Overslaan en naar de inhoud gaan

Programma van 'Ben jij er echt voor mij?' Over het belang van maatwerk in financiële hulpverlening

 • Studiedag NVVK

'Ben jij er echt voor mij?' Over het belang van maatwerk in financiële hulpverlening

Programma van 'Ben jij er echt voor mij?' Over het belang van maatwerk in financiële hulpverlening

Op dinsdag 7 juni:
9:00 - 9:30 Inloop & registratie
9:30 - 9:40 Welkom en opening
9:40 - 10:00 'Laat burgers niet verdwalen in de jungle van loketten'
10:00 - 10:30 Loop jij net zo hard voor een drugsverslaafde als voor een moeder met 2 kinderen?
10:30 - 10:50 Presentatie samenwerkingsafspraken tussen VNG en bewindvoerders-organisaties
10:50 - 11:20 Koffiepauze
11:20 - 12:20 Keuzeprogramma; eerste ronde
  Toezicht op schuldenbewind ‘de wens en realiteit’
  Werken aan de financiële zelfredzaamheid van je klant
  Adviesrecht gemeenten bij schuldenbewind?
  Nederlands Instituut voor Betalingsregelingen
12:20 - 13:30 Lunch
13:30 - 14:30 Keuzeprogramma; tweede ronde
  Het Virtueel inkomensloket en het Huishoudboekje: zo houd je je huishoudportemonnee op orde
  Bouwen aan vertrouwen
  Kwaliteitskader; onze basis voor goede hulp
14:30 - 14:40 Wisselpauze: terug naar plenair
14:40 - 15:10 Wie zijn de mensen in Wsnp/Msnp/Bewind nu eigenlijk?
15:10 - 15:20 Terugblik op 4 jaar armoedebestrijding en schuldenaanpak
15:20 - 15:40 Column 't Zal je geld maar wezen
15:40 - 15:50 Wisselpauze
15:50 - 16:50 Keuzeprogramma; derde ronde
  Tools om cliënten in bewind beter te begeleiden
  Hybride hulpverlenen bij geldzorgen
  Effectief omgaan met stress
  Bossche Aanpak Budgetbeheer, zeven lessen om te komen van beheren naar begeleiden
16:50 - 17:30 Borrel
 1. Van 9:30 tot 9:40

  Welkom en opening

  Actualiteiten

  Marco Florijn, voorzitter NVVK

 2. Van 9:40 tot 10:00

  'Laat burgers niet verdwalen in de jungle van loketten'

  Marianne van den Anker, Ombudsman van Rotterdam

 3. Van 10:00 tot 10:30

  Loop jij net zo hard voor een drugsverslaafde als voor een moeder met 2 kinderen?

  Maatwerk leveren vinden we allemaal belangrijk, maar hoe pakt dat in de praktijk uit?

  Universitair docent Eduard Schmidt (Instituut Bestuurskunde, universiteit Leiden) wil weten welk gewicht persoonlijke oordelen (‘deze hulpvrager verdient het dat ik alles doe om hem te helpen’) hebben bij de keuze om maatwerk toe te passen. Steun vanuit de werkgever en leidinggevende is een andere factor die van invloed is. Biedt de werkgever voldoende ‘psychologische veiligheid’ om af te wijken van de regels? Schmidt neemt je mee in zijn onderzoek en houdt je een spiegel voor.

  Eduard Schmidt, assistent-professor Universiteit Leiden

 4. Van 11:20 tot 12:20

  Toezicht op schuldenbewind ‘de wens en realiteit’

  Beschermingsbewind op grond van problematische schulden, de zogenaamde schuldenbewinden, hebben een transformatie doorgemaakt. Niet alleen zijn de aantallen in de loop der jaren fors toegenomen, de wet- en regelgeving heeft ook allerlei eisen en voorwaarden gesteld die nieuw zijn of een doorontwikkeling van de uitvoeringspraktijk. Logischerwijze groeit het toezicht vanuit de rechtspraak mee in deze ontwikkelingen. In de workshop neemt Vivian je graag in een interactieve sessie mee in wat er in de uitvoeringspraktijk gebeurt, welke ontwikkelingen eraan komen en welke wensen je hebt. Wat maakt toezicht ‘goed toezicht’ en wat betekent dit voor de praktijk (rechtspraak, beschermingsbewindvoerders, gemeentelijke schuldhulpverlening en natuurlijk de onderbewindgestelde zelf).

