Overslaan en naar de inhoud gaan

Zoektocht naar 'budgetneutrale' oplossingen voor overbelasting bewindvoerders

Minister Schouten wijst rijksbekostiging af

Zoektocht naar 'budgetneutrale' oplossingen voor overbelasting bewindvoerders

22 april 2024 Beschermingsbewind

Het aantal schuldenbewinden stijgt, terwijl de instroom in de gemeentelijke schuldhulpverlening terugloopt. Minister Schouten zou dat graag anders zien. 'Ik zie liever dat mensen met financiële problemen hulp zoeken bij de gemeente', schrijft ze aan de Tweede Kamer.

In haar brief reageert Schouten op een twee jaar geleden gepubliceerd onderzoek naar bekostiging en beloning van beschermingsbewind bij schulden. 

SEO

'Rijksbekostiging doorkruist samenwerking'

Daarin wordt directe bekostiging van schuldenbewind door het rijk als optie genoemd. Schouten ziet daar niets in. 'Bij schuldenbewind neemt deze beleidsoptie namelijk de stimulans bij gemeenten weg om samen te werken met bewindvoerders om mensen met problematische schulden zo goed en snel mogelijk te ondersteunen.'

'Ook het investeren in eenvoudig toegankelijke schuldhulpverlening wordt hierbij minder gestimuleerd. Gemeenten zouden mogelijk eerder naar bewindvoering doorverwijzen en minder gebruik maken van lichtere alternatieven voor schuldenbewind, zoals budgetbeheer.'

Toestandenbewind wel en schuldenbewind niet financieren door het rijk vindt Schouten ook niet aantrekkelijk, 'omdat het de administratieve- en uitvoeringslast voor zowel gemeenten, bewindvoerders, rechtspraak en Rijk vergroot.'

Vroegsignalering en basisdienstverlening

Daarmee blijven er knelpunten bestaan, erkent Schouten. Ze maakt zich zorgen over de trend dat schuldenbewinden toenemen terwijl de instroom in de gemeentelijke schuldhulpverlening afneemt. De minister hoopt dat vroegsignalering gemeenten gaat helpen om eerder zicht te krijgen op mensen met financiële problemen.

Ook verwacht ze positieve effecten van de landelijke invoering van basisdienstverlening (een minimaal aanbod aan financiële hulp in elke gemeente). Vergroten van bereik is een hoofdthema binnen basisdienstverlening. 

Verder onderzoek naar beloning

In de komende maanden wil Schouten verder onderzoek doen naar de effecten wanneer 'schulden' verdwijnen als grondslag voor bewind of wanneer schuldenbewind sterk verkort wordt. Daarbij wordt dan gekeken naar de introductie van een looptijdonafhankelijke vergoeding.

Ook wil Schouten onderzoek doen naar de verhoging van het aantal uren dat beschikbaar is per bewinddossier, naar de optie om in het eerste jaar een hogere vergoeding toe te kennen en ze wil ook meer zicht op de taken die op het bord van de bewindvoerder liggen.

Halverwege dit jaar zal de minister de Kamer opnieuw informeren over het bovenstaande.

Sleutelwoorden

Beschermingsbewind