Overslaan en naar de inhoud gaan

Wat zijn de kansen en uitdagingen van Suwinet Inkijk?

Online dinsdagmiddagsessie op 7 mei

Wat zijn de kansen en uitdagingen van Suwinet Inkijk?

25 april 2024

Met een paar klikken alle financiële informatie over je hulpvrager verzamelen die je als schuldhulpverlener nodig hebt: dat is wat Suwinet Inkijk wil bieden. Tegelijk aarzelen schuldhulpverleners om het systeem te gebruiken. Tijdens onze online dinsdagmiddagsessie ‘Suwinet Inkijk, handig voor financiële hulpverleners’ praten we je bij over de kansen en uitdagingen van Suwinet Inkijk.

Geef je hier op om mee te doen

‘Er komen bij ons serviceteam regelmatig vragen binnen over het wat en hoe van Suwinet Inkijk’, vertelt NVVK-beleidsadviseur Marieke van der Veen, die de online sessie leidt. ‘Daarom willen we dat een keer goed door deskundigen laten uitleggen. Er is ruim gelegenheid om vragen over de inzet en het gebruik van Suwi-net te stellen.’

Twee specialisten van BKWI, de beheerder van Suwinet Inkijk, zijn daarom aanwezig om uitleg te geven over hoe de webtoepassing van het systeem werkt: wat vind je er, wie heeft er toegang, hoe krijg je toegang?‘

Over Suwinet en Suwinet Inkijk

Suwinet is een elektronische infrastructuur die ervoor zorgt dat de Suwi-ketenpartijen (UWV, SVB en gemeenten) gegevens met elkaar kunnen uitwisselen voor de uitoefening van hun wettelijke taak. De beheerder is BKWI (Bureau Keteninformatisering Werk en Inkomen).

Suwinet-Inkijk, waar het in de online sessie vooral over gaat, is een Suwinet-webtoepassing die geraadpleegd kan worden door schuldhulpverleners, werkzaam voor gemeenten. Er staan persoonsgegevens in van burgers, die bij verschillende basisregistraties of partijen zijn opgeslagen.

Schroom om Suwinet te gebruiken

Naast de Suwinet-specialisten is ook Freek Goedhart, hoofd van het team Schuldhulpverlening van de gemeente Nissewaard (online) aanwezig. Hij heeft veel ervaring met het gebruik van Suwinet. Op dit moment signaleert hij onder collega’s de nodige schroom om het systeem te gebruiken. Goedhart: ‘Dat is vooral ingegeven door AVG-gerelateerde vragen. In welke gevallen en ik welke fase van de schuldhulpverlening is het toegestaan om zeer privacygevoelige persoonsgegevens van je klant via Suwinet Inkijk op te vragen? Wat zijn de regels? Er heerst rondom het gebruik van Suwinet Inkijk misschien nog wel te veel het imago dat je het als schuldhulpverlener te snel ten onrechte gebruikt.’

Hoe komen tot optimale gegevensuitwisseling?

In februari jl. publiceerde het BKWI samen met de VNG en stichting Inlichtingenbureau een notitie met aanbevelingen om de gegevensuitwisseling via onder andere Suwinet door te ontwikkelen. Tijdens de online Dinsdagmiddagsessie zit namens het Inlichtingenbureau Kees-Jan de Graaf aan tafel. In de wereld van de financiële hulpverlening is hij een van de specialisten in gegevensuitwisseling. De Graaf: 'Hoe mooi is het als we het zo kunnen regelen dat je als schuldhulpverlener alles kunt inlezen, en dat je inderdaad met die paar muisklikken een overzicht hebt van de benodigde inkomens-, uitgaven- en betalingsachterstandsgegevens.' 

Dat ideaal ligt nog niet onder handbereik, concluderen de 3 organisaties in de notitie. Tijdens de Dinsdagmiddagsessie gaan gasten en deelnemers ook met elkaar in gesprek over wat er nodig is om te komen tot een optimale informatievoorziening voor schuldhulpverleners.

Geef je hier op om mee te doen