  Vivian den Hartogh, senior onderzoeker lectoraat Schulden en Incasso Hogeschool Utrecht

   

 5. Van 11:20 tot 12:20

  Werken aan de financiële zelfredzaamheid van je klant

  Hoe ziet een zelfredzaamheidstraject eruit en wat is de taak van een bewindvoerder? Wat zijn je mogelijkheden als bewindvoerder als het bewind is opgeheven? Hoeveel waarde hechten kantonrechters aan een zelfredzaamheidstraject? Mensen die onder bewind staan moeten leren hoe ze hun eigen financiën kunnen beheren. Daarnaast is het belangrijk om de financiële zelfstandigheid van de cliënt te behouden of te vergroten.

  Tijdens deze sessie leer je hoe je werkt aan de financiële zelfredzaamheid van je cliënt, behandelen we praktische tips, voorbeelden uit de praktijk en aandachtspunten bij een zelfredzaamheidstraject.

  Dieuwke Altena en Debbie Dijkstra-Orsel zijn beiden docenten aan de
  post-hbo-opleiding Beschermingsbewindvoerder en beheer aan de Hogeschool Utrecht. Dieuwke werkt tevens als adviseur Kwaliteit en Beleid bij de Kredietbank Nederland

 6. Van 11:20 tot 12:20

  Adviesrecht gemeenten bij schuldenbewind?

  Mosterd na de maaltijd of een aansporing om te komen tot…….

  Per 1 januari 2021 is het adviesrecht voor gemeenten bij de instelling van beschermingsbewind wegens problematische schulden of verkwisting (schuldenbewind) in werking getreden. Het adviesrecht kan als instrument ingezet worden in een veelomvattende aanpak om ervoor te zorgen dat de inwoner met financiële zorgen de meeste passende vorm van ondersteuning ontvangt. Maar hoe organiseer je het adviesrecht en kom je tot een veelomvattende aanpak? De gemeenten Haarlem, Rotterdam, beschermingsbewindvoerders en de VNG gaan daarover graag met je in gesprek.

  Corinne Visser, senior beleidsadviseur en projectleider Schulden-Minima bij de gemeente Haarlem
  Gerard Jan de Ruiter, senior medewerker Regie Team Bewind bij de gemeente Rotterdam
  Tjeert Poelman, implementatiemanager Programma verbinden Schuldendomein VNG

 7. Van 11:20 tot 12:20

  Nederlands Instituut voor Betalingsregelingen

  Hoe zorg je dat mensen een betalingsregeling afspreken die realistisch en haalbaar is? Als je meerdere achterstanden hebt, is het moeilijk om een regeling te treffen én te houden en lopen de achterstanden al snel exponentieel op. Om te voorkomen dat mensen in een neerwaartse spiraal komen, kan je nu - in één keer - een passende betalingsregeling via het Nederlands Instituut voor Betalingsregelingen (NIvB) maken. En dat meteen voor al je schuldeisers. Vanaf nu wordt het NIvB als tool in de vroegsignalering aangeboden, zodat gemeenten sneller en gerichter aan het werk kunnen met vroegsignalen.

  Tijdens deze sessie gaan we in op hoe dit werkt en hoe je als gemeente mensen met een betalingsachterstand veel gerichter kan helpen.

