Overslaan en naar de inhoud gaan

Sprekers bij Studiedag NVVK - dinsdag 13 en 20 april 2021

 • Studiedag NVVK

Studiedag NVVK - dinsdag 13 en 20 april 2021

Over de sprekers

 1. Edwin Luttik, senior beleidsadviseur Sociaal Werk Nederland

  Edwin Luttik, senior beleidsadviseur Sociaal Werk Nederland

  Edwin is als senior beleidsadviseur werkzaam bij Sociaal Werk Nederland – de brancheorganisatie voor sociaal werk – op de terreinen kwaliteit, professionalisering en opleiding. Vanuit Sociaal Werk Nederland heeft hij meerdere projecten uitgevoerd waaronder de ontwikkeling en implementatie van het kwaliteitslabel Sterk Sociaal Werk en het professionaliseringsprogramma Sociaal Werk Versterkt. Momenteel is hij voor Schouders Eronder projectleider van programmataak 4, het project over beroepscompetenties voor de schuldhulpverlening.
 2. Eelke Blokker, actieonderzoeker Instituut voor Publieke Waarden

  Eelke Blokker, actieonderzoeker Instituut voor Publieke Waarden

  Eelke is oprichter van het Instituut voor Publieke Waarden (IPW). Een fanatieke club mensen die met actieonderzoek en handige oplossingen de werking van de verzorgingsstaat concreet verbetert. Eelke is 'chef Doorbraakmethode' bij het IPW.
 3. Ellen Hennekens, senior beleidsadviseur NVVK

  Ellen Hennekens, senior beleidsadviseur NVVK

  Sinds 2011 zet Ellen zich actief in als vrijwilliger Schuldhulpverlening in Amsterdam. Met haar achtergrond als verandermanager en procesconsultant bij diverse externe en interne adviesclubs, was haar interesse in het grotere plaatje van de schuldhulpverlening snel gewekt. De ambitie om bij te dragen aan een versnelling én vereenvoudiging van de schuldhulpverlening heeft ertoe geleid dat ze in mei 2020 haar baan in de bankwereld verruilde voor haar huidige rol als senior beleidsadviseur bij de NVVK. Momenteel houdt zij zich bezig met het Landelijk Convenant Vroegsignalering en het afsluiten van convenanten met nieuwe schuldeisers. Daarnaast is zij binnen het Verenigingsbureau verantwoordelijk voor ‘het kennisplein’: diverse kleine en grotere initiatieven om een boost te geven aan vakmanschap binnen de branche.
 4. Frederieke Kokol, projectmanager Nederlandse Schuldhulproute

  Frederieke Kokol, projectmanager Nederlandse Schuldhulproute

  Frederieke Kokol is operationeel projectmanager bij de Nederlandse Schuldhulproute (NSR). Ze is de projectmanager van de hulplijn ‘0800-8115 Hulp Bij Geldzorgen’ en zal jullie meenemen wat de NSR voor ondernemers kan betekenen. Hierbij zal de werkwijze van de NSR, hulplijn en Geldfit Zakelijk besproken worden.
 5. Iris Zuidweg, Adviseur Academy 113

  Iris Zuidweg, Adviseur Academy 113

  Iris is gespecialiseerd in gespreksvoering voor professionals op het gebied van suïcidaliteit, stress en (hoogoplopende) emoties. Iris heeft een achtergrond in het bedrijfsleven, maar werkt sinds 2017 voor 113 Zelfmoordpreventie. Eerst als vrijwilliger in de crisislijn van 113, later als trainer en adviseur bij 113 Academy. Haar motivatie? Zelfmoordgedachten maken eenzaam en radeloos. Elke suïcide heeft enorme impact op de direct omgeving – ook op professionals. Als we suïcidaliteit samen beter leren begrijpen en weet hoe nodig het is om zonder schroom het gesprek aan te gaan, dan zetten we een belangrijke stap voor alle betrokkenen.
 6. Joeri Eijzenbach, senior beleidsadviseur NVVK

  Joeri Eijzenbach, senior beleidsadviseur NVVK

  Joeri Eijzenbach is sinds januari 2018 juridisch beleidsadviseur bij de NVVK. Diverse juridische onderwerpen en de Kernteams Juridische Zaken en Kwaliteit maken deel uit van zijn takenpakket. De juridische blik is gericht op de individuele leden maar ook op het Verenigingsbureau; waaronder bijvoorbeeld de aankomende privacy wetgeving AVG. Voorheen was Joeri werkzaam in de advocatuur en werkte hij achtereenvolgens in het aansprakelijkheids- en insolventierecht. Ook was hij korte tijd assistent Wsnp bewindvoerder. Naast zijn werkzaamheden bij de NVVK is Joeri raadslid en fractievoorzitter in de gemeente IJsselstein.
 7. Jolanda Hemmes-Blumers, accountmanager schuldregeling, CJIB

