Overslaan en naar de inhoud gaan

Vraag looptijdverkorting 'Wsnp na Msnp' tijdig aan

Rechter lijkt geen tweede kans te geven

Vraag looptijdverkorting 'Wsnp na Msnp' tijdig aan

8 januari 2024 WsnpWetgeving

Heb je sinds 1 juli een hulpvrager begeleid naar de Wsnp? Check dan goed of je hulpvrager recht heeft op een vervroegde ingangsdatum omdat hij al spaarde in de Msnp. Niet alle softwaresystemen waren op 1 juli 2023 aangepast, waardoor soms Wsnp-verzoeken bij de rechtbank zijn ingediend zonder aanvraag van looptijdverkorting.

Bij de halvering van de Wsnp is besloten dat eerder in de Msnp doorgebrachte tijd in mindering gebracht mag worden op de Wsnp-periode. Belangrijkste voorwaarde is dat er al afgelost is in het minnelijke traject. De Wsnp krijgt dan een kortere looptijd dan 18 maanden. 

Allegro: in september aangepast 

Reacties van NVVK-leden op dit onderwerp maken ons duidelijk dat er sinds 1 juli mogelijk hulpvragers ten onrechte aan 18 maanden in het Wsnp-traject zijn begonnen. Het softwareprogramma Allegro bijvoorbeeld kent in het aanvraagformulier voor de Wsnp sinds 8 september 2023 de optie om verkorting aan te vragen. De nieuwe regels golden toen al 2 maanden. 

Let daarom goed op: wanneer je in Allegro de Wsnp-aanvraag al eerder dan 8 september begon in te vullen, gebruikte je dus het oude formulier, zonder het verzoek rond een eerdere ingangsdatum.

Stratech Perspectief 

De applicatie Perspectief van Stratech heeft, nadat Bureau Wsnp deze op 17 juli heeft vrijgegeven, op 18 juli de nieuwe formulieren klaargezet. Gebruikers zijn geïnformeerd en de formulieren zijn terug te vinden op de Kennisbank. Belangrijk is dat de gebruiker de nieuwe formulieren download in Perspectief.

Geen tweede kans 

Sommige schuldhulpverleners komen er pas na de rechterlijke uitspraak over toelating tot de Wsnp achter dat ze vergeten zijn een eerdere ingangsdatum aan te vragen. Wanneer je de rechter achteraf alsnog om verkorting vraagt, geeft die niet thuis. De rechtbank Gelderland schrijft bijvoorbeeld: ‘Een verzoek eerdere ingangsdatum dient bij het verzoekschrift Wsnp te worden ingediend. Nu de verzoeken Wsnp in onderstaande zaken reeds zijn behandeld kan er geen verzoek eerdere ingangsdatum meer worden gedaan.’ 

'In Recofa-verband is besproken dat het verzoek om een eerdere ingangsdatum eenmalig is en alleen tijdens de toelatingszitting behandeld wordt', vertelt ook Bureau Wsnp-medewerker Pauline De Wit-Van Schie. 'Rechtbank Gelderland gaf wel aan dat een Wsnp-verzoek ter zitting ingetrokken kan worden, als blijkt dat men vergeten is een eerdere ingangsdatum te verzoeken. Dan kan er daarna een nieuw verzoek ingediend worden.' 

Pauline de Wit - van Schie

Pauline De Wit-Van Schie

Voor rechters is het niet zo zinvol om op de zitting nog de vraag te stellen of er misschien een eerdere ingangsdatum toegepast moet worden. Want voor een goede afweging hebben zij een onderbouwing nodig, en die heeft de hulpvrager op dat moment meestal niet beschikbaar. Dat betekent dat je als schuldhulpverlener hier eerder alert op moet zijn.  

Escape: verkorting looptijd aanvragen

Een mogelijke escape is de rechter te verzoeken om 'verkorting van de looptijd'. 'Dit was altijd al een mogelijkheid', benadrukt senior NVVK-beleidsadviseur Judith van Geffen. 'In artikel 1.2 van de Recofa-richtlijn staat niet dat de duur van het minnelijk traject hiervoor geen grond kan zijn, dus dit is zeker het proberen waard.' 

Judith van Geffen_HR_IMG_9083_VK

Judith van Geffen

Met verwijzing naar de wetswijziging kan je betogen dat aflossingen in het minnelijk traject een doorslaggevende reden zijn om verkorting toe te passen. Op deze manier zou je toch achteraf nog een looptijdvermindering voor elkaar kunnen krijgen. Maar beter is natuurlijk om het meteen goed te doen. 

Overigens is ook voor rechters er nog veel onduidelijk over het toekennen van de vervroegde ingangsdatum. Dit is de reden dat het Hof Den Haag prejudiciële vragen heeft gesteld aan de Hoge Raad. Deze vragen (van rechters aan de Hoge Raad) dienen om duidelijk te krijgen hoe nieuwe regels moeten worden uitgelegd. 

Donderdagmiddagsessie: meld je aan 

Op donderdag 8 februari organiseren we van 13.00-14.30 uur een online NVVK-Donderdagmiddagsessie die ingaat op dit onderwerp. Je krijgt informatie om overtuigend te formuleren waarom verkorting van de looptijd toegekend zou moeten worden. We vertellen je ook welke stukken je mee moet sturen om de kans op een positief besluit zo groot mogelijk te maken. 

Dwangakkoord, hardheidsclausule 

We lichten dan ook de nieuwe graphics toe die we samen met Bureau Wsnp ontwikkelden: hoe je het dwangakkoord succesvol inzet en hoe je een beroep doet op de hardheidsclausule bij twijfel over de goede trouw van een hulpvrager. 

Trends sinds het halveringsbesluit 

Verder proberen we de eerste trends te duiden die zichtbaar zijn in de besluiten van rechters sinds 1 juli vorig jaar. Hoe gaan rechters om met aanvragen om de ingangsdatum te vervroegen? Wat is de gemiddelde verkorting die wordt toegekend? Hoe weegt de rechter aflossingen die in de Msnp zijn gedaan? Welk beginpunt hanteert de rechter bij het berekenen van de toe te kennen looptijdverkorting? 

Aanmelden 

Je bent van harte welkom bij deze online sessie. Sprekers zijn Marion Bijveld, schuldhulpverlener in Apeldoorn en Pauline De Wit-Van Schie van Bureau Wsnp. De sessie wordt geleid door Judith van Geffen. Heb je vooraf al vragen? Mail ze naar Judith, dan weet je zeker dat ze aan bod komen.  

Marion-Bijveld

Marion Bijveld

 

Sleutelwoorden

WsnpWetgeving