Overslaan en naar de inhoud gaan

Weerwind rapporteert voor de zomer over mogelijke stelselwijziging bewind

Ook brancheverenigingen willen kwaliteit verhogen

Weerwind rapporteert voor de zomer over mogelijke stelselwijziging bewind

12 februari 2024 LobbyBeschermingsbewindWetgeving

Kwaliteit van, toezicht op en vergoedingen voor bewindvoering zijn onderwerp van onderzoek door minister Weerwind van Rechtsbescherming. Dat zei hij tijdens het commissiedebat Armoede en Schulden. Brancheverenigingen Horus, NBBI en NVVK gaan bijdragen aan het onderzoek.

De drie brancheverenigingen spreken binnenkort met ambtenaren van het ministerie van Weerwind omdat ze zelf ook zorgen hebben over de kwaliteit die hun sector biedt en de manier waarop het toezicht functioneert.  

Bedrogen klanten

Het zijn uitzonderingen, maar toch komen er om de zoveel maanden schokkende berichten naar buiten over bewindvoerders die hun klanten bedrogen hebben. De misdragingen werpen een grote smet op de sector en de impact op de hulpvragers is enorm. 'We hebben hier mensen (...) gehad die echt kapot zijn gemaakt door malafide bewindvoerders', zei Kamerlid Bart van Kent (SP) tijdens het debat. 'Steeds meer berichten maken voorstellen van mijn voorganger Hülya Kat om het bewindstelsel te verbeteren des te urgenter', vulde D66-Kamerlid Marijke Synhaeve hem aan.

Verschillende scenario's 

Minister Weerwind deelde mee dat hij met beroeps- en brancheverenigingen in gesprek is 'om te kijken hoe de kwaliteit is, hoe het toezicht eruitziet en hoe de tarifering is geregeld'. Zijn uitspraken maakten duidelijk dat hij goede nota heeft genomen van de brief die de drie brancheverenigingen hem onlangs stuurden. Kern daarvan is dat cliënten recht hebben op dienstverlening van goede kwaliteit, maar dat daar ook een prijskaartje aan hangt.  

Weerwind deelde de Kamer mee dat hij grondig onderzoek doet. 'Ik wil (...) de scenario's in beeld brengen van wat het betekent, hoe het anders zou kunnen, over wat voor taken en producten we het hebben, welke kosten daarbij horen, welke prijs daarbij hoort en hoe we dat zouden kunnen regelen.' 

Mogelijke stelselwijziging

Weerwind: 'Ik wil uw Kamer voor de zomer informeren over de voortgang van het traject, maar ook over de verschillende scenario's die ik heb aangetroffen. Dus wij zijn in gesprek en we kijken naar (...) mogelijke stelselwijzigingen in concreto.'

Tegelijk maakte Weerwind duidelijk dat de consequenties van een voorstel voor een stelselwijziging groot zijn, en dat hij als demissionair minister 'niet over zijn graf heen wil regeren'.  

Publieke organisatie bewind 

Volgens SP-Kamerlid Van Kent geldt dat bezwaar niet, omdat het onderzoek gebeurt op basis van een reeds aangenomen motie. 'Die motie vroeg om in kaart te brengen of er voldoende financiering, capaciteit en middelen zijn om toezicht te houden op de bewindvoerders, en de motie vroeg om de voor- en nadelen in kaart te brengen van het publiek organiseren van de bewindvoering.' 

Minister Weerwind herhaalde daarop dat hij voor de zomer een onderzoek zal presenteren dat ingaat op al deze elementen. De brancheverenigingen dragen graag bij aan dat onderzoek, hebben ze Weerwind al eerder laten weten. Ze zoeken daarvoor ook input bij hun leden. 

Hoe kan het beter? 

Ben jij bewindvoerder of werk je met ze samen? Hoe zou de kwaliteit van dit werk kunnen verbeteren? Hoe zou het toezicht meer inhoud kunnen krijgen? Laat ons weten hoe jij hierover denkt, dan nemen we dat mee in de gesprekken die we gaan voeren met het ministerie. 

Je reactie kan naar senior beleidsadviseur van de NVVK Judith van Geffen.

Sleutelwoorden

LobbyBeschermingsbewindWetgeving