Overslaan en naar de inhoud gaan

Vervalste bankafschriften

Vervalste bankafschriften

3 april 2019

Bureau Wsnp heeft vanuit het land signalen ontvangen over schuldenaren die de aan de bewindvoerder toegestuurde bankafschriften - in het kader van de informatieplicht - digitaal hebben gewijzigd.

Of dergelijke praktijken ook voorkomen bij mensen in een minnelijk traject van schuldhulpverlening is onbekend. Het zou zeker kunnen. Daarom maken wij onze leden graag alert op de mogelijkheden en adviseren wij steekproefsgewijs originele afschriften op te vragen en/of dat te doen in geval van twijfel. Onder andere bij de rechtbank enNoord-Holland en Utrecht spelen nu twee zaken waarbij schuldenaren de bankafschriften hebben aangepast. Na bericht van derden (!) zijn de originele bankafschriften opgevraagd bij de bank. Dit leidt tot beëindigingszittingen. De aangepaste afschriften zijn op het oog niet te onderscheiden van de originele bankafschriften. Er blijken websites te zijn waarin precies wordt uitgelegd hoe bankafschriften digitaal aangepast kunnen worden.

Op dit moment wordt bij Wsnp bewindvoerders onderzocht of dit breder voorkomt of niet. Ook zijn inmiddels via de Nederlandse betaalvereniging diverse tips verzameld om te komen tot mogelijke oplossingen, mocht dit vaker voorkomen. Graag vernemen wij van onze leden of en als dit gesignaleerd wordt. U kunt dit sturen naar Anja Gosman (a.gosman@nvvk.eu).