Overslaan en naar de inhoud gaan

'Jongeren die goed geholpen worden, vertellen dat door aan anderen'

Jongerenoverleg NVVK deelt succesvolle aanpakken

'Jongeren die goed geholpen worden, vertellen dat door aan anderen'

11 maart 2024 Jongeren

Meer dan 30 schuldhulpverleners en beleidsmakers gericht op jongeren bezochten onlangs ons verenigingsbureau. Tijdens het NVVK-jongerenoverleg spraken ze elkaar over betere schuldhulpverlening voor jongeren. NVVK-beleidsmedewerker Gaby van Loon: 'We leerden van elkaar en gingen met nieuwe inspiratie weer terug naar ons werk!'

Sommige deelnemers hebben al jaren een jongeren-aanpak voor schulden en blijven doorontwikkelen, anderen starten net een aanpak op en weer anderen proberen de hulpverlening voor jongeren zo goed mogelijk in de reguliere processen te integreren, ziet Gaby van Loon. 'Ook landelijke partners zoals VNG, JPF, Geldfit en Maatschappelijke Dienst Tijd (MDT) waren aanwezig. Op die manier weten we elkaar gemakkelijk te vinden en helpen we samen de hele keten vooruit. Het overleg gebruikten we ook om trots en successen te delen. Schuldhulpverleners zien de veerkracht van jongeren toenemen. Ze zien jongeren stappen maken en vooruit gaan; de moeite die je erin stopt is niet voor niets.'

Gezamenlijke uitdagingen

Het bereiken van jongeren is lastig. Hulpverleners moeten zich verplaatsen in de belevingswereld van jongeren. Het helpt om makkelijk bereikbaar te zijn, bijvoorbeeld door aanmelding via Whatsapp. Ook vroegsignalering kan een effectieve manier zijn om contact te leggen, al merken sommige deelnemers aan het overleg dat er bij jongeren een lage motivatie is om met de schulden aan de slag te gaan. Opvallend effectief is mond op mond-reclame. Jongeren die goed geholpen zijn, wijzen anderen op nut en noodzaak van hulp. Het bereiken van jongeren via-via kost tijd. Maar organisaties die al langer een passend hulpaanbod voor deze doelgroep hebben, merken dat het vruchten afwerpt. 

Samen uitval voorkomen

De verbinding tussen jongerenwerkers/coaches en financiële hulpverlening is cruciaal voor een effectieve ondersteuning. Als schuldhulpverlener, vooral bij een hoge caseload, heb je vaak niet de tijd om integraal te ondersteunen. Investeren in de lokale samenwerking loont, bleek tijdens het overleg. 'Het helpt in het bereiken van jongeren en het kan voorkómen dat jongeren tijdens een traject uitvallen', aldus Gaby van Loon.

'Het komt vaak voor dat jongeren niet naar afspraken komen of vaak afzeggen, dat werkt frustrerend voor een hulpverlener. Toch is het nodig om, juist dan, in contact te blijven en niet boos te worden. Jongeren laten urgente zaken vaak voor gaan, niet uit onwil maar onmacht'. Een trajectbegeleider of jongerencoach neemt de tijd om een band op te bouwen, in contact te blijven en vanaf het begin te werken aan vertrouwen.

Tips wanneer afloscapaciteit ontbreekt

Gaby: 'We spraken met elkaar over jongeren met een erg lage, of zelfs ontbrekende, afloscapaciteit. Kun je dan wel gaan schuldregelen? Gelukkig wel! De meeste voorkomende aanpak is een saneringskrediet vanuit een fonds. De schuldeisers krijgen direct een aanbod en jongeren lossen op een alternatieve manier het saneringskrediet af. Via een integrale en intensieve begeleiding werken jongeren aan een duurzame financiële uitstroom. De gemeente Utrecht vertelde over een nieuw gestart traject voor studerende jongeren, dat werkt op eenzelfde manier.'  

Toch blijft het ontbreken van een afloscapaciteit een lastige factor in het schuldregelen. Vanuit de zaal kwam de tip: kijk altijd eerst welke opties er zijn voor het verhogen van de afloscapaciteit. Bijvoorbeeld: een andere bijbaan, of andere ondersteuningsopties vanuit de gemeente. Als je écht geen aflosruimte hebt is een traject lastig schuldenvrij vol te houden. Het regelen van afloscapaciteit bij jongeren is echt onderdeel van het stabiliseren.

Oproep: naar een standaard hulpaanbod

Er is al veel bekend over effectieve schuldhulp voor jongeren. Gaby van Loon roept hulpverleners op die kennis en ervaring te delen. 'Laten we niet allemaal zelf het wiel uitvinden. Sluit de volgende keer aan bij ons overleg! Mail me om je vrijblijvend aan te sluiten.'

Ben jij al goed op weg om jongeren met financiële zorgen te helpen, dan komt Gaby graag met je in contact. Voor de NVVK zoeken we ook nog een paar leden van onze vereniging om mee te denken de noodzaak en mogelijke invulling voor een NVVK-module 'schuldhulpverlening voor jongeren'.

Mail voor meer informatie of aanmelding naar Gaby van Loon.

Sleutelwoorden

Jongeren