Overslaan en naar de inhoud gaan

Wat vinden schuldeisers van hulpvragers en schuldhulpverleners?

Snelheid en minder communiceren zijn het belangrijkst

Wat vinden schuldeisers van hulpvragers en schuldhulpverleners?

25 oktober 2021 SchuldeisersWetgevingVtlbBeslag

Schuldeisers met heel veel vorderingen zijn minder gespitst op een zo hoog mogelijke opbrengst dan schuldhulpverleners weleens denken. Dat bleek tijdens een overleg dat we onlangs met een aantal schuldeisers hadden over dit onderwerp. Meer snelheid in het proces, efficiëntere communicatie en goede nazorg vinden grote schuldeisers veel belangrijker.

We spraken met gerechtsdeurwaarders, incasso-ondernemingen en convenantpartners waaronder Bol.com, zorgverzekeraars en de overheidsschuldeisers. Aanleiding was ons besluit van dit voorjaar om te stoppen met de NVVK Aflostabel. Die tabel gebruikten we jarenlang om vast te stellen wat een hulpvrager van wie de berekende afloscapaciteit erg laag is, minimaal kan missen om zijn schulden af te betalen. De wet Vereenvoudiging Beslagvrije voet maakte een nieuwe berekeningsmethode noodzakelijk.

Soms nul afloscapaciteit

In sommige gevallen kan de nieuwe wet ertoe leiden dat schuldhulpverleners aan schuldeisers moeten melden dat er heel weinig afloscapaciteit beschikbaar is omdat de beslagvrije voet gerespecteerd moet worden. Bij jongeren met studiefinanciering is dat soms zelfs bijna nul. Eerder huldigden we het principe dat er altijd minimaal 5 % van de toepasselijke Participatiewetnorm gereserveerd kon worden om schulden af te lossen.

De schuldeisers die wij spraken, blijken in de praktijk geen problemen te hebben met deze verandering, die dus vaak een lagere aflossing inhoudt. Zij accepteren de wettelijke kaders, en hechten meer aan snelle, efficiënte communicatie en goede nazorg. Ook bleek dat zij meer voelen voor een snelle afhandeling via een saneringskrediet dan drie jaar lang kleine bedragjes ontvangen uit een schuldbemiddeling.

Conclusie

De conclusie uit het gesprek is dat schuldeisers, in tegenstelling tot wat schuldhulpverleners soms denken,

  • niet altijd gaan voor de hoogst mogelijke opbrengst
  • niet over elke stap in het proces willen communiceren
  • interesse hebben in het bieden van perspectief aan hulpvragers

Het gesprek over dit onderwerp zetten we voort met onze leden. Eerder vroegen we jullie al in een enquête naar jullie ervaringen. Op dinsdagmiddag 30 november organiseren we een bijeenkomst waarin we doorpraten over het bovenstaande. Je kunt naar keuze fysiek meedoen in ons nieuwe kantoor in Utrecht of online. Denk jij graag mee over dit onderwerp? Geef je dan op, en zet erbij of je de bijeenkomst online of fysiek wil bijwonen. Let op, deze bijeenkomst is alleen toegankelijk voor leden van de NVVK.

Sleutelwoorden

SchuldeisersWetgevingVtlbBeslag