Overslaan en naar de inhoud gaan

Reactie NVVK op de internetconsultatie wijz Wgs ten behoeve van uitwisseling persoonsgegevens

Reactie NVVK op de internetconsultatie wijz Wgs ten behoeve van uitwisseling persoonsgegevens

3 april 2019 Lobby

Op 3 april 2019 heeft de NVVK een reactie geplaatst op de internetconsultatie conceptwetsvoorstel wijziging van de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening ten behoeve van de uitwisseling van persoonsgegevens.

De NVVK heeft haar leden gevraagd input te leveren en daar is door een aantal leden gebruik van gemaakt. Deze input is verwerkt in onze reactie.

Aanbevelingen NVVK

De NVVK pleit er in haar reactie voor dat alle informatie die beschikbaar kan zijn, na de wetswijziging, ook direct vanuit de verschillende systemen in de spreekkamer met de klant beschikbaar is. Daarnaast verzoekt zij om nazorg expliciet op te nemen in de wet als onderdeel van de schuldhulpverlening om zo schuldhulpverleners handvatten te bieden om die zorg, met wettelijke grondslag voor gegevensuitwisseling, vorm te geven.

Voor wat betreft vroegsignalering heeft zij aanbevolen om concreet de mogelijkheden te verruimen voor het delen van achterstanden van woonlasten zowel voor particuliere én sociale verhuurders maar ook voor hypotheekverstrekkers. Naast een waardevol signaal biedt dit ook lokaal mogelijkheden om intensiever samen te werken met hypotheekverstrekkers (en hun lokale tussenpersonen). En hebben wij gevraagd gemeenten toe te staan om (gemotiveerd) af te wijken van de AMvB als de ambitie om mensen met schulden te helpen verder rijkt dan de wetgever deze definieert.

De NVVK pleit voor een beschikking met plan van aanpak op hoofdlijnen. Tussentijdse aanpassingen van vaste lasten en andere wijzigingen kunnen zonder te beschikken worden uitgevoerd. Jaarlijks zou een (her)beschikking, tijdens de hercontrole van de regeling, de wijzigingen die in de tussentijd (als zijnde feitelijk handelen in de zin van de Awb) zijn aangepast kunnen bevestigen.

Daarnaast adviseert de NVVK de staatssecretaris met klem om van de AP een uitspraak te vragen waarin is aangegeven dat schuldeisers, op basis van een verzoek door een erkende schuldhulpverlener, gegevens dienen te verstrekken. Naast een zekerheid voor schuldeisers is tevens een waarborg ingebouwd tegen malafide schuldhulpverleners.

Vragen

Voor eventuele vragen over de reactie kun je terecht bij Joeri Eijzenbach.

Meer informatie

Sleutelwoorden

Lobby