  Irene Koole, beleidsadviseur NVVK

  Pieter Hilhorst, Lid Raad voor Volksgezondheid en Samenleving

 8. Van 13:30 tot 14:30

  Het Virtueel inkomensloket en het Huishoudboekje: zo houd je je huishoudportemonnee op orde

  Een Utrechter die leeft in armoede kan voor circa 50 regelingen in aanmerking komen. Landelijk, gemeentelijk maar ook lokaal. Je moet maar net weten waar je wat kan aanvragen. En telkens moet je bewijzen meesturen rondom gezinssituatie, inkomen en vermogen. Met het Virtueel Inkomensloket kan je straks zien waar je recht op hebt en dit met één druk op de knop aanvragen. Bovendien krijg je een seintje als er iets verandert, om te voorkomen dat je later moet terugbetalen.  

  Het Huishoudboekje is in steeds meer gemeenten beschikbaar en ontzorgt je op je financiën door te zorgen dat je overzicht hebt en de vaste lasten ook bij wisselende inkomsten gegarandeerd betaald worden. Hoe het Virtueel Inkomensloket en het Huishoudboekje werken zie en hoor je in deze sessie.

  Joost Dijkhuizen,gemeente Amersfoort
  Pieter in ’t Hout, Strategisch Adviseur Digitale Innovatie gemeente Utrecht

 9. Van 13:30 tot 14:30

  Bouwen aan vertrouwen

  ‘Bouwen aan vertrouwen’ daarmee kan je het verschil maken in een schuldregeling. Rianda en Britt steken veel energie in het opbouwen van vertrouwensrelaties met hulpvragers. Door de hulp zo persoonlijk mogelijk te houden, bouw je een vertrouwensband op met de hulpvragers. Vooral met het oog op de nazorg na het overeenkomen van een schuldregeling. Wat is er nodig om vertrouwen op te bouwen, wat vraagt het van de hulpverlener en wellicht ook van de werkgever, wat zijn succesfactoren, wat zijn faalfactoren?

  Rianda Kelder en Britt van Steen, consulenten wijkteam schuldhulpverlening Hollands Kroon.

 10. Van 13:30 tot 14:30

  Kwaliteitskader; onze basis voor goede hulp

  De NVVK ontwikkelde een nieuw Kwaliteitskader voor haar leden. Dat kader gebruiken we voor een onafhankelijke audit, een Zelfscan en de mogelijkheid om van en met elkaar te leren. Zie ook NVVK Kwaliteitskader.

  In deze workshop staan we stil bij de eerste ervaringen met de audits en de Zelfscan. Die eerste ervaringen zijn positief, maar er zijn ook nog veel vragen. De ervaringen èn vragen behandelen we in deze sessie. Stel gerust alle vragen over het Kwaliteitskader die je hebt.

  Lisette van der Zanden is aanwezig en deelt haar ervaringen met het nieuwe kwaliteitskader, de zelfscan en de audit. Ze was betrokken bij het lidmaatschapsproces van de gemeente Hilversum, een van de eerste nieuwe leden met een nieuw certificaat.

  Joeri Eijzenbach, beleidsadviseur NVVK en Kwaliteitskader en Lisette van der Zanden, adviseur kwaliteit schuldhulpverlening bij GR IJsselgemeenten

 11. Van 14:40 tot 15:10

  Wie zijn de mensen in Wsnp/Msnp/Bewind nu eigenlijk?

  De afgelopen maanden deed de Hogeschool Utrecht onderzoek naar de klantgroepen in bewind, Msnp en Wsnp. Wie zijn ze, hoe verloopt de doorstroming en wat kunnen we daarvan leren?

  Rosanne Oomkens, Onderzoeker lectoraat Schulden & Incasso Hogeschool Utrecht

  Nadja Jungmann, Lector 'Schulden en Incasso' Hogeschool Utrecht

 12. Van 15:10 tot 15:20

  Terugblik op 4 jaar armoedebestrijding en schuldenaanpak

  Michiel Grauss, demissionair wethouder Armoedebestrijding, schuldenaanpak en informele zorg in Rotterdam

 13. Van 15:20 tot 15:40

  Column 't Zal je geld maar wezen

  Column van Carrie, columnist (onder andere AD, De Huurwijzer, Inside Rotterdam

 14. Van 15:50 tot 16:50

  Tools om cliënten in bewind beter te begeleiden

  Hoe kan je mensen met beperkte financiële vaardigheden beter begeleiden en coachen naar financiële zelfredzaamheid?

