Overslaan en naar de inhoud gaan

Schuldenvrij blijven

Begeleiding & voorkomen herhaling

Schuldenvrij blijven

Niet alleen hulpverleners, gemeenten én schuldeisers pleiten voor duurzame schuldhulp. Het is bovenal de klant zelf die nooit meer in hetzelfde schuitje terecht wil komen. Zeker na het afronden van een langdurig en vaak zwaar schuldhulpverleningstraject droomt elke klant van een schuldenvrij leven.  

Maar weten is nog geen doen: de Nederlandse samenleving is complex, financiële zelfredzaamheid ingewikkeld en de verleiding om je hetzelfde te kunnen permitteren als de buren blijft groot. Professionals in de schuldhulp weten hoe hobbelig de weg naar een schuldenvrij leven is en erkennen toenemend het belang van een goede begeleiding tijdens en ná een schuldhulpverleningstraject.  

De NVVK ziet in toenemende mate dat ook schuldeisers - met wie we afspraken maken over versnelling van het Msnp-traject - eisen stellen aan duurzame schuldhulp én nazorg. Zij willen best een groot deel van de schuld kwijtschelden, maar willen niet elk jaar dezelfde klanten terugzien met nieuwe achterstanden. Zij vragen van de schuldhulpverlening dan ook een inspanning om terugval te voorkomen.  

Waarom is maatwerk belangrijk? 

De schuldhulp is geen wasstraat. De groeiende groep mensen die met schulden kampt, is enorm divers. Van een klant die niet goed kan lezen of kampt met een verslaving, een gezin waar een inkomen is weggevallen door ziekte of een sterfgeval tot de groeiende groep ondernemers die door corona ‘financieel met de vingers tussen de deur is gekomen’. Goede en passende hulp  voor alle klanten hoort bij hét fundament van de schuldhulp.  

Daarbij is het noodzakelijk om ook een eventuele onderliggende oorzaak voor schulden aan te pakken en in de nazorg een laagdrempelig vangnet te blijven bieden mocht het onverhoopt tóch weer mis gaan. En tegelijkertijd: iemand die prima zelfredzaam is, maar door pech in de schuldhulpverlening terechtgekomen is, wenst niet betutteld te worden in een budgetcursus…

Eerder maakte Purpose – in onderzoek uitgevoerd in opdracht van Schouders Eronder – al onderscheid in 5 verschillende klantprofielen, die behoefte hebben aan ander type behandeling: 

 • De onwetende
 • De aanpakker
 • De kwetsbare
 • De benadeelde
 • De struisvogel

Door hier met een maatwerkaanpak bewust op aan te sluiten, wordt de kans van slagen vergroot, niet alleen in de stabilisatiefase, maar ook daarna. 

Nazorg als onderdeel van de NVVK Belofte

De schuldhulp in Nederland moet - met het oog op de gewijzigde Wet gemeentelijke schuldhulpverlening - aan een aantal voorwaarden voldoen. Samen met de VNG heeft de NVVK het afgelopen jaar gewerkt aan zogeheten bestuurlijke uitgangspunten. Deze basisnorm hebben wij vertaald naar een zestal beloftes. Wat mag de klant van ons verwachten?’ Eén van die beloftes gaat ook over nazorg: de klant zo goed en lang mogelijk schuldenvrij houden. Kortom: nazorg hoort bij het fundament van de schuldhulp. 

Belang van nazorg

Na succesvolle afronding van een schuldhulptraject verdwijnt een klant vaak snel uit beeld, blij dat hij niet meer in een afhankelijke positie zit. De module Nazorg – die in ieder geval voorschrijft dat de schuldhulpverlener naar een paar maanden nog een keer contact opneemt om te vragen of het nog goed gaat -  wordt als summier beschouwd, De roep om versteviging van dit deel van het schuldhulpverleningstraject steeds luider. Daarbij constateren we ook dat het geen losstaand element is, maar dat goede nazorg bij voorkeur al bij de intake en het opstellen van een plan van aanpak aandacht krijgt met als doel duurzame hulpverlening.  

Schouders Eronder organiseerde recent in samenwerking met de NVVK een leernetwerk én een themadag voor professionals in de schuldhulpverlening over dit onderwerp met maar liefst zo’n 100 aanmeldingen. Ook hier blijkt dat professionals worstelen met de vraag hoe zij, samen met ketenpartners, de nazorg kunnen verbeteren. Daarbij gaat het niet alleen over de vraag wat je als hulpverlener je klant kunt bieden, maar juist ook over hoe je de klant verleidt om hier gebruik van te maken.  

Meer weten? 

Neem contact op met Ellen Hennekens.

Nieuws over Begeleiding en voorkomen herhaling

 1. Schermafbeelding 2022-02-28 om 17.05.12.png

  Coalitie 'Iedereen rookvrij' verkent 'roken in sociaal domein'

  Roken kost 2.500 euro per jaar, maar hoe ga je het gesprek aan?

  28 februari 2022 Financiële begeleiding

  Wanneer mensen bij de schuldhulpverlening komen, kunnen ze het gevoel krijgen dat ze alle vormen van zelfregie verliezen en dat alles van ze wordt afgepakt. Tegelijkertijd is roken een kostenpost die zichtbaar is op de lijst met uitgaven (een gezin met twee zware rokers kan 5.000 euro per jaar hierop besparen) en dus een belangrijk gespreksonderwerp. Dat was een van de conclusies tijdens een bijeenkomst over 'roken in het sociaal domein'. De NVVK praatte ook mee. 

 2. Camiel Kuiper

  90 jaar NVVK: wat brengt de toekomst?

  'In de strijd tegen armoede zijn technologische innovaties cruciaal'

  9 februari 2022 BeschermingsbewindPreventieFinanciële begeleidingNVVK Jubileum

  In Nederland lukt het nog niet om alle schulden te voorkomen of alle mensen met betaalachterstanden tijdig te helpen. Welke kansen bieden anno 2022 financiële innovaties om het bereik van de hulp te vergroten? Camiel Kuiper van Buddy Payment weet het antwoord.

 3. Werk in uitvoering Mark König Unsplash.jpg

  Enquête voor schuldhulpverlener, beschermings- en Wsnp-bewindvoerder

  Financieel hulpverlener? Help ons je beter te leren kennen

  12 januari 2022

  Met het oog op ons project om met minder regeldruk de klant meer voorop te stellen, heeft het bureau dat ons bij het project helpt wat vragen aan je. Met de antwoorden werken we verder om de samenwerking tussen bewindvoerders en gemeentelijke schuldhulpverleners te versterken, en ook de samenwerking tussen minnelijke en wettelijke schuldhulpverlening op een hoger plan te brengen.