Overslaan en naar de inhoud gaan

Vroegsignalering door verhuurders: alle informatie op een rijtje

Vroegsignalering door verhuurders: alle informatie op een rijtje

Op deze pagina vind je als verhuurder alle informatie om met vroegsignalering aan de slag gaan. 

Snel naar

Wettelijke verplichting 

Sinds 1 januari 2021 zijn verhuurders wettelijk verplicht om een betalingsachterstand van huurders te melden aan de gemeente waar deze huurder ingeschreven staat. 

Lees meer over de wettelijke verplichting op de pagina van de rijksoverheid.

Lees daarnaast het Statement Voorkomen Huisuitzettingen (pdf, 45 kB). In dit statement onderschrijven verhuurders, gemeenten en het Rijk hun gedeelde verantwoordelijkheid om huurachterstanden zo vroeg mogelijk te signaleren en daarmee huisuitzettingen te voorkomen. 

Overeenkomst met gemeente nodig 

Om zorgvuldige omgang met persoonsgegevens te garanderen, is het nodig om afspraken te maken over uitwisseling van gegevens van de huurder. 

De NVVK ontwikkelde daarom het Landelijk Convenant Vroegsignalering Schulden, samen met de brancheverenigingen van alle vaste lasten partners in Nederland. Onderdeel van dit convenant is een modelovereenkomst, te ondertekenen door gemeenten en hun vaste lasten partners (waaronder verhuurders).  

De modelovereenkomst zoals afgesproken in het Landelijk Convenant Vroegsignalering vind je hier. Ondertekening van deze modelovereenkomst faciliteren we met het NVVK Ondertekenportaal. 

Aanmelden voor het NVVK Ondertekenportaal

Wil je deze overeenkomst met een gemeente ondertekenen via het NVVK Ondertekenportaal? Hier meld je je aan: aanmeldformulier voor verhuurders 

Nieuwe aanmeldingen worden elke vrijdag verwerkt. Je ontvangt een bevestiging van deze verwerking via het mailadres projecten@nvvk.nl . Vanaf dan heb je toegang tot het Ondertekenportaal via https://nvvk.vroegsignalering.nl.

Wil je als verhuurder niet zélf achterstanden doorgeven aan de gemeente maar dit uitbesteden aan een incassopartner of deurwaarder? Dat kan. Deze partij kan zich ook aanmelden voor het NVVK Ondertekenportaal, via hetzelfde aanmeldformulier. 

Proces na aanmelding 

Zodra de aanmelding voor het NVVK Ondertekenportaal verwerkt is, zetten we een gepersonaliseerde overeenkomst klaar voor de contactpersoon vroegsignalering van de gemeente. Deze wordt daarover geïnformeerd. De contactpersoon verzendt de overeenkomst vervolgens voor wederzijdse ondertekening. 

Ondertekenen doe je in het NVVK Ondertekenportaal. Dit kan alleen vanuit de rol ‘tekenbevoegde’. De rol ‘contactpersoon’ kan meekijken, maar niet ondertekenen. Als dezelfde persoon beide rollen vervult, is het noodzakelijk om rechtsboven in het NVVK Ondertekenportaal de juiste rol te selecteren.  

Duurt het te lang voordat je de overeenkomst toegestuurd krijgt? Of voordat de tekenbevoegde van de gemeente een handtekening plaatst? Zoek dan contact met de gemeente. Hun contactpersoon vroegsignalering staat vermeld op het tabblad 'contactpersonen' in het NVVK Ondertekenportaal.  

Doorgeven achterstanden (signalen) via Digitaal Meldpunt 

Na wederzijdse ondertekening van de overeenkomst ontvang je informatie over hoe daadwerkelijk achterstanden (signalen) door te geven door gemeente. Deze informatie ontvang je van het Digitale Meldpunt waarvan de gemeente gebruikmaakt. Welk Digitaal Meldpunt dat is, is vastgelegd in de getekende overeenkomst, artikel 3.4. 

Is de overeenkomst wederzijds ondertekend, maar blijft informatie over hoe een vroegsignaal aan te leveren uit? Leg dan contact met het juiste Digitale Meldpunt. De 2 landelijk beschikbare Digitale Meldpunten zijn: 

Een gemeente toevoegen of contactpersoon/tekenbevoegde wijzigen?

Om een nieuwe gemeente toe te voegen, hoef je je niet opnieuw aan te melden voor het Ondertekenportaal. Stuur een mail met de gemeente(n) waar je een overeenkomst mee wil sluiten aan helpdesk@inforing.nl. De gevraagde overeenkomsten worden dan klaargezet voor verzending door de gemeente.

Wil je de contactpersoon en/of tekenbevoegde wijzigen? Ook dan stuur je een e-mail naar helpdesk@inforing.nl met de gegevens van de nieuwe contactpersoon en/of tekenbevoegde. 

Vroegsignalering in de praktijk

Het proces en de tijdlijn van vroegsignalering door verhuurders zien er als volgt uit: 

  1. Vroegsignalen kunnen maandelijks aangeleverd worden bij het Digitale Meldpunt. 
  2. De gemeente heeft – op basis van de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening - 4 weken de tijd om een proactief hulpaanbod te doen en een eerste gesprek over een hulpvraag te voeren als dit aanbod geaccepteerd wordt. 
  3. Wanneer de huurder het hulpaanbod van de gemeente accepteert, koppelt de gemeente dit via het Digitale Meldpunt terug. In de overeenkomst wordt afgesproken dat incassomaatregelen na hulpacceptatie 30 dagen opgeschort worden. Deze ‘schuldenrust’ is nodig om hulpverlening op te starten. Zo nodig informeert de gemeente u over vervolgstappen in de hulpverlening. 
  4. Zolang de huurder het hulpaanbod van de gemeente niet accepteert, kunnen reguliere incasso-activiteiten doorgang vinden.  

Meer informatie 

Kennisbank

Jaar

2024

Thema

Vroegsignalering