Overslaan en naar de inhoud gaan

Vroegsignalering

Voorkomen dat betalingsachterstanden verder oplopen

Vroegsignalering

Vroegsignalering is dé manier om te voorkomen dat betalingsachterstanden verder oplopen en zich ontwikkelen tot een problematische schuldsituatie. Het helpt maatschappelijke kosten voor schuldhulpverlening te verminderen en zorgt ervoor dat schuldeisers hun geld eerder krijgen.

Grofweg worden 3 methoden van vroegsignalering onderscheiden:

 1. intern verwijzen: als de gemeente binnen de eigen organisatie organiseren dat burgers die in beeld zijn bij de gemeente (meestal door gebruik van regelingen en voorzieningen), in geval van gesignaleerde (dreigende) problematische schulden, worden doorgeleid naar de schuldhulpverlening.
 2. extern doorverwijzen: als gemeente afspraken maken met bedrijven en instellingen dat zij klanten waarvan zij vermoeden of weten dat er sprake is van (dreigende) problematische schulden, doorverwijzen naar de gemeente of toestemming vragen om gegevens met de gemeenten te delen zodat de gemeente zelf contact opneemt.
 3. signaleren door derden: als de gemeente afspraken heeft met bedrijven en instellingen dat deze zelf signalen afgeven aan de gemeente wanneer zij vermoeden of weten dat er sprake is van (dreigende) problematische schulden bij hun klanten.

Per 1 januari 2021 is de wetswijzing op de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening (Wgs) van kracht. Met deze wijziging is vroegsignalering van schulden op basis van signalen door derden een wettelijk taak voor gemeenten geworden. Op basis van signalen van zorgverzekeraars, energiebedrijven, woningverhuurders en drinkwaterbedrijven benaderen gemeenten bewoners met betaalachterstanden proactief om hen hulp aan te bieden. Daarnaast biedt de Wgs artikel 10 de mogelijkheid tot experimenten, waarmee ook andere schuldeisers grondslag kunnen krijgen om (tijdelijk) signalen over betalingsachterstanden te delen met gemeenten.

Snel naar:

Proces vroegsignalering gemeenten

Bron: VNG


Wat vindt de NVVK?

De NVVK is ervan overtuigd dat vroegsignalering een trendbreuk kan opleveren in het bereiken van mensen met betalingsproblemen. Daarom heeft de vereniging vroegsignalering al voordat het wettelijk vereist was toegevoegd aan de standaarddienstverlening. Bekijk de NVVK Module Vroegsignalering.

Wat doet de NVVK?

De NVVK ondersteunt vroegsignalering met het Landelijk Convenant Vroegsignalering en de openbare community Vroegsignalering. Tevens is de NVVK trekker van het experiment met signalen over betalingsachterstanden op hypotheken.

Landelijk Convenant Vroegsignalering

De NVVK vergemakkelijkt en versnelt de samenwerking tussen gemeenten en vaste lasten partners met het Landelijk Convenant Vroegsignalering. Dit convenant is afgesloten tussen de NVVK, VNG en koepels van vaste lasten partners. De NVVK faciliteert een online ondertekenportaal waarin individuele gemeenten en leveranciers de bij het convenant horende overeenkomst kunnen ondertekenen.

Het Landelijk Convenant Vroegsignalering is ondertekend door VNG, NVVK, Aedes, Energie Nederland, VEWIN Zorgverzekeraars Nederland, IVBN, Stichting Kences en Vastgoed Belang. Alle details over het convenant vind je in de Kennisbank: Landelijk Convenant Vroegsignalering

Wil je ook gebruikmaken van het Landelijk Convenant Vroegsignalering en het digitale ondertekenproces? Meld je dan aan als gemeente of als signaalpartner.

Ben je al aangemeld? Log in.

Community Vroegsignalering

De NVVK biedt een openbare community Vroegsignalering waar gemeenten en vaste lasten partners ervaringen met elkaar kunnen delen. Toegang krijgen tot de community.

Experiment Vroegsignalering hypotheekverstrekkers

De NVVK is inmiddels gestart met een experiment vroegsignalering door hypotheekverstrekkers. Aansluiten is voor gemeenten op dit moment helaas niet meer mogelijk.

Relatie met andere NVVK-activiteiten

Vroegsignalering draagt bij aan de NVVK Belofte, vooral de aspecten aanmelding zonder drempels en geen klant buiten de boot.

Meer informatie

Hier volgen enkele bronnen over vroegsignalering.

Updates vroegsignalering 2022 en 2023

Nieuws over Vroegsignalering

 1. stopbord-will-porada-ZaGcU6BxJEc-unsplash.jpg

  Achterstandstermijnen zijn aangepast

  Verbeterde vroegsignaleringsafspraken met energie- en drinkwaterbedrijven

  30 november 2022 Schuldeisers

  In overleg met energie- en drinkwaterbedrijven hebben de NVVK en VNG een weeffoutje in de afspraken rond vroegsignalering hersteld. De wijziging heeft geegevolgen voor zorgverzekeraars en verhuurders. De afgesproken nieuwe termijnen zorgen ervoor dat energiebedrijven sneller signalen kunnen geven, terwijl drinkwaterbedrijven juist wat langer kunnen wachten tot de betaalachterstand groot genoeg is om bijvoorbeeld een huisbezoek te rechtvaardigen.

 2. Student zoekt rekeningen uit op stoelzitting.jpg

  Maandag 12 december, 14.00-15.30 uur

  Dit webinar informeert je over de nieuwste ontwikkelingen in vroegsignalering

  14 november 2022

  Er komen belangrijke wijzigingen aan op het gebied van vroegsignalering. Ze gaan ervoor zorgen dat het instrument effectiever wordt en efficiënter in het gebruik. Je hoort er alles over op het online webinar dat we 12 december organiseren. Geef je nu op!

 3. gasfornuis-mykola-makhlai-8qgUQ4HfwDA-unsplash.jpg

  Minister Jetten honoreert NVVK-pleidooi

  Gemeente krijgt meer tijd voor contact met wanbetaler energie

  24 oktober 2022 LobbyWetgeving

  Energieleveranciers moeten voortaan 4 weken wachten nadat ze een vroegsignaal aan een gemeente gaven over een wanbetaler. Dat wil minister Jetten van Klimaat en Energie. Hij neemt de verplichte wachtperiode op in de herziene Regeling Afsluitbeleid Kleinverbruikers en in de Warmteregeling. De minister reageert daarmee op een pleidooi van de NVVK.