Overslaan en naar de inhoud gaan

Leden in het nieuws: Utrecht investeert 6 miljoen euro extra in schuldhulpverlening

Leden in het nieuws: Utrecht investeert 6 miljoen euro extra in schuldhulpverlening

2 april 2019

De gemeente Utrecht maakt de komende vier jaar zes miljoen euro vrij om mensen met problematische schulden effectiever te kunnen helpen.

Dat maakte wethouder Linda Voortman op 25 maart 2019 bekend. Mede op basis van ‘stadsgesprekken’ met inwoners, professionals, ervaringsdeskundigen en schuldeisers is een breed palet aan maatregelen ontwikkeld. “Op tijd erbij, hulp op maat en blijvend uit de schulden”, is het centrale motto in de Utrechtse aanpak.

De gemeente schat dat tussen de 14.000 en 35.000 inwoners van de stad te maken hebben met problematische schulden. Zij zitten vaak in een vicieuze cirkel en hebben te maken met voortdurende stress, eenzaamheid en sociale uitsluiting. “Met de professionele schuldhulpverlening bereiken we slechts een deel van de Utrechters met schuldzorgen”, constateert de gemeente. “En als we ze bereiken is dat doorgaans laat, als er al een opeenstapeling van schulden en andere problemen is ontstaan. Schaamte, taboe en het idee dat ze ‘het zelf wel kunnen oplossen’, weerhoudt mensen om tijdig hulp te vragen.”

Doelgroepen

Utrecht is al in 2018 begonnen om het armoedebeleid door te ontwikkelen. Met de actieagenda Utrechters Schuldenvrij die nu is gepresenteerd, zet de Domstad een nieuwe stap. Daarin krijgen werkende armen, zzp’ers en kinderen/jongeren specifieke aandacht. De belangrijkste maatregelen om problematische schulden terug te dringen, zijn onder meer extra inzet van vroegsignalering, budgetcoaching en nazorg, het standaard afkopen van schulden met een saneringskrediet en de inzet van ervaringsdeskundigen.

Baten

Voor het nieuwe beleid trekt de gemeente 1,5 miljoen euro per jaar uit. Overigens blijkt uit eigen onderzoek van de gemeente en een eerder rapport van Regioplan dat investeren in schuldenaanpak ook geld oplevert. Iedere euro voor het voorkomen en oplossen van problematische schulden levert twee euro aan maatschappelijke baten op. Daar profiteert niet alleen de gemeente van maar kan bijvoorbeeld tevens leiden tot minder ziekteverzuim. “Daarom gaan we met partners bij wie een deel van de baten van deze investeringen landen, in gesprek over investeringen die zij zelf kunnen doen om nog meer Utrechters uit de schulden te krijgen.”

Huishoudboekje

Een van de initiatieven waarmee Utrecht aan de weg timmert, is het zogeheten Huishoudboekje . Dat is een vrijwillige regeling waarbij burgers hun uitkering of loon door de gemeente laten incasseren, die daaruit de belangrijkste lasten betaalt. Wat overblijft mogen deelnemers naar eigen inzicht uitgeven. Een pilot met 17 deelnemers is succesvol verlopen. “Het Huishoudboekje biedt hen daadwerkelijk financiële stabiliteit, zodat deelnemers geen geldzorgen meer hebben en er ruimte is voor andere zaken”, aldus beleidsadviseur Jan Donker van de gemeente. De regeling wordt nu opengesteld voor 300 Utrechters.

Taai

Donker: “Schulden en armoede zijn taaie problemen. Er is niet één totaaloplossing voor het voorkomen en oplossen van problematische schulden. Een brede aanpak is nodig. Uit de eerste gesprekken van een jaar geleden hebben we naast een aantal praktische ideeën ook geleerd dat het armoedebeleid in Utrecht al vrij goed stond, maar dat er een stevige en integrale aanpak op nodig is om schulden te voorkomen en als ze toch ontstaan duurzaam op te lossen. Voor het stadsgesprek in december hadden we inwoners gevraagd om ideeën voor een schuldenvrij Utrecht met ons te delen. Dat hebben maar liefst 600 mensen gedaan. Een deel van deze ideeën zie je nu terug in de actieagenda.”

Meer informatie