bewindvoerder. Landelijk zijn er ruim 20.000 lopende Wsnp-zaken.
Vanaf 2014 werken insolventieteams, curatoren en professionele bewindvoerders steeds meer digitaal in faillissements- en bewindszaken. Zo wordt in ruim 83% van de lopende faillissementen inmiddels digitaal gecommuniceerd. Ruim 47% van alle bewindszaken (80.000 zaken) die door een professionele bewindvoerder worden uitgevoerd zijn digitaal.

Meer informatie

Voor eventuele vragen kunt u een mail sturen aan toezicht.ivo@rechtspraak.nl 

Bron: De Rechtspraak

Sleutelwoorden

Wsnp