  Jolanda Hemmes-Blumers, accountmanager schuldregeling, CJIB

  Jolanda is sinds 1999 werkzaam voor het Centraal Justitieel Incassobureau. Ruim 9 jaar is zij accountmanager Schuldregeling en werkt ze vol passie mee aan het terugdringen van het aantal mensen met problematische schulden en aan het verbeteren van de dienstverlening voor mensen met schulden bij de overheid. Jolanda is trots op de mooie ontwikkelingen en stappen die het CJIB heeft gezet ten aanzien van Maatschappelijk verantwoord incasseren.
 8. Josephine Dirkzwager-Hofmann

  Josephine Dirkzwager-Hofmann

  Josephine is als adviseur verbonden aan het Team Ondernemers en Geldzaken van de Gemeente Zwolle. Het Team Ondernemers en Geldzaken richt zich op schulddienstverlening aan ondernemers en werkt hierbij nauw samen met het Regionaal Bureau Zelfstandigen Zwolle. De Gemeente Zwolle is aangesloten bij Geldfit Zakelijk. Josephine heeft een juridische achtergrond en jarenlange werkervaring in zowel het wettelijk traject als bewindvoerder Wsnp als in het minnelijk traject. Zij is tevens lid van de Community SDVO van de NVVK.
 9. Karin van der Burgt, eigenaar adviesbureau

  Karin van der Burgt, eigenaar adviesbureau

  Na werkzaam te zijn geweest als loopbaanadviseur, beleidsmedewerker bij een landelijke werkgeversorganisatie en als onderzoeker beroeps- en opleidingsvraagstukken, startte Karin in 2000 haar eigen adviesbureau. De meeste van haar opdrachten hebben te maken met beroepenkunde en loopbaanontwikkeling, met opleiden en leren, en met samenwerking tussen organisaties en personen. Bijna altijd binnen een politiek gevoelige context en vaak op landelijk niveau. De afgelopen jaren was zij onder meer projectleider Beroepsontwikkeling bij het programma Sociaal Werk Versterkt; voor het programma Schouders Eronder is zij een van de uitvoerders van het project over beroepscompetenties.
 10. Linda van Vliet, programmamanager NVVK

  Linda van Vliet, programmamanager NVVK

  Linda is programmamanager van het project Meer mensen schuldenzorgvrij bij de NVVK. Zij is o.a. verantwoordelijk voor de samenwerking met schuldeisers en convenanten. Samen met de leden van het Kernteam Samenwerking Schuldeisers worden met nieuwe partners convenantsafspraken gemaakt en huidige convenanten verbeterd. Andere aandachtsgebieden van Linda zijn vroegsignalering en de NVVK Belofte/ Basisnorm.
 11. Marco Florijn, voorzitter NVVK

  Marco Florijn, voorzitter NVVK

  Marco Florijn is sinds 9 mei 2017 voorzitter van de NVVK. De betrokkenheid van Marco bij het sociale domein loopt als een rode draad door zijn loopbaan. Zo heeft hij de functie vervuld van locoburgemeester en wethouder van Financiën, Zorg, Sociale Zaken en Sport in de gemeente Leeuwarden en wethouder van Werk, Inkomen en Zorg in de gemeente Rotterdam. Ook bekleedde hij diverse (bestuurlijke) functies binnen verenigingen, waaronder de VNG, zoals het voorzitterschap van de VNG Commissie Werk en Inkomen. Marco Florijn is op dit moment eigenaar/directeur van het bedrijf ImpactPlatform, dat maatschappelijk betrokken onderneemt. Vanuit deze functie is hij betrokken bij projecten rond verbinding, samenwerking, innovatie en digitalisering.
 12. Marianne Oostrik, projectleider Schuldenknooppunt en Collectief Schuldregelen

  Marianne Oostrik, projectleider Schuldenknooppunt en Collectief Schuldregelen

  Marianne is als projectleider vanaf september 2017 betrokken bij de ontwikkeling en realisatie van het Schuldenknooppunt. Als senior beleidsadviseur heeft zij tot september 2019 bij de NVVK onder andere gewerkt aan strategiebepaling, samenwerking met schuldeisers en vroegsignalering. Deze bagage vanuit de NVVK en haar werkervaring vanuit Stichting BKR, een gemeenschappelijke regeling en de IT-sector komen uitstekend van pas in het project Schuldenknooppunt. Marianne heeft Bestuurskunde en Beleids- en organisatiewetenschappen gestudeerd.
 13. Marieke van der Veen, senior beleidsadviseur NVVK

