Overslaan en naar de inhoud gaan

Vroegsignalering - pagina 4

Voorkomen dat betalingsachterstanden verder oplopen

Vroegsignalering

Vroegsignalering is dé manier om te voorkomen dat betalingsachterstanden verder oplopen en zich ontwikkelen tot een problematische schuldsituatie. Op basis van signalen van zorgverzekeraars, energiebedrijven, woningverhuurders en drinkwaterbedrijven benaderen gemeenten bewoners met betaalachterstanden proactief om hen hulp aan te bieden. Het helpt maatschappelijke kosten voor schuldhulpverlening te verminderen en zorgt ervoor dat schuldeisers hun geld eerder krijgen.

Snel naar:

Proces vroegsignalering gemeenten

Bron: VNG

Wat doet de NVVK?

De NVVK ondersteunt vroegsignalering met het Landelijk Convenant Vroegsignalering en de openbare community Vroegsignalering.

Landelijk Convenant Vroegsignalering

De NVVK vergemakkelijkt en versnelt de samenwerking tussen gemeenten en vastelastenpartners met het Landelijk Convenant Vroegsignalering. Dit convenant is afgesloten tussen de NVVK, VNG en koepels van vastelastenpartners. De NVVK faciliteert een online ondertekenportaal waarin individuele gemeenten en leveranciers de bij het convenant horende overeenkomst kunnen ondertekenen.

Het Landelijk Convenant Vroegsignalering is ondertekend door VNG, NVVK, Aedes, Energie Nederland, VEWIN Zorgverzekeraars Nederland, IVBN, Stichting Kences en Vastgoed Belang. Alle details over het convenant vind je in de Kennisbank: Landelijk Convenant Vroegsignalering

Wil je ook gebruikmaken van het Landelijk Convenant Vroegsignalering en het digitale ondertekenproces? Meld je dan aan als gemeente of als signaalpartner.

Ben je al aangemeld? Log in.

Community Vroegsignalering

De NVVK biedt een openbare community Vroegsignalering waar gemeenten en vastelastenpartners ervaringen met elkaar kunnen delen. Toegang krijgen tot de community.

Opzetten pilot hypotheekverstrekkers

De NVVK gaat onderzoeken of ook hypotheekverstrekkers als signaalpartners kunnen optreden.

Wat vindt de NVVK?

De NVVK is ervan overtuigd dat vroegsignalering een trendbreuk kan opleveren in het bereiken van mensen met betalingsproblemen. Daarom heeft de vereniging vroegsignalering al voordat het wettelijk vereist was toegevoegd aan de standaarddienstverlening.

Relatie met andere NVVK-activiteiten

Vroegsignalering draagt bij aan de NVVK Belofte, vooral de aspecten aanmelding zonder drempels en geen klant buiten de boot.

Meer informatie

Hier volgen enkele bronnen van achtergrondinfomatie over vroegsignalering.

Nieuws over Vroegsignalering

 1. anoniem-jamie-street-B69F1iPkN0g-unsplash.jpg

  Vroegsignaleren in coronatijd: op afstand vertrouwen winnen

  14 april 2021

  Zijn er signalen over betalingsproblemen, dan wisselen vastelastenpartners die sinds 1 januari uit met gemeenten. Op die manier moeten mensen met financiële zorgen eerder in beeld komen. Nijmegen begon op eigen initiatief al veel eerder met deze vroegsignalering. Projectleider en pionier Maria Buur vertelt wat er verandert nu het wettelijk verplicht is. En wat is het effect van corona?

 2. 20210316 SVB.png

  SVB en Kredietbank Limburg werken samen aan vroegsignalering

  16 maart 2021

  Instanties die zien dat hun klant financiële problemen heeft, kunnen dat signaal met toestemming van de klant doorgeven aan de gemeente. Die kan dan contact opnemen en hulp aanbieden om schulden te voorkomen of op te lossen. De Kredietbank Limburg en de Sociale Verzekeringsbank werken al sinds eind 2017 samen op dit gebied: privacyproof en met mooie resultaten.

 3. puzzel-ashkan-forouzani-m0l9NBCivuk-unsplash.jpg

  Meer dan 200 gemeenten gebruiken het convenant Vroegsignalering

  3 maart 2021

  Al 237 gemeenten ondertekenden het Landelijk Convenant Vroegsignalering, waardoor zij met vaste lasten-partners die actief zijn binnen hun gemeentegrenzen snel kunnen beginnen met vroegsignaleren.