Overslaan en naar de inhoud gaan

NVVK financiële hulpverleners

Nieuws

 1. Cover Schuldsanering.jpg

  NVVK-directeur pleit voor meer standaardisering

  'Laat regionale centra rekenwerk doen voor lokale schuldregeling'

  30 maart 2023 LobbySchuldregeling

  Op dit moment vindt de technische afhandeling van een schuldregeling decentraal plaats bij 344 gemeenten. In de praktijk is dit belegd bij circa 110 schuldhulpverlenende organisaties, waaronder 23 kredietbanken. Een regionale uitvoeringsstructuur zou veel kunnen bijdragen aan harmonisatie en efficiëncy in het schuldregelen, schrijft NVVK-directeur Geert van Dijk in het tijdschrift Schuldsanering.

 2. Samen de regie.jpg

  Land van Cuijk en bewindvoerders zetten met samenwerking financieel welzijn cliënt voorop

  29 maart 2023 BeschermingsbewindSchuldregeling

  headerbeeld land van Cuijk - campagne samen de regie, sneller vooruitVroegsignalering én maatwerk voor inwoners met financiële problemen. Dat zijn de hoofdredenen waarom de gemeenten Boxmeer, Cuijk, Mill en Sint Hubert, Grave en Sint Anthonis in 2019 een samenwerkingsovereenkomst met bewindvoerders sluiten. Die timing blijkt achteraf precies juist: met de nasleep van de coronapandemie en historisch hoge inflatie daarna neemt de vraag naar hulp bij financiële problemen toe.

Uitgelicht

NVVK-goed-je-te-zien_788x500.jpg

Halvering saneringstermijn maakt nazorg belangrijker

Jouw werk verandert ingrijpend als we overschakelen op een saneringstermijn van 18 in plaats van 36 maanden. Die verandering vraagt om scherpere keuzes op het gebied van begeleiding en nazorg. Tijdens ons mei-congres gaan we daarom uitgebreid in op het onderwerp. Wil je zeker weten dat je erbij kunt zijn? Dan is het verstandig je tijdig aan te melden.

Lees verder

Onze thema's

NVVK Belofte

Als een hulpvrager zich meldt, hoe lang mag het dan duren voor er een eerste gesprek plaatsvindt? En hoe zorg je ervoor dat elke hulpverlener bij zijn werk uitgaat van, bijvoorbeeld, de laatste inzichten van de gedragspsychologie? Dat en meer is allemaal opgenomen in de NVVK Belofte.

Lees meer

Convenanten

Een convenant is een samenwerkingsafspraak tussen de NVVK en een schuldeiser over het minnelijk traject van schuldhulpverlening, vanaf vroegsignalering tot en met schuldregelen en finale kwijting. Daardoor verbetert de samenwerking tussen NVVK-schuldhulpverleners en schuldeisers of andere ketenpartners die kunnen bijdragen aan een betere SHV-dienstverlening. De NVVK vertegenwoordigt ruim 90% van alle schuldhulpverlenende organisaties.

Lees meer

Vroegsignalering

Vroegsignalering is dé manier om te voorkomen dat betalingsachterstanden verder oplopen en zich ontwikkelen tot een problematische schuldsituatie. Op basis van signalen van zorgverzekeraars, energiebedrijven, woningverhuurders en drinkwaterbedrijven benaderen gemeenten bewoners met betaalachterstanden proactief om hen hulp aan te bieden. Het helpt maatschappelijke kosten voor schuldhulpverlening verminderen en zorgt ervoor dat schuldeisers hun geld eerder krijgen.

Lees meer

Agenda

 1. 06 apr

  donderdag 6 april 2023

  • Online Donderdagmiddagsessie NVVK

  Doorstroom bewind-minnelijke schuldhulp-Wsnp

 2. 18 apr

  dinsdag 18 april 2023

  • Online informatiebijeenkomst NVVK

  Modern schuldregelen en Schuldenknooppunt

 3. 18 apr

  dinsdag 18 april 2023

  • Online informatiebijeenkomst NVVK

  Waarborgfonds Saneringskredieten

 4. 20 apr

  donderdag 20 april 2023

  • Congres

  Slotfestival Schouders Eronder: 'In verbinding'