Overslaan en naar de inhoud gaan

Bewindvoerders: ga sneller naar lager tarief en zet in op zelfredzaamheid

Rechtspraak publiceert nieuwe 'Aanbevelingen'

Bewindvoerders: ga sneller naar lager tarief en zet in op zelfredzaamheid

7 februari 2024 BeschermingsbewindWetgeving

Welke taak en verantwoordelijkheid heeft een bewindvoerder precies? Dat staat geformuleerd in de Aanbevelingen Meerderjarigenbewind. De Raad voor de rechtspraak heeft twee nieuwe aanbevelingen toegevoegd. Omdat er telkens aanbevelingen bij komen, is de Expertgroep Curatoren, Bewindvoerders en Mentoren bezig om het aantal terug te brengen. Welke kunnen vervallen volgens jou? Laat het ons weten.

Om de zelfredzaamheid van personen onder bewind te bevorderen heeft de Raad voor de rechtspraak 2 nieuwe aanbevelingen opgesteld die gericht zijn op zelfredzaamheid.

Aanbeveling 1: Tarief omlaag na einde schuldregeling

Verlaag zelfstandig het tarief voor je werk op de dag na het betalen van de laatste termijn van een schuldregeling (dus van het hoge tarief voor schuldenbewind naar het lagere tarief voor toestandenbewind). Die tariefsverlaging moet de volgende maand ingaan. Blijkt bij de jaarlijkse controle van je werk dat je dit niet gedaan hebt, en de betrokken persoon heeft nog steeds bewind nodig, dan mag de rechter een andere bewindvoerder aanwijzen. Deze aanbeveling geldt ook als alleen nog een schuld bij DUO resteert.

Aanbeveling 2: Werken aan zelfredzaamheid

Start een traject gericht op zelfredzaamheid zodra je hulpvrager en zijn situatie financieel voldoende stabiel is. Dit traject mag nog maximaal een half jaar doorlopen nadat de schulden zijn afbetaald of de schuldregeling (Msnp of Wnsp) is afgelopen. Is het traject succesvol, dan dien je een verzoek in om het bewind op te heffen.

Lukt het niet om je hulpvrager zelfredzaam te maken, dan vraag je actief bij de rechter om een wijziging van de grondslag voor het bewind (dus van schuldenbewind naar toestandenbewind), en eventueel ook de duur.

Gemeente heeft ook taak in nazorg

Tip: leg contact met de gemeente waar je hulpvrager woont om samen te werken aan de zelfredzaamheid. De gemeente is hier namelijk verantwoordelijk voor, omdat gemeentelijke nazorg na een schuldregeling een wettelijke taak is (zie artikel 1 van de Wgs).

De volledige tekst van de aanbevelingen vind je hier. Ze worden opgenomen in de aanbevelingen meerderjarigenbewind 

Jouw mening weegt mee

Dit jaar gaat de Expertgroep Curatoren, Bewindvoerders en Mentoren de lijst aanbevelingen onder de loep nemen. Doel: de lijst inkorten. Alleen zaken die niet wettelijk zijn vastgelegd zullen in het vervolg nog worden opgenomen. De Expertgroep ontvangt graag jouw input voor deze operatie, dus grijp je kans en denk mee.

Wat wil jij in de aanbevelingen verankerd hebben? Welke mogen vervallen? Wat kan volgens jou anders geformuleerd worden? Tot uiterlijk 15 februari kun jij je input doorgeven. Mail hiervoor naar Judith van Geffen.

Sleutelwoorden

BeschermingsbewindWetgeving