  In de afgelopen drie jaar is er vanuit de Hogeschool van Amsterdam in samenwerking met Hogeschool Utrecht, Tranzo van de Universiteit van Tilburg, 9 bewindvoeringskantoren, de brancheverenigingen Horus, NVVK, NBPB, onderzoek gedaan naar deze vraag. Én er zijn drie handige tools ontwikkeld.

  De tools zijn samen met LVB-experts ontwikkeld, om deze doelgroep beter te begeleiden tijdens het bewind en te coachen richting uitstroom. De tools zijn straks voor iedereen beschikbaar.

  Tijdens deze sessie vertellen we je wat de tools inhouden en hoe je deze in het werkproces kan inzetten.

  Rosine van Dam, Onderzoeker Lectoraat Armoede Interventies Hogeschool van Amsterdam
  Roeland van Geuns, Emeritus Lector Armoede Interventies Hogeschool van Amsterdam

 15. Van 15:50 tot 16:50

  Hybride hulpverlenen bij geldzorgen

  Hoe kunnen we slim en innovatief mensen met geldzorgen helpen? Hybride als dat kan, persoonlijk als dat nodig is?

  In deze sessie gaan we in op de mogelijkheden van hybride dienstverlenen. Een mooi en veelbelovend voorbeeld is de Buddy App, door 93 gemeenten gezamenlijk bedacht voor mensen met geldzorgen. De app wordt gekoppeld aan de bankrekening en geeft meteen inzicht in inkomsten, vaste lasten en de overgebleven bestedingsruimte. De Buddy App weet wie structureel geld tekortkomt, kwetsbaar is en extra ondersteuning nodig heeft.

  In deze sessie gaan we met elkaar in gesprek over de kansen en mogelijkheden die innovaties zoals deze app ons bieden. Hoe we makkelijker, slimmer en beter ons werk kunnen doen. En hoe we - met de verkregen data - betere keuzes kunnen maken.

  Pieter Hilhorst, Lid Raad voor Volksgezondheid en Samenleving + een spreker vanuit een gemeente

 16. Van 15:50 tot 16:50

  Effectief omgaan met stress

  Jouw cliënten raken ontregeld van langdurige stress. En wat doet stress of een tekort aan tijd met jou als hulpverlener? Jaqueline Clemens weet vanuit haar eigen ervaring als schuldhulpverlener, maar ook vanuit haar functie als trainer bij Stimulansz hoe uitdagend het is; rekening houden met de gevolgen en de effecten van stress en tegelijkertijd zorgen dat jouw client beter om leert gaan met die stress. In deze workshop geeft zij je een aantal praktische bouwstenen en word je geïnspireerd om hier in de praktijk mee aan de slag te gaan.

  Jaqueline Clemens, Stimulansz

 17. Van 15:50 tot 16:50

  Bossche Aanpak Budgetbeheer, zeven lessen om te komen van beheren naar begeleiden

  Sinds 2021 heeft de gemeente ’s-Hertogenbosch het roer omgegooid en is zij begonnen met de Bossche Aanpak Budgetbeheer.

  Door de inzet van de Financieel Gezond Scan wordt met de klant bepaald aan welke competenties gewerkt wordt tijdens het budgetbeheer. En ontstaat er een continue leerlijn naar duurzame uitstroom. Door deze aanpak scoren hun klanten hoger op klanttevredenheid en eigenaarschap en hebben zij minder last van terugval.

  Tijdens deze workshop vertellen zij welke zeven lessen zij geleerd hebben. En waarmee zij de stap hebben gemaakt van 'technisch beheren' naar begeleiden.

  Fatima ElHachmi, consulent intake en stabilisatie gemeente ‘s-Hertogenbosch
  Jacomijn Kuiper, teamleider Bankzaken en Budgetbeheer gemeente ‘s-Hertogenbosch
  Anna Schotanus; AStraining