Overslaan en naar de inhoud gaan

Vroegsignalering

Voorkomen dat betalingsachterstanden verder oplopen

Vroegsignalering

Vroegsignalering is dé manier om te voorkomen dat betalingsachterstanden verder oplopen en zich ontwikkelen tot een problematische schuldsituatie. Het helpt maatschappelijke kosten voor schuldhulpverlening te verminderen en zorgt ervoor dat schuldeisers hun geld eerder krijgen.

Grofweg worden 3 methoden van vroegsignalering onderscheiden:

 1. intern verwijzen: als de gemeente binnen de eigen organisatie organiseren dat burgers die in beeld zijn bij de gemeente (meestal door gebruik van regelingen en voorzieningen), in geval van gesignaleerde (dreigende) problematische schulden, worden doorgeleid naar de schuldhulpverlening.
 2. extern doorverwijzen: als gemeente afspraken maken met bedrijven en instellingen dat zij klanten waarvan zij vermoeden of weten dat er sprake is van (dreigende) problematische schulden, doorverwijzen naar de gemeente of toestemming vragen om gegevens met de gemeenten te delen zodat de gemeente zelf contact opneemt.
 3. signaleren door derden: als de gemeente afspraken heeft met bedrijven en instellingen dat deze zelf signalen afgeven aan de gemeente wanneer zij vermoeden of weten dat er sprake is van (dreigende) problematische schulden bij hun klanten.

Per 1 januari 2021 is de wetswijzing op de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening (Wgs) van kracht. Met deze wijziging is vroegsignalering van schulden op basis van signalen door derden een wettelijk taak voor gemeenten geworden. Op basis van signalen van zorgverzekeraars, energiebedrijven, woningverhuurders en drinkwaterbedrijven benaderen gemeenten bewoners met betaalachterstanden proactief om hen hulp aan te bieden. Daarnaast biedt de Wgs artikel 10 de mogelijkheid tot experimenten, waarmee ook andere schuldeisers grondslag kunnen krijgen om (tijdelijk) signalen over betalingsachterstanden te delen met gemeenten.

Snel naar:

Proces vroegsignalering gemeenten

Bron: VNG


Wat vindt de NVVK?

De NVVK is ervan overtuigd dat vroegsignalering een trendbreuk kan opleveren in het bereiken van mensen met betalingsproblemen. Daarom heeft de vereniging vroegsignalering al voordat het wettelijk vereist was toegevoegd aan de standaarddienstverlening. Bekijk de NVVK Module Vroegsignalering.

Wat doet de NVVK?

De NVVK ondersteunt vroegsignalering met het Landelijk Convenant Vroegsignalering en de openbare community Vroegsignalering. Tevens is de NVVK trekker van het experiment met signalen over betalingsachterstanden op hypotheken.

Landelijk Convenant Vroegsignalering

De NVVK vergemakkelijkt en versnelt de samenwerking tussen gemeenten en vaste lasten partners met het Landelijk Convenant Vroegsignalering. Dit convenant is afgesloten tussen de NVVK, VNG en koepels van vaste lasten partners. De NVVK faciliteert een online ondertekenportaal waarin individuele gemeenten en leveranciers de bij het convenant horende overeenkomst kunnen ondertekenen.

Het Landelijk Convenant Vroegsignalering is ondertekend door VNG, NVVK, Aedes, Energie Nederland, VEWIN Zorgverzekeraars Nederland, IVBN, Stichting Kences en Vastgoed Belang. Alle details over het convenant vind je in de Kennisbank: Landelijk Convenant Vroegsignalering

Wil je ook gebruikmaken van het Landelijk Convenant Vroegsignalering en het digitale ondertekenproces? Meld je dan aan als gemeente of als signaalpartner.

Ben je al aangemeld? Log in.

Community Vroegsignalering

De NVVK biedt een openbare community Vroegsignalering waar gemeenten en vaste lasten partners ervaringen met elkaar kunnen delen. Toegang krijgen tot de community.

Experiment Vroegsignalering hypotheekverstrekkers

De NVVK is inmiddels gestart met een experiment vroegsignalering door hypotheekverstrekkers. Aansluiten is voor gemeenten op dit moment helaas niet meer mogelijk.

Relatie met andere NVVK-activiteiten

Vroegsignalering draagt bij aan de NVVK Belofte, vooral de aspecten aanmelding zonder drempels en geen klant buiten de boot.

Meer informatie

Hier volgen enkele bronnen over vroegsignalering.

Updates vroegsignalering 2022

Nieuws over Vroegsignalering

 1. Bewindvoerder belt aan bij flat.jpg

  Nieuws uit de Divosa-monitor, terugblik en blik vooruit

  Landelijke bijeenkomst Vroegsignalering met VNG, Divosa en NVVK

  6 april 2022

  Het project 'Vroegsignalering schulden landt in Nederland' ging op 7 juni 2021 een nieuwe fase in met de overdracht aan VNG, Divosa en de NVVK. Deze drie partijen spraken toen uit het project te zullen borgen en gezamenlijk te zullen investeren in de doorontwikkeling van vroegsignalering. Daarom nodigen wij je van harte uit voor de 10e landelijke bijeenkomst Vroegsignalering Schulden op maandagmiddag 30 mei 2022.

 2. Bewindvoerder belt aan bij flat en kijkt.jpg

  Terugblik op webinar NVVK: Afsluitsignalen, wat nu?

  Naar één portaal voor het ontvangen van vroeg- en afsluitsignalen

  4 april 2022

  Al voor de nieuwe Wet gemeentelijke schuldhulpverlening in werking trad, waren energieleveranciers en drinkwaterbedrijven verplicht om voorafgaand aan afsluiting een signaal af te geven aan de gemeente, zodat een daadwerkelijke ‘bedreigende situatie’ mogelijk voorkomen kon worden. Wat te doen met deze signalen nu vroegsignalering verplicht is? Tijdens een webinar gaf de NVVK uitleg.

 3. energie-fre-sonneveld-q6n8nIrDQHE-unsplash.jpg

  Net als bij vroegsignalen geldt: actie is verplicht

  Afsluitsignalen blijven belangrijk: bezoek ons webinar

  22 maart 2022 Schuldeisers

  Zowel vaste lasten-partners als gemeenten zijn voortvarend aan de slag gegaan met het inrichten van de benodigde processen voor vroegsignalering. Maar al voor vroegsignalering waren er verplichte afsluit- en uitzettingsignalen. Voor beide soorten signalen geldt: actie is verplicht. De NVVK biedt je een webinar aan dat hier uitleg over geeft.