Overslaan en naar de inhoud gaan

Hoe gebruik je succesvol het extra hulpaanbod voor jongeren uit toeslaggedupeerde gezinnen?

Hoe gebruik je succesvol het extra hulpaanbod voor jongeren uit toeslaggedupeerde gezinnen?

21 november 2023 JongerenWetgevingSchuldregeling

Gedegen aantonen dat je met elkaar aan perspectief werkt is essentieel voor een succesvol beroep op het aanvullend schuldhulpverleningsaanbod voor meerderjarige jongeren uit toeslaggedupeerde gezinnen. Wij geven je 5 adviezen over hoe je dat aanpakt.

Wat houdt het aanvullende schuldhulpverleningsaanbod in?

Meerderjarige jongeren met problematische schulden kunnen via de gemeente zonder eigen inleg hun schulden regelen. Voorwaarde is dat ze vallen onder de kindregeling van gezinnen die gedupeerd zijn door de toeslagenaffaire. Heeft de betrokkene tussen de 18 en ongeveer 40 jaar (de toeslagenaffaire loopt inmiddels al een poos) schulden, dan vergoedt het ministerie van Financiën de afkoop aan schuldeisers.

Daarvoor reken je uit wat de hulpvrager aan afloscapaciteit heeft. Het aanbod geldt alleen voor saneerbare schulden. Het rijk en de VNG zijn hiervoor een procedure overeengekomen. Meer hierover vind je in dit artikel.

VNG + MinFin

Het ministerie van Financiën bekostigt het extra hulpaanbod. Sinds de inwerkingtreding van de kindregeling (vanaf 5 november 2022) ontdekken gemeenten dat het maken van een nieuwe start voor meerderjarige jongeren uit toeslaggedupeerde gezinnen wordt belemmerd door onoplosbare financiële problemen en schulden. Daarom is dit aanbod in het leven geroepen.

Stabiliteit en zelfredzaamheid

‘Het ministerie vindt het belangrijk dat er met de meerderjarigen echt aan perspectief gewerkt wordt’, zegt NVVK-programmamanager Linda van Vliet. ‘En dat jongeren duurzaam geholpen worden. Het schuldhulpverleningsaanbod maakt deel uit van de brede ondersteuning vanuit de gemeente die moet leiden naar stabiliteit en zelfredzaamheid.’

LInda van Vliet

Linda van Vliet

5 adviezen

Linda geeft NVVK-leden 5 adviezen die bijdragen aan het succesvol inzetten van het schuldhulpverleningsaanbod: 

  1. Wees alert tijdens gesprekken met toeslaggedupeerden of zij meerderjarige kinderen hebben met problematische schulden. Is dit het geval, probeer via de ouder in contact te komen met de jongeren/ jongvolwassenen en bied het nieuwe hulpaanbod aan.
  2. Laat altijd nog bij de gemeente checken of de jongeren in de categorie ‘gedupeerd’ vallen.
  3. Heeft de gemeente een apart loket voor mensen die gedupeerd zijn (veel gemeenten hebben dat), ga daarmee in overleg. Zo niet, zoek bij de gemeente de juiste gesprekspartners. 
  4. Voorwaarde om in aanmerking te komen voor het schuldhulpverleningsaanbod is dat er een plan van aanpak ligt met betrekking tot 5 domeinen in het leven van de meerderjarige jongeren met problematische schulden: financiën, wonen, zorg, gezin en werk. Daar moet de jongere vanuit de brede ondersteuning of namens de gemeente uitgebreid op bevraagd worden.
  5. Maak gebruik van het (online) vragenuur van de NVVK en VNG voor hulpverleners over het saneringskrediet. Dit is op 27 november a.s. tussen 10 en 11 uur. Meld je hier aan. 

Eerder publiceerden we een uitgebreid artikel over het aanvullend schuldhulpverleningsaanbod voor meerderjarige jongeren uit toeslaggedupeerde gezinnen.

Sleutelwoorden

JongerenWetgevingSchuldregeling