Overslaan en naar de inhoud gaan

Deurwaarders als vroegsignaleerders?, Peter Heijkoop over Basisdienstverlening en meer

NVVK Live 25 januari 16.00-17.00 uur

Deurwaarders als vroegsignaleerders?, Peter Heijkoop over Basisdienstverlening en meer

4 januari 2024

Alle gemeenten in Nederland gaan financiële hulp bieden op het niveau van de Basisdienstverlening. In NVVK Live praten we erover met wethouder Peter Heijkoop van Dordrecht. Zijn gemeente is succesvol in het bereiken van mensen met schulden. Ook te gast: KBvG-voorzitter Chris Bakhuis én de man die nieuwe toeslagenaffaires moet voorkomen: Soler Berk.

Samen met het ministerie van Sociale Zaken, VNG en Divosa werken we de komende maanden aan de totstandkoming van het Actieplan Basisidienstverlening. Met Peter Heijkoop praten we behalve over de Dordrechtse situatie ook over de landelijke impact van het Actieplan.

Peter Heijkoop

Peter Heijkoop

Pilot gerechtsdeurwaarders

Ook aan tafel bij NVVK Live zit KBvG-voorzitter Chris Bakhuis, over de pilot die gerechtsdeurwaarders uitvoeren om mensen met schulden eerder te helpen. Die pilot werd via een motie aangevraagd door toenmalig CDA-Kamerlid Hilde Palland.

Motie Palland

In september verscheen vervolgens het onderzoek ''Kleine schulden klein houden', gefinancierd door de KBvG. Dit onderzoek geeft meer inzicht in de rol die deurwaarders voor zich zien in het schuldhulpproces. In NVVK Live gaan we met de KBvG-voorzitter hierover in gesprek.

Chris Bakhuis

Chris Bakhuis

Kwartiermaker Soler Berk over 'De Belangenbehartiger'

Om nieuwe toeslagenaffaires te voorkomen werkt het demissionaire kabinet aan een nieuw, onafhankelijk instituut met de naam 'De Belangenbehartiger'. Dit instituut wordt opgericht als aanvulling op de al beschikbare rechtshulp in Nederland. Die rechtshulp is bij belasting- en toeslagzaken niet voor iedereen altijd voldoende toegankelijk.

Daarom richt het ministerie van Financiën – op verzoek van het kabinet – dit extra vangnet in. Kwartiermaker is Soler Berk. Hij was lid van de commissie Sociaal Minimum, die minister Schouten adviseerde over de hoogte van het sociaal minimum. Berk was ook initatiefnemer van de Alliantie tegen Kinderarmoede en initiatiefnemer van het Vaste Lasten Pakket.

In NVVK Live vertelt hij hoe hij zijn opdracht aanpakt. Voor zijn werk als kwartiermaker is hij ook op zoek naar casussen die helpen om het nieuwe instituut goed vorm te geven. Tips zijn welkom.

Soler Berk

Soler Berk

Aanmelden

Wil je NVVK Live bekijken? Meld je aan, dan krijg je de meekijk-link toegestuurd.