  Marieke van der Veen, senior beleidsadviseur NVVK

  Marieke is projectcoördinator van het project ‘Minder regeldruk, klant voorop’, over betere samenwerking tussen bewindvoering, de minnelijke schuldhulpverlening en de Wet schuldsanering natuurlijke personen (Wsnp). Vanuit haar juridische achtergrond en ervaring in advies aan ministeries en gemeenten op het gebied van het brede sociaal domein zet zij zich bij de NVVK als beleidsadviseur in op thema’s als beschermingsbewind en monitoring.
 14. Marjolein Moorman, wethouder gemeente Amsterdam

  Marjolein Moorman, wethouder gemeente Amsterdam

  Sinds mei 2018 is Marjolein Moorman wethouder onderwijs, armoede en inburgering in Amsterdam namens de PvdA. Zij doet dat met veel inzet en veel plezier, omdat zij wil dat rechtvaardig beleid zorgt voor meer kansengelijkheid. Bijvoorbeeld door meer te investeren in goed onderwijs voor kinderen die dat het hardste nodig hebben. Ook wil zij voorkomen dat armoede, schulden, laaggeletterdheid en beperkte kennis van de Nederlandse taal, mensen op achterstand zet. Kansengelijkheid is voor haar de belangrijkste drijfveer om politiek actief te zijn. In 2010 werd zij lid van de gemeenteraad. In 2012 werd zij fractievoorzitter van de fractie van de PvdA. Totdat zij wethouder werd in 2018, heeft zij het raadswerk gecombineerd met haar werk als wetenschapper en docent op de UvA.
 15. Peter de Winter, relatiemanager schuldhulpverlening, preventie en vroegsignalering KredietbankNL

  Peter de Winter, relatiemanager schuldhulpverlening, preventie en vroegsignalering KredietbankNL

  Sinds 2020 is Peter volledig als Relatiemanager voor noord en west Nederland werkzaam. De accenten in deze functie liggen in het onderhouden van de relaties met opdrachtgevers en ketenpartners en de vertaling en implementatie van gemeentebeleid op het gebied van schuldhulpverlening naar concrete dienstverlening.
 16. Rowan Noomen, adviseur en projectmanager SchuldenlabNL

  Rowan Noomen, adviseur en projectmanager SchuldenlabNL

  Rowan is als adviseur en projectmanager verbonden aan SchuldenlabNL, een publiek-privaat samenwerkingsproject voor vernieuwend schuldenbeleid. Ze is projectleider van Stichting Jongeren Perspectief Fonds (JPF), waarbij ze zich inzet voor de landelijke opschaling van het JPF. Rowan heeft een achtergrond in sociale interdisciplinaire wetenschappen en organisatiewetenschappen. Ze is daarnaast verbonden aan bureau Van Vieren, dat zich richt op het publieke domein. Daar werkt ze als adviseur en projectleider aan maatschappelijke opgaven, organisatieontwikkeling en sociale innovatie. Ze organiseert en begeleidt ook sessies en trainingen.
 17. Ruud van Nimwegen, beleidsadviseur Landelijk Convenant Vroegsignalering

  Ruud van Nimwegen, beleidsadviseur Landelijk Convenant Vroegsignalering

  Ruud is een bedrijfskundige en heeft in functies gewerkt als veranderaar, inspirator, (implementatie) projectleider, teamcoach en adviseur. Hij heeft gewerkt in de bedrijfsconsultancy en in de geestelijke gezondheidszorg en verstandelijke en visueel gehandicaptenzorg. Zijn rol als beleidsadviseur vroegsignalering NVVK is om te inventariseren welke behoeftes/problemen er zijn bij het afstemmen van de overeenkomst LCV afspraken tussen signaalpartners. Dit vertaalt hij naar het organiseren van activiteiten en tools die helpen om deze problemen te tackelen.
 18. Sandra Doevendans, schrijver

  Sandra Doevendans, schrijver

  Sandra groeide op in Amstelveen en heeft van haar 23e tot haar 34e vanwege één verkeerde beslissing alle zeilen bij moeten zetten om weer uit de schulden te komen. Sindsdien weet ze alles over het minnelijk traject, schuldhulpverlening en budgetteren. Pas toen ze als trainer en coach andere mensen hielp met schulden, besefte ze dat er een belangrijke factor was die geldproblemen alleen maar erger maakte: schaamte. In haar boek de Schone Lei maakt ze voor eens en voor altijd korte metten met dit taboe op schulden, te beginnen met haar eigen verhaal. Inmiddels is ze niet alleen werkzaam als trainer, maar ook Statenlid in Noord-Holland, consultant, antropoloog en radiomaakster.