Overslaan en naar de inhoud gaan

Verzoek Belastingdienst gebruik eenduidige onderwerpen in brieven

Verzoek Belastingdienst gebruik eenduidige onderwerpen in brieven

27 maart 2019 Schuldeisers

Om de verwerking van brieven over het schuldhulpverleningsproces te versnellen vraagt de Belastingdienst aan NVVK-leden of er gewerkt kan worden met eenduidige onderwerpregels.

Brieven naar de Belastingdienst worden in een poststraat in Heerlen gesorteerd. Op basis van de onderwerpregels worden brieven geclassificeerd en naar de juiste afdeling doorgezet op andere locaties. Als onderstaande onderwerpregels gehanteerd worden in brieven, met betrekking tot het minnelijk traject, zal post snel naar de juiste medewerker doorgezet worden.

Onderwerp in brief NVVK-lid Toelichting
Stabilisatieovereenkomst Overeenkomst of schriftelijke mededeling van de schuldhulpverlener inhoudend dat hij activiteiten ontplooit die erop gericht zijn de financiële situatie van de schuldenaar op korte termijn te stabiliseren.
Tussentijdse beëindiging De schuldregelingsovereenkomst wordt tussentijds beëindigd, schuldenaar heeft niet voldaan aan de verplichtingen voortvloeiend uit de schuldregelingsovereenkomst.
Alle schuldeisers akkoord Alle schuldeisers zijn akkoord gegaan met het saneringsvoorstel.
Periodieke hercontrole Er is een akkoord bereikt met de schuldeisers. De schuldhulpverlener controleert periodiek of schuldenaar voldoet aan zijn afdrachtplicht. Bij de laatste (eind)controle wordt aangegeven dat er finale kwijting kan plaatsvinden.
Aankondiging dwangakkoord De Belastingdienst is niet akkoord gegaan met het saneringsvoorstel. De schuldhulpverlener is voornemens een dwangakkoord in te dienen.
Alle verplichtingen voldaan Einde Msnp regeling. Schuldenaar heeft voldaan aan alle verplichtingen en er zal finale kwijting worden verleend.
Verzoek saldo-opgave inzake schuldregelingsovereenkomst Verificatiefase, er is een schuldregelingsover-eenkomst getekend en nu wordt de schuld geverifieerd bij de schuldeisers ten behoeve van het saneringsvoorstel.
Betaalvoorstel De schulden zijn geverifieerd, er wordt een saneringsvoorstel aan de schuldeisers voorgelegd.

Sleutelwoorden

Schuldeisers