Overslaan en naar de inhoud gaan

Vroegsignalering

Voorkomen dat betalingsachterstanden verder oplopen

Vroegsignalering

Vroegsignalering is dé manier om te voorkomen dat betalingsachterstanden verder oplopen en zich ontwikkelen tot een problematische schuldsituatie. Het helpt maatschappelijke kosten voor schuldhulpverlening te verminderen en zorgt ervoor dat schuldeisers hun geld eerder krijgen.

Grofweg worden 3 methoden van vroegsignalering onderscheiden:

 1. intern verwijzen: als de gemeente binnen de eigen organisatie organiseren dat burgers die in beeld zijn bij de gemeente (meestal door gebruik van regelingen en voorzieningen), in geval van gesignaleerde (dreigende) problematische schulden, worden doorgeleid naar de schuldhulpverlening.
 2. extern doorverwijzen: als gemeente afspraken maken met bedrijven en instellingen dat zij klanten waarvan zij vermoeden of weten dat er sprake is van (dreigende) problematische schulden, doorverwijzen naar de gemeente of toestemming vragen om gegevens met de gemeenten te delen zodat de gemeente zelf contact opneemt.
 3. signaleren door derden: als de gemeente afspraken heeft met bedrijven en instellingen dat deze zelf signalen afgeven aan de gemeente wanneer zij vermoeden of weten dat er sprake is van (dreigende) problematische schulden bij hun klanten.

Per 1 januari 2021 is de wetswijzing op de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening (Wgs) van kracht. Met deze wijziging is vroegsignalering van schulden op basis van signalen door derden een wettelijk taak voor gemeenten geworden. Op basis van signalen van zorgverzekeraars, energiebedrijven, woningverhuurders en drinkwaterbedrijven benaderen gemeenten bewoners met betaalachterstanden proactief om hen hulp aan te bieden. Daarnaast biedt de Wgs in artikel 10 de mogelijkheid tot experimenten, waarmee ook andere schuldeisers een grondslag kunnen krijgen om (tijdelijk) signalen over betalingsachterstanden te delen met gemeenten.

Snel naar:

Proces vroegsignalering gemeenten

Bron: VNG


Wat vindt de NVVK?

De NVVK is ervan overtuigd dat vroegsignalering een trendbreuk kan opleveren in het bereiken van mensen met betalingsproblemen. Daarom heeft de vereniging vroegsignalering al voordat het wettelijk vereist was toegevoegd aan de standaarddienstverlening. Bekijk de NVVK Module Vroegsignalering.

Wat doet de NVVK?

De NVVK ondersteunt vroegsignalering met het Landelijk Convenant Vroegsignalering en de openbare community Vroegsignalering. Tevens is de NVVK trekker van het experiment met signalen over betalingsachterstanden op hypotheken.

Landelijk Convenant Vroegsignalering

De NVVK vergemakkelijkt en versnelt de samenwerking tussen gemeenten en vaste lasten partners met het Landelijk Convenant Vroegsignalering. Dit convenant is afgesloten tussen de NVVK, VNG en koepels van vaste lasten partners. De NVVK faciliteert een online ondertekenportaal waarin individuele gemeenten en leveranciers de bij het convenant horende overeenkomst kunnen ondertekenen.

Het Landelijk Convenant Vroegsignalering is ondertekend door VNG, NVVK, Aedes, Energie Nederland, VEWIN, Zorgverzekeraars Nederland, IVBN, Stichting Kences en Vastgoed Belang. Alle details over het convenant vind je in de Kennisbank: Landelijk Convenant Vroegsignalering

Wil je ook gebruikmaken van het Landelijk Convenant Vroegsignalering en het digitale ondertekenproces? Meld je dan aan als gemeente of als signaalpartner.

Ben je al aangemeld? Log in.

Community Vroegsignalering

De NVVK biedt een openbare community Vroegsignalering waar gemeenten en vaste lasten partners ervaringen met elkaar kunnen delen. Toegang krijgen tot de community.

Experiment Vroegsignalering hypotheekverstrekkers

De NVVK is inmiddels gestart met een experiment vroegsignalering door hypotheekverstrekkers. Aansluiten is voor gemeenten op dit moment helaas niet meer mogelijk.

Relatie met andere NVVK-activiteiten

Vroegsignalering draagt bij aan de NVVK Belofte, vooral de aspecten 'aanmelding zonder drempels' en 'geen klant buiten de boot'.

Meer informatie

Hier volgen enkele bronnen over vroegsignalering.

Updates vroegsignalering 2022, 2023 en 2024

Nieuws over Vroegsignalering

 1. MF Pointer.jpg

  Pointer-uitzendingen op tv en radio over vroegsignalering

  Arnhem bereikt 65 % van de mensen achter de vroegsignalen - hoe doen ze dat?

  27 november 2023

  Gemiddeld slagen gemeenten er via vroegsignalering in om 24 % van hun inwoners met betaalachterstanden bij vaste lasten partners te bereiken. Arnhem bereikte vorige maand via huisbezoeken en telefoontjes 65 % van de wanbetalers achter de signalen. In Pointer vertellen medewerkers van stichting Rijnstad hoe ze dat aanpakken.

 2. Van Zutphen.jpg

  'We willen meer kwaliteit en betere signalen'

  Bereik vroegsignalering stijgt naar 24 %, verschillen blijven groot

  21 november 2023 Wetgeving

  Tevredenheid over de opgebouwde samenwerking binnen en buiten de gemeenten en de resultaten van de eerste 3 jaar. Maar ook: ongeduld en de ambitie om het nog beter te doen. Dat is het beeld bij de Landelijke bijeenkomst Vroegsignalering in Amersfoort.

 3. water en energie_andrey-tikhonovskiy-z4hjjZ7Vs9o-unsplash.jpg

  Ministerie schept duidelijkheid over vroegsignaleringsregels

  Eindeleveringssignaal energiebedrijf vereist geen onmiddellijke actie

  1 november 2023 Wetgeving

  Stel: een energiebedrijf heeft een wanbetaler en het bedrijf heeft het voornemen te stoppen met de levering van energie. Conform afspraken daarover krijgt de gemeente waar de betrokkene woont een 'eindeleveringssignaal'. Vereist de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening dan dat de gemeente binnen 3 dagen naar die inwoner toegaat om hulp te bieden? Nee, zegt het ministerie van Sociale Zaken na vragen van de NVVK erover.