Overslaan en naar de inhoud gaan

Oud-wethouder Hans Spigt in NVVK Live over Basisdienstverlening, Schuldenknooppunt en noodhulp

Schuldenknooppunt gaat bewindvoerders aansluiten

Oud-wethouder Hans Spigt in NVVK Live over Basisdienstverlening, Schuldenknooppunt en noodhulp

22 november 2023 Schuldregeling

Hans Spigt is sinds kort voorzitter van de stichting Schuldenknooppunt. Hij is ook voorzitter van de stichting Urgente Noden Nederland (SUNN). In NVVK Live spreken we hem over zijn werk voor beide stichtingen.

Stichting SUNN zet zich ervoor in dat overal lokale SUN-bureaus opgericht worden. Er zijn nu 27 van zulke lokale stichtingen, waar mensen terecht kunnen met een urgente vraag om hulp of een financiële bijdrage.

Hans Spigt

Hans Spigt

Basisdienstverlening

We praten met Spigt (jarenlang wethouder in Dordrecht en Utrecht en voormalig voorzitter van Jeugdzorg Nederland) ook over het belang van de Basisdienstverlening en de impact ervan op gemeenten. Het Schuldenknooppunt is een van de elementen die genoemd worden in de Basisdienstverlening. Wat betekent die vermelding nu precies voor het Schuldenknooppunt en wat betekent het voor gemeenten die nog niet zijn aangesloten?

Meld je aan voor onze talkshow

Meekijken met het gesprek dat Marco Florijn heeft met Hans Spigt? Meld je aan voor NVVK Live van 30 november, van 16.00-17.00 uur.

‘Los de armoedeval op’

'Op het gebied van armoedebestrijding hebben we een radicaal andere koers nodig', zegt Spigt. 'Ik hoop dat een nieuw kabinet goed nadenkt over het oplossen van de armoedeval. Iedereen roept snel dat het minimumloon omhoog moet, maar daarmee is het probleem van de armoedeval nog niet opgelost. Dat mensen met toeslagen een inkomen moeten creëren waarmee ze hun (gezins)leven draaiende houden,  is raar en maakt de stap naar werk of uitbreiding van uren bij parttime werk financieel lastig of soms onmogelijk. Zo ontstaat er een heel benauwd toekomstperspectief. Er hoeft maar iets fout te gaan en je hebt een probleem'.

‘Schulden niet altijd vermijdbaar'

'Schulden zijn niet altijd verwijtbaar', vindt Spigt. 'Het hoeft het niet aan jou te liggen. Je kan ineens een enorme terugval in je inkomen hebben, door ziekte, ontslag of scheiding. En je kunt dan niet altijd je uitgaven even sterk terugbrengen. De  Nederlandse gedachte: 'voor schulden moet je je schamen', maakt het oplossen niet altijd makkelijker. Terwijl je schulden niet altijd kan vermijden. Natuurlijk zijn we de Amerikaanse samenleving niet, maar iets van hun houding dat ‘schulden bij het leven horen en daar kan je hulp bij krijgen', dat zou wel fijn zijn. Je kan in Amerika ook makkelijker persoonlijk failliet verklaard worden en weer met een schone lei beginnen.'

‘Schuldenknooppunt: bewezen effectief’

'Gebruik van het Schuldenknooppunt kan enorme tijdwinst opleveren', zegt Spigt over de stichting waar hij sinds enige tijd voorzitter van is. 'Ik roep organisaties op om zo snel mogelijk aan te sluiten. Het Schuldenknooppunt is een bewezen effectief instrument om het berichtenverkeer tussen schuldhulpverlening en schuldeisers te versnellen en te vereenvoudigen. Als het Schuldenknooppunt eenmaal de standaard is, zullen er zoveel gebruikers zijn dat het voor iedere partij heel aantrekkelijk en heel goedkoop zal zijn om ermee te werken. De kosten gaan wel voor de baten uit. Dat is voor organisaties altijd lastig, ook voor het Schuldenknooppunt en de partners.'

Spigt ziet het als zijn missie om het Schuldenknooppunt stevig te verankeren in het landschap van schuldhulpverlening. 'De continuïteit en de beschikbaarheid is dan geborgd. Dat helpt om organisaties die nog niet zijn aangesloten, te overtuigen om mee te doen.' 

Bewindvoerders op Schuldenknooppunt

De basis ligt er, en daar gaat het Schuldenknooppunt met gebruikers nieuwe diensten op ontwikkelen, kondigt Spigt aan. 'We gaan bewindvoerders actief uitnodigen om aan te sluiten. Zij communiceren veel met schuldeisers, die op het systeem zijn aangesloten. Omgekeerd zeggen schuldeisers die nu nog niet op het Schuldenknooppunt zitten: als bewindvoerders aansluiten, doen wij dat ook.'

Bewindvoerders kunnen dan eenvoudiger communiceren met schuldeisers, en omdat ook gemeenten op het Schuldenknooppunt zitten vergemakkelijkt dat ook de communicatie met de lokale overheid. 'Er gebeurt nu nog veel per telefoon of via e-mail', weet Spigt. 'Het is de vraag of dat nu allemaal wel zo goed beveiligd is.' Het Schuldenknooppunt voldoet aan alle denkbare standaarden en verzorgt veilig berichtenverkeer zonder daarbij een database van gegevens op te bouwen.

SUNN: 7 % meer aanvragen in 2022

We praten met Hans Spigt ook over zijn voorzitterschap van de stichting Urgente Noden, waar mensen in financiële nood een beroep op kunnen doen. De stichting zag in 2022 het beroep op  financiële noodhulp stijgen en verwacht dat die trend zich in 2023 doorzette. 

'De vraag naar vergoeding van tandheelkundige zorg neemt sterk toe', weet Spigt. 'Veel mensen kunnen de tandarts niet meer betalen omdat je basis-ziektekostenverzekering deze kosten niet dekt en een aanvullende verzekering toch duur is. Maar er zijn ook vragen van ouderen die van hun AOW niet kunnen sparen en ineens met een onverwachte uitgave worden geconfronteerd. Wie vervangt de televisie als die stuk gaat en je geen familie hebt die bij kan springen? Terwijl zo’n apparaat misschien je enige contact met de wereld om je heen is. Bijzondere bijstand zal daarin vaak niet voorzien. Dan kan een lokale SUN wellicht de oplossing bieden.'

Meld je aan voor onze talkshow

Meekijken met het gesprek dat Marco Florijn heeft met Hans Spigt? Meld je aan voor NVVK Live van 30 november, van 16.00-17.00 uur.

Sleutelwoorden

Schuldregeling