Overslaan en naar de inhoud gaan

Demissionair minister Carola Schouten wil 'meters maken' in basisdienstverlening

Terugblik commissiedebat Armoede en Schulden

Demissionair minister Carola Schouten wil 'meters maken' in basisdienstverlening

7 februari 2024 LobbyWetgeving

Voor het eerst sinds de Tweede Kamerverkiezingen vond er een commissiedebat plaats over het armoede- en schuldenbeleid. Nieuwe Kamerleden maar ook ervaren woordvoerders bespraken actuele thema's uit ons werk. Minister Schouten ging in op vragen over de voortgang van de totstandkoming van de basisdienstverlening.

Kamerlid Don Ceder van de ChristenUnie constateerde dat financiële hulpverleners dweilen met de kraan open: er komen veel meer mensen in de schulden dan dat er mensen schuldregelingen afronden.

'Meer instroom dan uitstroom'

'Het aantal huishoudens met problematische schulden is met 100.000 toegenomen in twee jaar tijd. In 2022 zijn er bijna 5.000 verzoeken gedaan voor toelating tot de Wsnp en zijn ruim 16.000 schuldhulptrajecten succesvol afgerond. Dit betekent dat de toegang tot de Wsnp eigenlijk dweilen met de kraan open is, want er stromen jaarlijks meer mensen met problematische schulden in dan dat er kunnen worden geholpen', aldus Ceder.

'De minister wil terecht dat hier een kentering in komt, maar zijn de voorstellen die hiertoe zijn gedaan echt substantieel genoeg? Weten we voldoende wat de redenen zijn waarom mensen niet de stap naar de Wsnp zetten? Zijn er met gemeenten afspraken gemaakt over de basisdienstverlening? Een goede stap gaat echt het verschil maken', aldus Ceder.

Het Kamerlid wilde ook weten

  • of de afspraken rond de basisdienstverlening wettelijk vastgelegd worden in de Wgs
  • wanneer deze afspraken in alle gemeenten geïmplementeerd zijn
  • en wanneer demissionair minister Schouten verwacht dat dit tot resultaat zal leiden

Kwaliteitsafspraken maken

In haar reactie sloot demissionair minister Schouten zich aan bij de wens van Ceder om 'kwaliteitsafspraken [te maken] om ervoor te zorgen dat de schuldhulpverlening [...] goed gaat'.

Ze verwees naar de lopende gesprekken met de VNG, Divosa en de NVVK over het onderwerp, die erop gericht zijn 'dat de kwaliteit op vele plekken op orde is'. Ze benadrukte tevens haar intentie om te evalueren of de beoogde effecten daadwerkelijk worden bereikt, of dat aanvullende maatregelen noodzakelijk zijn.

Vooralsnog is Schouten tevreden over het initiatief van de betrokken gesprekspartners. 'Ik ben heel blij dat we die stappen al hebben kunnen zetten', liet de demissionair minister weten. De volgende stap is om de afspraken om te zetten in concrete acties. De resultaten hiervan wil Schouten 'rond de zomer' opleveren.

Liever geen Wgs-aanpassing

Minister Schouten toonde zich terughoudend wat betreft de vraag of de Wgs hiervoor aangepast moet worden. 'Ik wil op dit moment gewoon meters maken. Ik merk dat de wil er bij de betrokken partijen ook echt is. [...] ik zou echt graag aan de slag willen met deze bestuurlijke afspraken', liet Schouten weten. Ze benadrukte dat het aanpassen van de wet aanzienlijke tijd in beslag neemt. 

Als voorbehoud gaf de demissionair minister wel aan dat, mocht het toch misgaan, ze alsnog kijkt of aanpassingen aan de wet noodzakelijk zijn.

Het debat terugkijken?

Als je het debat terug wilt kijken kan het via deze link. De reactie van demissionair minister Schouten op de basisdienstverlening is te zien vanaf 3:13:52.

Teruglezen kan ook: hier is het conceptverslag.

Sleutelwoorden

LobbyWetgeving