Overslaan en naar de inhoud gaan

KPN en NVVK sluiten eerste 'convenant nieuwe stijl' rond incassobeleid

KPN en NVVK sluiten eerste 'convenant nieuwe stijl' rond incassobeleid

26 februari 2019 Schuldeisers

KPN en de NVVK, vereniging voor schuldhulpverlening en sociaal bankieren, hebben op 25 februari 2019 afspraken gemaakt rond het beleid voor mensen met problematische schulden. Het is voor het eerst dat de NVVK het convenant nieuwe stijl sluit waardoor het schuldregelingsproces aanzienlijk wordt versneld.

v.l.n.r. Jean-Pascal van Overbeke (chief consumer market KPN), Arjan Visser (credit manager KPN), Linda van Vliet (procesmanager Samenwerking Schuldeisers NVVK), Marco Florijn (voorzitter NVVK) © Fotograaf: Peter Boer

NVVK-leden treden bij schuldhulpverleningstrajecten op als bemiddelaar tussen schuldeisers en schuldenaren. Om de afhandeling van schulden te versoepelen, heeft de NVVK convenanten afgesloten met brancheorganisaties, overheidsorganen, individuele bedrijven en andere partijen. Voor de schuldeisers heeft dat als voordeel dat zij weten waar zij aan toe zijn en de administratieve lastendruk kunnen verminderen.

Bevriezen

Het nu gesloten convenant met KPN bevat een aantal nieuwe bepalingen waaronder de toezegging van KPN dat zij altijd akkoord gaan met het minnelijk voorstel van NVVK-leden. Bij oude convenanten werd altijd een voorbehoud gemaakt rond de instemming met het uiteindelijke voorstel. Ook zal KPN openstaande vorderingen ‘bevriezen’ wanneer een schuldhulpverlener daar om vraagt. Met deze combinatie van maatregelen wordt stapeling van kosten tegengegaan.

Voortouw

Voorzitter Marco Florijn van de NVVK zegt blij te zijn met het nieuwe convenant. Florijn: “KPN deelt onze zorgen over het toenemende aantal mensen in financiële problemen en de maatschappelijke schade die dat oplevert, zoals armoede en sociale uitsluiting. Onbetaalde telefoonrekeningen liggen bij mensen met problematische schulden vrijwel altijd op de stapel. Door dit nieuwe convenant als eerste bedrijf te tekenen, neemt KPN het voortouw in hoe bedrijven klanten met betalingsachterstanden kunnen helpen en in het voorkomen dat er ‘onomkeerbare’ financiële problemen ontstaan. Natuurlijk hopen we dat andere partijen dit goede voorbeeld zien en zullen volgen.” De NVVK is ook met andere overheidsorganisaties, waaronder het CJIB, het CAK en de Belastingdienst in gesprek over het nieuwe convenant.

Meer informatie

Convenant NVVK-KPN

Sleutelwoorden

Schuldeisers